Akcijos

Informacija dėl ES reglamento įsigaliojimo, kuris apribos galimybes įsigyti kai kurias finansines priemones

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, kurio vienas iš reikalavimų parduodant tam tikrus investavimo produktus neprofesionaliems investuotojams pateikti Pagrindinės informacijos dokumentą (angl. Key information document, (KID)).

Atitinkamai, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigyti reglamente nurodytas finansines priemones galima bus tik tuo atveju, jeigu finansinės priemonės valdytojas bus paruošęs KID. Finansinių priemonių, neturinčių šio dokumento, įsigyti nebus galima. Galimybė parduoti anksčiau įsigytas finansines priemones klientams nėra ribojama ir klientai tai galės atlikti bet kuriuo patogiu metu.

Dėmesio! Lietuvos Bankui patvirtinus, kad depozitoriumo pakvitavimams (ADR ir GDR) kaip finansinei priemonei neturinčiai sverto elemento nėra taikomas reikalavimas pateikti Pagrindinės informacijos dokumentą, galimybė pateikti pirkimo pavedimus nebėra ribojama.

Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų turėtojui teisę dalyvauti valdant įmonę, teisę gauti įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo bei kitas teises.

Plačiau

Lietuva

Svarbu! Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojо naujos taisyklės dėl Norvegijos įmonių išmokamų dividendų apmokestinimo. Su naujais reikalavimai galite susipažinti čia.
Prekybos laikas: 10:00 - 16:00
Rasti akciją
Rasti

Žemiau pateiktame vertybinių popierių sąraše neradus akcijos, kurią norite įsigyti ar perleisti, prašome naudotis paieška “Rasti akciją”.

Informacija apie Baltijos akcijų kainas pateikiama realiu laiku tik sudariusiems vertybinių popierių sąskaitos sutartį ir prisijungusiems prie savo internetinės bankininkystės paskyros.
Informacija klientams pateikiama pagal banko ir AB „NASDAQ Vilnius“ biržos sudarytą Informacijos platinimo sutartį. Banko klientai turi teisę naudoti pateikiamą informaciją tik savo poreikiams ir neturi teisės perduoti informacijos tretiesiems asmenims. Bankas neatsako už informacijos tikslumą ir savalaikiškumą.

Informacija apie užsienio akcijų kainas pateikiama su pavėlinimu.

Simbolis  Akcija Perka  Parduoda  Paskutinė kaina  Pokytis, proc.  Veiksmai 
AUG1L.VL AUGA GROUP AB 0.00 0.00 0.378EUR -0.53% Pirk Pard S
AMG1L.VL AB AMBER GRID PVA 0.00 0.00 1.08EUR +1.89% Pirk Pard S
APG1L.VL AB APRANGA PVA 0.00 0.00 1.835EUR -0.27% Pirk Pard S
ESO1L.VL ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS 0.00 0.00 0.714EUR 0.00 Pirk Pard S
EWA1L.VL EAST WEST AGRO UAB 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
GRG1L.VL GRIGEO AB 0.00 0.00 1.35EUR -1.10% Pirk Pard S
INC1L.VL INVL TECHNOLOGY AB 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
INL1L.VL INVL BALTIC FARMLAND AB PVA 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
INR1L.VL INVL BALTIC REAL ESTATE AB 0.00 0.00 2.52EUR 0.00 Pirk Pard S
IVL1L.VL AB INVALDA INVL 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
K2LT1L.VL K2 LT AB 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
KNF1L.VL AB KLAIPĖDOS NAFTA PVA 0.00 0.00 0.384EUR +0.26% Pirk Pard S
KNR1L.VL AB KAUNO ENERGIJA PVA 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
LGD1L.VL LITGRID AB 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
LNA1L.VL AB LINAS AGRO GROUP 0.00 0.00 0.63EUR 0.00 Pirk Pard S
LNR1L.VL LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
LNS1L.VL AB LINAS PVA 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
NTU1L.VL NOVATURAS PVA 0.00 0.00 6.75EUR 0.00 Pirk Pard S
PTR1L.VL AB PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS PVA 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
PZV1L.VL AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PVA 0.00 0.00 0.95EUR 0.00 Pirk Pard S
RSU1L.VL AB ROKIŠKIO SŪRIS PVA 0.00 0.00 2.38EUR 0.00 Pirk Pard S
SAB1L.VL AB ŠIAULIŲ BANKAS PVA 0.00 0.00 0.502EUR 0.00 Pirk Pard S
SNG1L.VL AB SNAIGĖ PVA 0.00 0.00 0.15EUR -12.28% Pirk Pard S
TEL1L.VL TELIA LIETUVA AB 0.00 0.00 1.17EUR 0.00 Pirk Pard S
UTR1L.VL AB UTENOS TRIKOTAŽAS PVA 0.00 0.00 1.04EUR 0.00 Pirk Pard S
VBL1L.VL AB VILNIAUS BALDAI PVA 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
VLP1L.VL AB VILKYSKIU PIENINE 0.00 0.00 2.28EUR -0.87% Pirk Pard S
ZMP1L.VL AB ŽEMAITIJOS PIENAS PVA 0.00 0.00 0.00EUR 0.00 Pirk Pard S
Simbolis Perka Parduoda Paskutinė kaina Veiksmai
AkcijaPokytis, proc.
AUGA GROUP AB -0.53%
AUG1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.378 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB AMBER GRID PVA +1.89%
AMG1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 1.08 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB APRANGA PVA -0.27%
APG1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 1.835 Pirkti Parduoti Sąrašas
ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS 0.00
ESO1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.714 Pirkti Parduoti Sąrašas
EAST WEST AGRO UAB 0.00
EWA1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
GRIGEO AB -1.10%
GRG1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 1.35 Pirkti Parduoti Sąrašas
INVL TECHNOLOGY AB 0.00
INC1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
INVL BALTIC FARMLAND AB PVA 0.00
INL1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
INVL BALTIC REAL ESTATE AB 0.00
INR1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 2.52 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB INVALDA INVL 0.00
IVL1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
K2 LT AB 0.00
K2LT1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB KLAIPĖDOS NAFTA PVA +0.26%
KNF1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.384 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB KAUNO ENERGIJA PVA 0.00
KNR1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
LITGRID AB 0.00
LGD1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB LINAS AGRO GROUP 0.00
LNA1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.63 Pirkti Parduoti Sąrašas
LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA AB 0.00
LNR1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB LINAS PVA 0.00
LNS1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
NOVATURAS PVA 0.00
NTU1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 6.75 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS PVA 0.00
PTR1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PVA 0.00
PZV1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.95 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB ROKIŠKIO SŪRIS PVA 0.00
RSU1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 2.38 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB ŠIAULIŲ BANKAS PVA 0.00
SAB1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.502 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB SNAIGĖ PVA -12.28%
SNG1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.15 Pirkti Parduoti Sąrašas
TELIA LIETUVA AB 0.00
TEL1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 1.17 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB UTENOS TRIKOTAŽAS PVA 0.00
UTR1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 1.04 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB VILNIAUS BALDAI PVA 0.00
VBL1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB VILKYSKIU PIENINE -0.87%
VLP1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 2.28 Pirkti Parduoti Sąrašas
AB ŽEMAITIJOS PIENAS PVA 0.00
ZMP1L.VL 0.00EUR 0.00EUR 0.00 Pirkti Parduoti Sąrašas

Pateikiama informacija nėra siūlymas klientams pirkti ar parduoti vertybinius popierius. Klientai sutinka, kad pasinaudodami banko teikiama informacija apie banko teikiamą tarpininkavimo perkant ir parduodant užsienio vertybinius popierius paslaugą, klientai sprendimus priims savarankiškai. Bankas įspėja, kad užsienio vertybinių popierių, kuriuos klientai gali įsigyti arba parduoti tarpininkaujant bankui, emitentai nėra įpareigoti investuotojams, esantiems Lietuvos Respublikoje, teikti informaciją, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, todėl yra rizika, kad klientai, įsigiję šių vertybinių popierių, nebus laiku informuoti apie esminius įvykius, susijusius su šių vertybinių popierių emitentais ir jų išleistais vertybiniais popieriais.