Bendrosios sutarčių sąlygos

Bendrosios banko sąlygos

Galioja nuo Galioja iki
Asmens duomenų tvarkymo principai 2018-05-25 Galiojanti PDF
Swedbank, AB Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos   2018-10-31 Galiojanti PDF ADOC
2018-08-01 2018-10-30 PDF ADOC
2018-05-25 2018-07-31 PDF
2015-01-01 2018-05-24 PDF
Swedbank, AB mokėjimų paslaugų teikimo sąlygos   2018-10-31 Galiojanti PDF ADOC
2018-08-01 2018-10-30 PDF ADOC
2018-05-25 2018-07-31 PDF
2015-09-25 2018-05-24 PDF

Kasdienės paslaugos

Galioja nuo Galioja iki
Kaupiamosios sąskaitos sutarties sąlygas   2018-08-01 Galiojanti PDF ADOC
Juridinio asmens banko sąskaitos sutarties sąlygas   2018-08-01 Galiojanti PDF ADOC
Periodinio kredito pervedimo paslaugos teikimo sąlygos   2018-10-31 Galiojanti PDF ADOC
2018-08-01 2018-10-30 PDF ADOC
Elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygos   2018-08-01 Galiojanti PDF ADOC
2018-05-25 2018-07-31 PDF ADOC
2018-03-15 2018-05-24 PDF ADOC
2017-01-01 2018-03-15 PDF ADOC
2016-12-01 2016-12-31 PDF ADOC
E. sąskaitos automatinio apmokėjimo paslaugos teikimo sąlygos   2018-10-31 Galiojanti PDF ADOC
2018-05-25 2018-10-30 PDF ADOC
2017-07-01 2018-05-24 PDF ADOC
2015-09-01 2017-06-30 PDF ADOC
Bendrosios verslo debeto kortelės sutarties sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-11-15 2018-05-24 PDF ADOC
2016-10-01 2017-11-14 PDF ADOC
Bendrosios verslo kredito kortelės sutarties sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2016-10-01 2018-05-24 PDF ADOC
Individualaus seifo nuomos sutarties sąlygos 2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
Tiesioginio debeto paslaugos teikimo sąlygos   2018-10-31 Galiojanti PDF ADOC
2017-03-06 2018-10-30 PDF ADOC

Lėšų surinkimas

Galioja nuo Galioja iki
Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslaugos sutarties sąlygos   2018-08-20 Galiojanti PDF ADOC
2016-07-25 2018-08-19 PDF ADOC
2016-06-09 2016-07-24 PDF ADOC
2015-06-01 2016-06-08 PDF ADOC
Bendrosios e saskaitu pateikimo paslaugos sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2015-09-22 2018-05-24 PDF ADOC
Terminalų nuomos sąlygos   2018-08-20 Galiojanti PDF ADOC
2016-06-09 2018-08-19 PDF ADOC
2015-06-01 2016-06-08 PDF ADOC
Swedbank mokėjimų portalo atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis internetu paslaugos sąlygos 2017-11-15 Galiojanti PDF ADOC
2016-07-25 2017-11-14 PDF ADOC
2016-06-09 2016-07-24 PDF ADOC
2015-12-09 2016-06-08 PDF ADOC
Swedbank mokėjimų portalo Bank Link paslaugos sąlygos 2015-12-09 Galiojanti PDF ADOC
Swedbank mokėjimų portalo paslaugos sąlygos 2015-12-09 Galiojanti PDF ADOC

Paskolos

Galioja nuo Galioja iki
Fizinio asmens laidavimo sutarties bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-08-14 2018-05-24 PDF ADOC
2017-01-01 2017-08-13 PDF ADOC
2016-05-16 2016-12-31 PDF ADOC
Juridinio asmens laidavimo sutarties bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2016-05-16 2018-05-24 PDF ADOC
Fizinio asmens verslo kredito sutarties bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-05-15 2018-05-24 PDF ADOC
2016-05-16 2017-05-14 PDF ADOC
Juridinio asmens kredito sutarties bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-08-14 2018-05-24 PDF ADOC
2017-05-15 2017-08-13 PDF ADOC
2016-05-16 2017-05-14 PDF ADOC
Juridinio asmens kredito sutarties su garantijomis ir akredityvais bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-08-14 2018-05-24 PDF ADOC
2017-05-15 2017-08-13 PDF ADOC
2016-05-16 2017-05-14 PDF ADOC
Savivaldybės kredito sutarties bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-05-15 2018-05-24 PDF ADOC
2016-05-16 2017-05-14 PDF ADOC

Prekybos finansavimas

Galioja nuo Galioja iki
Banko garantijos su finansiniu užstatu išdavimo sąlygos 2018-10-01 Galiojanti PDF ADOC
Faktoringo bendrosios sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-05-22 2018-05-24 PDF ADOC
2015-02-23 2017-05-21 PDF ADOC
2015-01-01 2015-02-22 PDF ADOC
2009-03-17 2014-12-31 PDF ADOC
Banko garantijos išdavimo sutarties bendroji dalis   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-08-14 2018-05-24 PDF ADOC
2017-05-17 2017-08-13 PDF ADOC
2017-05-15 2017-05-16 PDF ADOC
2016-05-16 2017-05-14 PDF ADOC

Lizingas

Galioja nuo Galioja iki
Įrangos veiklos nuomos sutarties bendrosios sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-08-14 2018-05-24 PDF ADOC
2017-05-15 2017-08-13 PDF ADOC
2016-02-01 2017-05-14 PDF ADOC
2015-08-17 2016-01-31 PDF ADOC
Transporto priemonių veiklos nuomos su paslaugomis sutarties bendrosios sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-05-15 2018-05-24 PDF ADOC
2016-02-01 2017-05-14 PDF ADOC
2015-08-17 2016-01-31 PDF ADOC
Transporto priemonių veiklos nuomos sutarties bendrosios sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-05-15 2018-05-24 PDF ADOC
2016-02-01 2017-05-14 PDF ADOC
2015-08-17 2016-01-31 PDF ADOC
Verslo kliento lizingo sutarties bendrosios sąlygos   2018-05-25 Galiojanti PDF ADOC
2017-08-14 2018-05-24 PDF ADOC
2017-05-15 2017-08-13 PDF ADOC
2016-02-01 2017-05-14 PDF ADOC
2015-08-17 2016-01-31 PDF ADOC

Taupymas ir investavimas

Galioja nuo Galioja iki
Taupomojo indėlio sutarties sąlygos 2018-05-17 Galiojanti PDF ADOC
Terminuoto indėlio sutarties sąlygos   2018-05-17 Galiojanti PDF ADOC
2017-07-01 2018-05-16 PDF ADOC
Terminuoto periodinio indėlio sutarties sąlygos 2018-05-17 Galiojanti PDF ADOC
Pagrindinės sandorių sutarties sąlygos   2018-07-23 Galiojanti PDF ADOC
2018-05-25 2018-07-22 PDF ADOC