Faktoringas ir Sąskaitų finansavimas

Subalansuokite savo pinigų srautus, kol laukiate apmokėjimo už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas

 • Planuokite pinigų srautus patikimiau, naudodamiesi faktoringo paslauga.
 • „Swedbank lizingas“ surenka ir prižiūri pirkėjų mokėjimus.
 • Nereikalingas papildomas užstatas.

Faktoringo ir sąskaitų finansavimo paslaugą teikia „Swedbank lizingas“, UAB.

Informacija apie potencialią riziką

Pirkėjui nesumokėjus pagal perleistą reikalavimą, pardavėjas privalo įvykdyti visą (faktoringo su regresu atveju) ar dalį pirkėjo neįvykdytos prievolės. Atidžiai susipažinkite su faktoringo sutarties sąlygomis – pardavėjo mokėjimo prievolė faktoringo bendrovei atsiranda ir kitais faktoringo sutartyje numatytais atvejais (pvz., informavimo pareigos pažeidimas, ginčai su pirkėju dėl pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų). Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.

Pasirinkite Jums tinkančią paslaugą

Sąskaitų finansavimas Faktoringas
Finansavimo poreikis Vienkartinis sandoris Pasikartojantys sandoriai
Reikalinga suma 5 000 – 100 000 Eur Nuo 35 000 Eur
Atidėjimo terminas Iki 90 dienų Iki 120 dienų
Pirkėjo šalis Lietuva Visos šalys
Kaina 1% nuo finansuotos sumos per mėnesį (12% per metus) Finansavimo mokesčiai nustatomi individualiai pagal susitarimą
Pildyti paraišką Pildyti paraišką
 1. Pardavę prekes ar suteikę paslaugas, išrašykite sąskaitą pirkėjui.
 2. Pateikite sąskaitą „Swedbank lizingas“.
 3. „Swedbank lizingas“ Jums finansuos iki 90% sąskaitos sumos.
 4. Suėjus apmokėjimo terminui, pirkėjas sumokės 100% sąskaitos sumos į „Swedbank lizingo“ nurodytą banko sąskaitą.
 5. „Swedbank lizingas“ perves Jums likusią sąskaitos dalį.
 • Atlaisvintas apyvartines lėšas bet kada galėsite panaudoti savo verslo poreikiams.
 • Savo pirkėjams galėsite pasiūlyti geresnes apmokėjimo sąlygas.
 • Galėsite apdrausti savo pirkėjų nemokumo riziką.
 • Faktoringo ataskaitos interneto banke suteikia galimybę peržiūrėti operacijas ir palengvina apskaitą.
 • Prašymus dėl galiojančių faktoringo sutarčių sąlygų keitimo galite pateikti interneto banke.
 • Teikiant sąskaitas finansavimui, prekės ar paslaugos, nurodytos sąskaitoje, turi būti jau perduotos ar suteiktos pirkėjui.
 • Pirkėjas negali būti su pardavėju susijusi įmonė.
 • Reikalavimo teisė pagal finansuojamą sąskaitą negali būti įkeista arba perleista trečiosioms šalims.
 • Tarp pirkėjo ir pardavėjo nėra vykstančių ginčų, priešpriešinių reikalavimų ar kitų aplinkybių, dėl kurių galėtų mažėti pirkėjo mokėtinos sumos.
 • Sąskaitoje nurodyta tiksli apmokėjimo data.
 • Pirkėjas per paskutinius kalendorinius metus reikšmingai nevėlavo apmokėti pateiktų sąskaitų.
 • Nefinansuojamos sąskaitos, išrašytos už atliktus statybos darbus.
 1. Užpildykite paraišką ir pateikite vieną ar kelias sąskaitas interneto banke.
 2. Su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 3. Priėmus teigiamą sprendimą dėl finansavimo, pasirašykite sutartį interneto banke.
 4. Pirkėjui patvirtinus sąskaitą, Jums finansuosime 90% sąskaitos sumos. Jei sąskaitoje nėra žymos apie reikalavimo perleidimą, Jums ir pirkėjui būtina pasirašyti atskirą pranešimą apie reikalavimo teisių perleidimą.
 5. Kai į „Swedbank lizingo“ nurodytą sąskaitą pirkėjas sumokės visą sąskaitoje nurodytą sumą, Jums pervesime likusius 10% sąskaitos sumos.
 1. Užpildykite paraišką ir išsiųskite el. paštu faktoringas@swedbank.lt arba užpildykite užklausos formą ir mes su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 2. Priėmus teigiamą sprendimą, faktoringo sutartį galite pasirašyti interneto banke ar artimiausiame banko padalinyje.
 3. Pirkėjams išrašomos sąskaitos su reikalavimo perleidimo žyma.
 4. Bendrovei „Swedbank lizingas“ išsiunčiamos pasirašytos sąskaitos ir sąskaitų sąrašas (taip pat kiti dokumentai, jei tokie numatyti faktoringo sutartyje).
 5. Per 5 darbo dienas į savo įmonės sąskaitą gausite iki 90% sąskaitos sumos.
 6. Kai pirkėjas sumoka visą sąskaitoje nurodytą sumą į „Swedbank lizingo“ nurodytą banko sąskaitą, Jūs gaunate likusią sumą.
Iš Jūsų įmonės galime prašyti pateikti pastarųjų metų finansines ataskaitas, jei jos nėra pateiktos Registrų centrui. Pateiktas balansas ir pelno-nuostolio ataskaita negali būti senesni nei 12 mėnesių. Taip pat galime paprašyti pateikti pardavimų sutartis, užsakymus arba kitus dokumentus, susijusius su Jūsų ir pirkėjų bendradarbiavimu.

Vienintelės finansavimo išlaidos yra 1% per mėnesį nuo paskolos sumos, apskaičiuojamos laikotarpiui nuo finansavimo pervedimo iki finansavimo grąžinimo.

Sąskaitos suma
Eur
Finansavimo suma
4500Eur
Apmokėjimo terminas
d.
Sąskaitos finansavimo kaštai
45.00
Skaičiuoti
Sąskaitos suma
Eur
Faktoringo avansas
%
Palūkanos
%
Apmokėjimo terminas
d.
Komisinis mokestis
% už sąskaitą-faktūrą
Sąskaitos finansavimo kaštai

0%  

0.00Eur

Šis skaičiavimas nėra „Swedbank lizingas“, UAB pasiūlymas ar įsipareigojimas finansuoti sąskaitas nurodytomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mūsų darbuotojus.

Mokestis Kaina, Eur (PVM pridedamas)
Sutarties mokestis
Skaičiuojamas nuo limito dydžio šiais atvejais: Faktoringo sutarties, cesijos sutarties, bendradarbiavimo sutarties (atvirkščio faktoringo atveju), sandėlio finansavimo sutarties pasirašymas, sutarties pratęsimas ar faktoringo limito didinimas. kai limitas iki 300 000 Eur - nuo 0,4 proc., min. 150 Eur.
kai limitas nuo 300 001 Eur iki 1 500 000 Eur - nuo 0,2 proc.
kai limitas nuo 1 500 001 Eur - nuo 0,1 proc.
Mokestis už sutarties pakeitimą
Taikomas visais atvejais, kai neskaičiuojamas Sutarties mokestis nuo limito dydžio, įskaitant, bet neapsiribojant:
- Faktoringo sutarties, cesijos sutarties, bendradarbiavimo sutarties (atvirkščio faktoringo atveju), sandėlio finansavimo sutarties pakeitimai (apmokėjimo termino, avanso dydžio, komisinio mokesčio dydžio ar kitų finansavimo sąlygų keitimas);
- Pirkėjų limitų ar pardavėjų limitų (atvirkščio faktoringo atveju) keitimas, pardavėjo ir / arba pirkėjų limitų atnaujinimas;
- faktoringo sutarties, cesijos sutarties, bendradarbiavimo sutarties (atvirkščio faktoringo atveju) ar sandėlio finansavimo bendrųjų sąlygų keitimas.
Nuo 75 Eur
Minimalus komisinis mokestis
Mokamas nuo kiekvienos Faktoriui pateiktos sąskaitos, jei faktinis tokios sąskaitos komisinis mokestis, apskaičiuotas kaip procentinė dalis nuo sąskaitos sumos, yra mažesnis nei šis minimalus komisinis mokestis. 3 Eur
Mokestis už pirkėjo įvertinimą
Skaičiuojamas už kiekvieno Pirkėjo įvertinimą, kai Faktorius draudžia Pirkėjų mokumą. 50 Eur
Mokestis už dokumentų kopijų išdavimą
Sutarties kopija su priedais 10 Eur
Faktoringo ataskaitų kopijos, PVM sąskaitų faktūrų, kitų dokumentų kopijos 2 Eur už puslapį
Nemokamai PVM sąskaitos faktūros ir ataskaitos pateikiamos Swedbank interneto banke verslui 1 mėnesį nuo jų suformavimo datos.
Mokestis už pažymos išdavimą
Pažyma auditui bei įvairios kitos pažymos 25 Eur

Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

Pasirinkite finansavimo tikslą ir raskite tinkamiausią paskolą.