Sąskaitų finansavimas

Pinigai po sąskaitos išrašymo jus pasieks greičiau!

Tęskite savo veiklą, net jei sąskaita bus apmokėta vėliau.

 • Sprendimą dėl finansavimo priimsime per vieną darbo dieną.
 • Nereikia sudaryti ilgalaikių faktoringo sutarčių su faktoringo bendrove.
 • Finansavimo sutartį galite pasirašyti interneto banke.

Pagrindinės finansavimo sąlygos

Bendra sąskaitų faktūrų suma* nuo 1.000 EUR iki 100.000 EUR
Regresas su regresu (pardavėjas atsakingas už pirkėjo mokumą)
Avansas** 90 % nuo sąskaitos sumos su PVM
Atidėjimo terminas iki 90 dienų
Palūkanos 1 % per mėnesį (12 % per metus) nuo išmokėtos avanso sumos
*

** Kai taikoma atvirkščio PVM apmokestinimo tvarka ir pirkėjas privalo sąskaitoje nurodytą PVM sumokėti mokesčių administratoriui, finansuojama suma pagal sąskaitą yra mažinama PVM dydžiu ir avanso dydis apskaičiuojamas nuo sąskaitos sumos be PVM.

Jūsų sąskaitą greičiausiai galėsime finansuoti, jei:

 • pirkėjas ir pardavėjas yra finansiškai stabilios Lietuvoje registruotos įmonės;
 • pirkėjas per paskutinius kalendorinius metus ženkliai nevėlavo apmokėti pateiktų sąskaitų;
 • pirkėjas nėra su pardavėju susijusi įmonė;
 • pardavėjas nėra statybų sektoriaus įmonė;
 • pardavimai finansuojamam pirkėjui sudaro ne daugiau kaip 50 % nuo visų pardavėjo pardavimų;
 • pagal perleidžiamą sąskaitą gautinos sumos nėra niekaip suvaržytos (įkeistos ir pan.), o jų perleidimas tretiesiems asmenims nėra apribotas;
 • tarp pirkėjo ir pardavėjo šiuo metu nėra ginčų ar priešpriešinių reikalavimų, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių galėtų mažėti pagal sąskaitą pirkėjo mokėtinos sumos;
 • pateiktoje sąskaitoje nurodytos jau parduotos prekės ar jau suteiktos paslaugos;
 • apmokėjimo terminas pagal sąskaitą yra aiškiai apibrėžtas konkrečia data ir nepriklauso nuo jokių aplinkybių, pavyzdžiui, nuo pirkėjo vykdomo prekių perpardavimo tretiesiems asmenims.

Kontaktai

Kilus klausimams ar turint pastabų, prašome susisiekti su mumis: