Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Grupės įmonių sąskaita

Paprastas ir efektyvus lėšų valdymas!

Įmonių grupės sąskaita – tai apskaitos sąskaita, kurioje turtą sudaro grupės narių einamosios sąskaitos likučiai bei rezervuotos lėšos ir grupės kredito perviršis. Įmonių grupės sąskaita suteikia galimybę:

 • matyti visas grupės įmonių lėšas vienoje vietoje;
 • skolintis lėšas grupės viduje;
 • patogiai ir centralizuotai tvarkyti sąskaitas;
 • sumažinti skolinimosi iš šalies poreikį.

Norėdami gauti pasiūlymą, susisiekite su savo vadybininku banke „Swedbank“.

Sukuriamas vidaus skolinimosi mechanizmas.

Įmonių grupės sąskaita suteikia galimybę turimas lėšas skirti tam grupės nariui, kuriam tuo metu jų labiausiai reikia.

Mažesnis skolinimosi iš šalies poreikis.

Įmonės gali naudotis viena kitos lėšomis, atsižvelgdamos į joms suteiktus vidinius skolinimosi limitus.

Mažėja palūkanos.

Turint įmonių grupės sąskaitą, teigiami ir neigiami grupės narių likučiai sudengiami, todėl suma, kuriai taikoma kredito perviršio palūkanų norma, yra mažesnė.

Geresnė grupės veiklos apžvalga.

Matysite visos grupės lėšų apžvalgą, todėl galėsite veiksmingiau valdyti grupės turtą.

Įvairius įmonių grupės sąskaitos išrašus galima gauti elektroniniu kanalu; jie prieinami tik patronuojančiajai įmonei.

Įmonių grupės sąskaitos išrašas rodo visos įmonių grupės ir kiekvienos atskiros įmonės pinigų judėjimą per pasirinktą dienų skaičių.

Sąskaitos likučio išrašas rodo konsoliduotus vidutinius ir faktinius grupės narių sąskaitų likučius per tam tikrą laikotarpį.

Sąskaitos palūkanų išrašas rodo teigiamas ir neigiamas grupės narių nustatytas vidines palūkanų normas ir palūkanas, priskaičiuotas ir (arba) mokėtinas grupėje per pasirinktą laikotarpį.

Įmonių grupės lėšų apyvartos išrašas rodo grupės narių lėšų apyvartą – pateikiami laikotarpio pradžios ir pabaigos lėšų likučiai pagal grupės sąskaitoje arba jos narių sąskaitose laikomų lėšų judėjimą ir likučius.

Išrašai gali būti pateikiami pageidaujama forma, t. y. pagal susistemintas grupės narių sąskaitas (pvz., pajamų sąskaita, išlaidų sąskaita, darbo užmokesčio sąskaita ir kt.); prireikus, nurodomi sąskaitų pavadinimai.

Juridiniams asmenims
„Swedbank“, AB (toliau – Bankas), sąskaitos atidarymas (išskyrus nerezidentams3) Nemokamai
Dokumentų/duomenų patikros mokestis1:
Juridiniams asmenims, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje 300 Eur
Juridiniams asmenims, kurių bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra ne Lietuvos Respublikos rezidentas3 ARBA bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo 300 Eur
Juridiniams asmenims, kurių veiklos sritis priskiriama aukštos rizikos veikloms2 300 Eur
Papildomos sąskaitos atidarymas juridiniams asmenims:
Naudojantis „Swedbank“ Interneto banku verslui nemokamai
Banko padaliniuose4 20 Eur
Pastaba: Sąskaitoje operacijos gali būti atliekamos negrynaisiais pinigais šiomis valiutomis: AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR.
Pastaba. Sąskaitoje operacijos EUR gali būti atliekamos grynaisiais ir negrynaisiais pinigais.
Minimalus kasdienių paslaugų mokestis, kuris apima: 4,50 Eur / mėn5

Banko sąskaitos tvarkymą (įskaitant atidarymą rezidentams ir uždarymą)

Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų „Swedbank“ viduje įskaitymą

Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų eurais iš „Swedbank“ grupės bankų6 įskaitymą

Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų įskaitymą

Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų eurais- [Europinių mokėjimų]7 - įskaitymą

Sąskaitos(-ų) aptarnavimo mokestis8:
Juridiniams asmenims, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje ir ne ES/EEE valstybėse išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną nuo 50 Eur / mėn.
Juridiniams asmenims, kurių bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra ne ES/EEE valstybių (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) rezidentas9 ARBA bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne ES/EEE valstybėse (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) registruotas juridinis asmuo nuo 50 Eur / mėn.
Juridiniams asmenims, kurių veiklos sritis priskiriama aukštos rizikos veikloms2 nuo 50 Eur / mėn.
Sąskaitos likučio mokestis juridiniams asmenims10
Juridiniams asmenims, kurių lėšų likučiai sąskaitose viršija 500 000 Eur, 9 500 000 SEK, 7 500 000 DKK, 1 000 000 CHF Centrinio Banko11 metinė palūkanų norma (proc.) / 360 d.
Finansų įstaigoms12, kurių lėšų likučiai sąskaitose viršija 500 000 Eur, 9 500 000 SEK, 7 500 000 DKK, 1 000 000 CHF Centrinio Banko11 metinė palūkanų norma (proc.) minus 0.5 proc. punkto / 360 d.
Sąskaitos atidarymas juridiniams asmenims per „Swedbank“, AB
„Swedbank“ grupės bankuose6 200 Eur
Sąskaitų, atidarytų per „Swedbank“, AB, sutarčių, suteiktų papildomų paslaugų sutarčių, bei parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas 15 Eur

Operacijos sąskaitose vykdomos pagal galiojančius Banko paslaugų ir operacijų įkainius.

1 Mokestis sumokamas vienu iš šių atvejų: (i) prieš Bankui atliekant kliento dokumentų/duomenų patikrą bei priimant sprendimą ar pradėti dalykinius santykius su klientu (sumokėtas mokestis negražinamas nepriklausomai nuo Banko priimto sprendimo), (ii) jeigu pradėjus dalykinius santykius su klientu, tokio kliento dalyviu/akcininku ir/ar naudos gavėju tampa asmuo, atitinkantis kriterijus, nurodytus įkainyje „Dokumentų/duomenų patikros mokestis“, arba kliento veikla keičiama/papildoma veikla, priskiriama aukštos rizikos veiklomis2.

2 Aukštos rizikos veiklos:

 • ginklų gamyba, prekyba ginklais, šaudmenimis;
 • karinių mašinų gamyba, pardavimas;
 • kalnakasybos pramonė (taikoma, jeigu medžiagos išgaunamos ne lokaliai (pavyzdžiui, išgaunamos naftos žaliavos, uranas));
 • lošimo namai (kazino), kitų azartinių lošimų ir/ar lažybų organizavimas, vykdymas;
 • loterijų organizavimas, vykdymas;
 • valiutos keitimas;
 • mokėjimo įstaiga / mokėjimo paslaugų teikėjas;
 • elektroninių pinigų įstaiga / su elektroniniais pinigais susijusi veikla;
 • kredito įstaiga;
 • grynųjų pinigų inkasavimo paslaugos;
 • sutelktinio finansavimo platformos operatorius;
 • tarpusavio skolinimo platformos operatorius.

3 Lietuvos Respublikos rezidentu laikomas asmuo turintis Lietuvos Respublikos išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ARBA asmuo, turintis kitos nei Lietuvos Respublikos išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis atitinkamai Lietuvos Respublikoje bei turintis Lietuvos Respublikos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

4 Mokestis netaikomas, jeigu nėra techninės galimybės atsidaryti sąskaitos naudojantis „Swedbank“ Interneto banku verslui.

5 Mokestis taikomas kiekvienai kliento sąskaitai, taip pat ir tai sąskaitai, kurioje mokėjimo operacijos dėl KYC/AML ar kitų priežasčių yra apribotos.

6 „Swedbank“ grupės bankai:

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

7 Iš ES valstybių narių, Andoros, Islandijos, Jungtinės Karalystės, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo / siuntėjo banko SWIFT (BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

8 Mokestis yra taikomas tiems juridiniams asmenims, kuriuos Bankas apie mokesčio taikymą informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų.

9 ES/EEE valstybių (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) rezidentu laikomas asmuo turintis bet kurios ES/EEE valstybės (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra bet kurioje ES/EEE valstybėje (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) ARBA asmuo, turintis kitos nei ES/EEE valstybių (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis bet kurioje ES/EEE valstybėje (išskyrus Kiprą, Maltą ir Lichtenšteiną) bei turintis tų šalių išduotą dokumentą suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi toje šalyje.

10 Mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens ar finansų įstaigos12 sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą atitinkama valiuta, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra lygi 0 arba teigiama. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos sąskaitos sutartyje numatyta tvarka.

11 EUR – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)
SEK – Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Sveriges Riksbank repo rate)
DKK – Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate)
CHF – Šveicarijos centrinio banko metinė neigiama palūkanų norma (proc.) (angl. Swiss National Bank negative interest rate)

12 Finansų įstaigomis laikomos įmonės (įskaitant jų filialus, atstovybes ir kt.) teikiančios Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 1 dalyje nurodytas paslaugas, taip pat įmonės, teikiančios draudimo paslaugas.

Nemokamai

Gaukite 5 ataskaitas bei stebėkite klientų ir tiekėjų pokyčius, valdykite rizikas bei auginkite pardavimus 3 mėn. nemokamai.

- 23 %

Susikurkite svetainę ir prekybą internetu su verskis.lt pradėkite itin paprastai. El. parduotuvės nuomai taikoma 23 % nuolaida.

Nemokamai

„Swedbank“ klientams – 1 mėn. nemokama prenumerata.

Tvarkykite savo įmonės sąskaitas, turimas kituose bankuose, „Swedbank“ interneto banke arba „Swedbank Gateway“ platformoje.

„Swedbank“ verslo sąskaitą greitai ir lengvai galite atidaryti internetu!

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti