Sąskaitos atidarymas užsienio bankuose

Sąskaitos atidarymas per „Swedbank“, AB

Tai – kliento prašymu sąskaitos atidarymas „Swedbank“ grupės banke arba kitame užsienio banke per „Swedbank“, AB.

Paslauga skirta klientams, turintiems sąskaitą „Swedbank“, AB banke ir norintiems atidaryti sąskaitą „Swedbank“ grupės arba kitame užsienio banke*.

* Sąskaitos atidaromos tik tuose užsienio bankuose, su kuriais „Swedbank“, AB yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Sąskaitą gali atidaryti juridiniai asmenys, registruoti ir neregistruoti Lietuvos Respublikoje.

Kodėl naudinga?

  • nereikia važiuoti į kitą šalį – taupomas laikas ir kelionės išlaidos;
  • patogiau pildyti dokumentus – jie pildomi vienoje vietoje.

Užsienio banke atidarytą sąskaitą klientas gali tvarkyti per „Swedbank“, AB:

  • mokėti ir užsakyti sąskaitos išrašus iš užsienio banko per SWIFT;
  • pagal užsienio banko nustatytas sąlygas naudotis banko kortelėmis, elektroninės bankininkystės paslaugomis, įmonių grupės sąskaitos, likvidumo valdymo ir kitomis paslaugomis.

Daugiau informacijos apie bankus, kurie yra „Swedbank“ partneriai užsienio šalyse, galite gauti iš savo verslo klientų padalinio atsakingo darbuotojo arba elektroniniu paštu: info@swedbank.lt.

Sąskaitos atidarymas ir paslaugų teikimas per užsienio banką

Sąskaitą „Swedbank“, AB gali atidaryti juridiniai asmenys beveik iš visų Europos valstybių.

Tarptautinio klientų aptarnavimo tikslu palaikomi ryšiai su keliais užsienio bankais.

Galima atidaryti sąskaitą per Nyderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje veikiančius bankus, kurie yra „Swedbank“, AB partneriai.

Nuo 2008 m. „Swedbank“, AB yra tikrasis organizacijos „UniCash“ narys, teikiantis „UniCash“ bankų klientams sąskaitos atidarymo ir tvarkymo paslaugas. Per „UniCash“ juridiniai asmenys iš Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos gali atidaryti sąskaitą „Swedbank“, AB.

Mes teikiame šias sąskaitos „Swedbank“, AB tvarkymo per užsienio banką paslaugas:

  • Einamosios sąskaitos atidarymas: vietiniai ir tarptautiniai atsiskaitymai, lėšų surinkimas.
  • Elektroninė bankininkystė: interneto bankas, integruota kompiuterinė programa.
  • Sąskaitos valdymas per SWIFT: sąskaitos išrašų gavimas per SWIFT MT940, mokėjimų siuntimas per SWIFT MT10.
  • Likvidumo valdymas: Grupės įmonių sąskaita, vertybinių popierių sąskaita, indėliai, pagalba verslo klientams anglų kalba.

Jeigu norite atidaryti sąskaitą „Swedbank“, AB, kreipkitės į banką, kuris yra mūsų partneris jūsų šalyje. Daugiau informacijos apie bankus, kurie yra mūsų partneriai, galima gauti elektroniniu paštu: info@swedbank.lt.