Banko garantijos

Garantija – tai vienašalis raštiškas banko įsipareigojimas visiškai arba iš dalies sumokėti garantijos gavėjui nustatytą pinigų sumą jam pateikus mokėjimo reikalavimą ir kitus garantijoje nurodytus dokumentus, jeigu įmonė, už kurią garantavo bankas, prievolės neįvykdys arba įvykdys ją netinkamai.

  • Banko garantija demonstruoja įmonės finansinį stabilumą.
  • Banko garantija užtikrina įmonės mokestinių bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
  • Banko garantijos yra nepriklausomos nuo sutarties ir apmokamos pagal garantijos gavėjo pateiktą mokėjimo reikalavimą.