Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Banko garantijos

Garantija – tai vienašalis raštiškas banko įsipareigojimas visiškai arba iš dalies sumokėti garantijos gavėjui nustatytą pinigų sumą jam pateikus mokėjimo reikalavimą ir kitus garantijoje nurodytus dokumentus, jeigu įmonė, už kurią garantavo bankas, prievolės neįvykdys arba įvykdys ją netinkamai.

 • Banko garantija demonstruoja įmonės finansinį stabilumą.
 • Banko garantija užtikrina įmonės mokestinių bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 • Banko garantijos yra nepriklausomos nuo sutarties ir apmokamos pagal garantijos gavėjo pateiktą mokėjimo reikalavimą.
Naujiena! „Swedbank“, AB gali išduoti garantiją nuotoliniu būdu. Klientai, besinaudojantys interneto banku verslui, turi galimybę nuotoliniu būdu pateikti prašymą garantijai ir pasirašyti garantijos sutartį. Klientui pageidaujant bankas pasirašo garantiją elektroniniu parašu ir nusiunčia ją kliento nurodytu elektroniniu paštu.

Garantijos ir jų rūšys:

 • Pasiūlymo garantija konkurso skelbėjui garantuoja piniginę kompensaciją, jei konkurso dalyvis atsiima savo pasiūlymą ar laimėjęs konkursą atsisako pasirašyti sutartį;
 • Sutarties įvykdymo garantija pirkėjui (užsakovui) garantuoja piniginę kompensaciją, jeigu pardavėjas (rangovas) neįvykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;
 • Mokėjimo garantija užtikrina jos gavėjui apmokėjimą už prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas;
 • Avanso grąžinimo garantija užtikrina, kad pirkėjui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jei pardavėjas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų;
 • Kitos garantijų rūšys: garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantiją, paskolos grąžinimo garantija.
 • Garantija gali būti išduota įmonei deponavus nuosavas lėšas specialioje sąskaitoje arba iš įmonei suteiktos kredito linijos / paskolos.
 • Kredito linija / paskola gali būti suteikiama įkeičiant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (žemę, pastatus ir pan.).
 • Įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas turi būti įvertinti bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų.
 • Įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) turi būti apdraustas.
Pastaba: mokesčiai gali būti nurašomi eurais arba ekvivalentu oficialiu kursu kita valiuta.
Garantijos*
Garantijos išdavimas** 0,5 %, min. 100 Eur
Garantijos sąlygų pakeitimas / atšaukimas 70 Eur
Garantijos suteikimas kito banko prašymu pagal susitarimą
Gautos garantijos arba jos pakeitimo pranešimas 50 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas arba pasirašiusio asmens parašo patvirtinimas kliento prašymu 50 Eur
Mokėjimo reikalavimo pagal garantiją administravimas 0,1 %, min. 150 Eur
Kliento mokėjimo reikalavimo perdavimas 100 Eur ir kurjerių pašto mokesčiai
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje / į užsienį 15 Eur / 55 Eur
Garantijos projekto parengimas ir derinimas 60 Eur

* Garantija arba laidavimas arba rezervinis (stanby) akredityvas

** Jei garantija / laidavimas išduodamas nedeponuojant kliento lėšų, papildomai nustatomas įsipareigojimo pagal garantiją / laidavimą mokestis. Už garantijai / laidavimui išduoti deponuotas lėšas palūkanos nemokamos. Tam tikrais atvejais (už garantijos išdavimą skubos tvarka, ilgesniam nei vienerių metų terminui, nestandartiniu tekstu ar ne lietuvių kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.

 1. Ką klientas turi pateikti bankui, kad bankas išleistų garantiją?

  • Užpildyti prašymą išduoti garantiją. Prašymų formas rasite čia.
  • Pateikti bankui priimtiną užstatą - deponuotos lėšos ir / arba bankui priimtinas kilnojamas ir / ar nekilnojamas turtas.
  • Klientas turi sumokėti garantijos išdavimo mokestį. Įkainius rasite čia.
 2. Per kiek laiko bankas išleidžia garantiją?

  Bankas garantiją išleidžia per 2 darbo dienas, gavęs teisingai užpildytą ir tinkamai pasirašytą kliento Prašymą išduoti banko garantiją, klientui pateikus užstatą, klientui sumokėjus garantijos išdavimo mokestį.

Garantijų panaudojimas (procesas)

 1. Šalys susitaria dėl banko garantijos atitinkamiems sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti.
 2. Garantijos pareiškėjas kreipiasi į savo banką dėl garantijos išleidimo.
 3. Bankas išleidžia garantiją.
 4. Garantija pateikiama garantijos gavėjui: 1) rašto pavidalu, 2) per garantijos gavėjo banką.
 5. Įvykus netinkamam sutartiniu įsipareigojimų vykdymui garantijos gavėjas pateikia mokėjimo reikalavimą pagal garantiją ir garantijos pareiškėjo bankas sumoka reikalaujamą sumą garantijos gavėjui. Įvykdžius sutartinius įsipareigojimus per garantijoje nustatytą laikotarpį, garantijos galiojimas pasibaigia ir ji lieka nepanaudota.

Daugiau informacijos apie garantijas galite rasti čia:Leidinys „Garantijos“.

Teiraukitės dėl banko garantijos

Atsakydami į šioje formoje pateiktas užklausas galėsime suteikti tik bendro pobūdžio informaciją apie verslo finansavimo produktus ir paslaugas. Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų įmonės finansine informacija, prašome prisijungti prie interneto banko arba skambinkite mums tel. +370 5 268 4422.

Norėdami atidaryti sąskaitą verslui, registruokitės į konsultaciją padalinyje internetu arba telefonu +370 5 268 4422.

Įmonės pavadinimas*
Įmonės kodas*
Vardas, pavardė*
Telefonas*
El. paštas*
Klausimas

Informacija apie potencialią riziką

 • Garantijos užsakovui – kad garantijos gavėjas nepagrįstai pateiks mokėjimo reikalavimą pagal garantiją.
 • Garantijos gavėjui – banko įsipareigojimas pagal garantiją yra patikimas tiek, kiek yra patikimas ir nerizikingas pats bankas, išleidęs banko garantiją.
 • Banko garantija yra pirmo pareikalavimo ir bankas nenagrinėja kliento ginčų su garantijos gavėju dėl garantija užtikrintų įsipareigojimų vykdymo - bankas sumoka pagal garantiją gavęs pirmą garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, atitinkantį garantijos sąlygas, ir klientas privalo nedelsdamas sumokėti bankui tokią pastarojo sumokėtą sumą, o jeigu garantijos išdavimui klientas deponavo lėšas – bankas sumoka pagal garantiją iš kliento deponuotų lėšų gavęs pirmą garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, atitinkantį garantijos sąlygas. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.
Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti