Sąskaitos užsienio bankuose

Savo sąskaitomis naudokitės per SWIFT

 • Užsienyje veikiančioms įmonėms arba užsienio banke sąskaitą turintiems klientams „Swedbank“, AB suteikia galimybę savo sąskaitomis naudotis per SWIFT.
 • SWIFT (Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija) – tai keitimosi standartine tarptautine tarpbankine informacija tinklas, per kurį galima siųsti pavedimus ir atlikti operacijas įvairiose šalyse veikiantiems bankams.

Savo klientams siūlome šias SWIFT paslaugas:

Ataskaitų pateikimas patogesniam likvidumo valdymui: SWIFT MT940, MT941, MT942

 • Kai sąskaita atidaryta „Swedbank“, AB
  „Swedbank“, AB atidarytos sąskaitos išrašą galima išsiųsti kitam bankui ar įmonėms (SCORE nariams) SWIFT žinute (MT940, MT941, MT942), kuri klientui paprastai pateikiama užsienio banko interneto banke. SWIFT MT940 žinutė – tai prieš tai buvusios darbo dienos sąskaitos operacijų išrašas, kuris sekančios darbo dienos ryte 6:00 val. (Centrinės Europos Laikas) siunčiamas į kliento nurodytą užsienio banką/įmonę. Tokiame išraše pateikiama išsami, pagal valiutas sugrupuota informacija apie debeto ir kredito operacijas sąskaitoje. MT941 – tai einamosios dienos sąskaitos likutis, kuris naudojamas sąskaitos likučio informacijos išsiuntimui, tam tikru nustatytu laikotarpiu dienos bėgyje. MT942 – tai einamosios dienos sąskaitos išrašas, kuris naudojamas detalios informacijos apie debeto ir kredito pavedimus sąskaitoje išsiuntimui, tam tikru nustatytu laikotarpiu dienos bėgyje.
 • Kai sąskaita atidaryta užsienio banke
  Užsienio banke galima užsisakyti sąskaitos išrašą, kuris bus išsiųstas į „Swedbank“, AB per SWIFT MT940. Sąskaitos išrašą galima peržiūrėti interneto banke. Sąskaitos išraše pateikiamos informacijos kiekis priklauso nuo sąskaitą tvarkančio banko.

Mokėjimo pavedimų siuntimas SWIFT žinute: SWIFT MT101*

 • Kai sąskaita atidaryta „Swedbank“, AB
  Vietinį arba tarptautinį mokėjimo pavedimą „Swedbank“, AB galima pateikti per užsienio banką SWIFT žinute (MT101). Mokėjimo pavedimas, atsižvelgiant į užsienio banko nustatytas sąlygas, gali būti siunčiamas per interneto banką arba pateikiamas atvykus į banko skyrių.
 • Kai sąskaita atidaryta užsienio banke
  Vietinius ir tarptautinius mokėjimus iš sąskaitos užsienio banke galima atlikti per „Swedbank“, AB. Mokėjimo pavedimas pateikiamas per interneto banką ir išsiunčiamas užsienio bankui SWIFT žinute (MT101).

  * SWIFT MT101 paslauga galima naudotis tuo atveju, jeigu „Swedbank“, AB ir užsienio bankas yra pasirašę atitinkamą sutartį.
Jeigu pageidaujate naudotis SWIFT paslaugomis, kviečiame atvykti į banką ir pasirašyti atitinkamą sutartį.