Teisinė aplinka

Investicinių paslaugų teikimą banke reglamentuojantys dokumentai

Bendrieji investicinių paslaugų teikimą banke reglamentuojantys dokumentai

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymą ir tarpininkavimą, sudarant vertybinių popierių sandorius, reglamentuojantys dokumentai

Įkainiai ir išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Valiutų keitimo ir išvestinius sandorius reglamentuojantys dokumentai

Išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, reglamentuojantys dokumentai

Swedbank vykdymo vietų ir tarpininkų sąrašas (Information about execution and transmission of orders)

Ataskaita dėl įsipareigojimo vykdyti pavedimus geriausiomis sąlygomis pagal Techninius reguliavimo standartus (TRS) 27

Finansinių priemonių tikslinės galutinių klientų grupės aprašymas

Finansinių priemonių vadovas