Sąskaitų finansavimas

Grąžinkite pusiausvyrą į savo verslą

Sklandžiai tęskite veiklą, kol laukiate sąskaitų apmokėjimo.

 • Finansuojame 90 % sąskaitos sumos.
 • Nereikia jokio užstato.
 • Paprasta kainodara – tik 1 % per mėnesį nuo finansuotos sumos.
 • Patogu pateikti paraišką ir pasirašyti sutartį interneto banke.

Sąskaitų finansavimo paslaugą teikia „Swedbank lizingas“, UAB.

Pagrindinės finansavimo sąlygos

Bendra sąskaitų faktūrų suma* nuo 1.000 EUR iki 100.000 EUR
Regresas su regresu (pardavėjas atsakingas už pirkėjo mokumą)
Avansas** 90 % nuo sąskaitos sumos su PVM
Atidėjimo terminas iki 90 dienų
Palūkanos 1 % per mėnesį (12 % per metus) nuo nuo finansuotos sumos
*

** Kai taikoma atvirkščio PVM apmokestinimo tvarka ir pirkėjas privalo sąskaitoje nurodytą PVM sumokėti mokesčių administratoriui, finansuojama suma pagal sąskaitą yra mažinama PVM dydžiu ir avanso dydis apskaičiuojamas nuo sąskaitos sumos be PVM.

Jūsų sąskaitą greičiausiai galėsime finansuoti, jei:

 • pirkėjas ir pardavėjas yra finansiškai stabilios Lietuvoje registruotos įmonės;
 • pirkėjas per paskutinius kalendorinius metus ženkliai nevėlavo apmokėti pateiktų sąskaitų;
 • pirkėjas nėra su pardavėju susijusi įmonė;
 • pardavėjas nėra statybų sektoriaus įmonė;
 • pardavimai finansuojamam pirkėjui sudaro ne daugiau kaip 50 % nuo visų pardavėjo pardavimų;
 • pagal perleidžiamą sąskaitą gautinos sumos nėra niekaip suvaržytos (įkeistos ir pan.), o jų perleidimas tretiesiems asmenims nėra apribotas;
 • tarp pirkėjo ir pardavėjo šiuo metu nėra ginčų ar priešpriešinių reikalavimų, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių galėtų mažėti pagal sąskaitą pirkėjo mokėtinos sumos;
 • pateiktoje sąskaitoje nurodytos jau parduotos prekės ar jau suteiktos paslaugos;
 • apmokėjimo terminas pagal sąskaitą yra aiškiai apibrėžtas konkrečia data ir nepriklauso nuo jokių aplinkybių, pavyzdžiui, nuo pirkėjo vykdomo prekių perpardavimo tretiesiems asmenims.

Informacija apie potencialią sąskaitų finansavimo riziką

Pirkėjui nesumokėjus pagal perleistą reikalavimą, pardavėjas privalo įvykdyti visą (faktoringo su regresu atveju) ar dalį pirkėjo neįvykdytos prievolės. Atidžiai susipažinkite su faktoringo sutarties sąlygomis – pardavėjo mokėjimo prievolė faktoringo bendrovei atsiranda ir kitais faktoringo sutartyje numatytais atvejais (pvz., informavimo pareigos pažeidimas, ginčai su pirkėju dėl pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų). Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.

Kontaktai

Kilus klausimams ar turint pastabų, prašome susisiekti su mumis: