Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Dokumentiniai akredityvai

Dokumentinis akredityvas

– tai atsiskaitymo būdas, kai pirkėjo prašymu bankas išleidžia dokumentą, kuriuo pats bankas įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas pardavėjui (akredityvo gavėjui), kai pastarasis pateikia bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus.

 • Sumažina sandorio riziką;
 • Leidžia išvengti išankstinio mokėjimo;
 • Suteikia galimybę gauti finansavimą;
 • Leidžia vykdyti sandorius padidintos rizikos regionuose;
 • Užtikrina tarptautinių taisyklių laikymąsi sandoriuose.
Eksporto akredityvų diskontavimas

Akredityvų tipai

Jeigu akredityvo gavėjas nepasitiki banku emitentu, gali reikalauti patvirtinti akredityvą banke, kurį jis geriau pažįsta ir kuriuo labiau pasitiki. Tvirtindamas akredityvą tvirtinantysis bankas prisiima banko emitento įsipareigojimą apmokėti dokumentus, atitinkančius akredityvo sąlygas.

Jeigu akredityvo gavėjas nėra prekių gamintojas arba neturi parduodamų prekių, tačiau reikalingas prekes įsigytų pateikęs įsipareigojimą už jas sumokėti, jis gali susitarti dėl atsiskaitymo pervedamu akredityvu. Pervedamas akredityvas leidžia tarpininkui (pirmam akredityvo gavėjui) nurodyti vykdančiajam bankui pervesti akredityvą savo tiekėjo (antrojo akredityvo gavėjo) naudai. Tokiu būdu tarpininkas perka prekes iš antrojo akredityvo gavėjo, panaudodamas tą patį akredityvą, pagal kurį parduoda prekes pareiškėjui. Nurodydamas vykdančiajam bankui pervesti akredityvą, tarpininkas perleidžia savo teisę į dalį pirminio akredityvo sumos antrajam akredityvo gavėjui (t. y. prekių gamintojui). Nurodydamas pervesti akredityvą, tarpininkas gali pakeisti tik ribotą akredityvo sąlygų skaičių:

 • sumažinti akredityvo sumą ir nurodytą vieneto kainą;
 • sutrumpinti prekių išsiuntimo ir dokumentų pateikimo terminus;
 • padidinti procentinę draudimo išraišką;
 • vietoj akredityvo pareiškėjo nurodyti savo įmonės pavadinimą ir adresą, t. y. įvardyti save pirmuoju akredityvo gavėju.

Pervedamas akredityvas leidžia tarpininkui (pirmajam akredityvo gavėjui) vykdyti sandorius be lėšų deponavimo arba kitokio užstato. Akredityvo sąlygas turi įvykdyti ir dokumentus pateikti antrasis akredityvo gavėjas. Kai dokumentų siunta pasiekia akredityvą pervedusį banką, pirmasis akredityvo gavėjas gali pakeisti tik antrojo akredityvo gavėjo sąskaitą ir vekselį (į atitinkamai didesnę sumą). Jeigu akredityvo sąlygos leidžia dalinius prekių siuntimus, akredityvas (neviršijant pirminio akredityvo sumos ir prekių kiekio) gali būti pervestas keliems antriesiems gavėjams.

Savo esme, rezerviniai (standby) akredityvai prilygsta garantijoms. Tai reiškia, jog akredityvo gavėjas reikalauja sumokėti pagal akredityvą tik tuo atveju, jei akredityvo pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų, pvz. jei akredityvo pareiškėjas yra pirkėjas ir nemoka už įsigyjamas prekes. Apmokėjimui pagal rezervinį akredityvą gauti, dažniausiai užtenka pateikti neapmokėtos sąskaitos kopiją bei akredityvo gavėjo reikalavimą bankui sumokėti pagal akredityvą. Transporto bei kiti prekių dokumentų reikalaujama retai. Plačiau apie rezervinius akredityvus galite sužinoti Banko garantijų skiltyje.

Galimybės ir privalumai

 • Bankas sumokės pardavėjui už išsiųstas prekes, kai pardavėjas pateiks bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus;
 • Pirkėjas turi galimybę kontroliuoti prekių išsiuntimo terminus;
 • Akredityvas įrodo pirkėjo mokumą (svarbu sudarant naujus prekybinius sandorius) ir leidžia tikėtis lengvatų iš pardavėjo;
 • Akredityvas su atidėtu mokėjimu, suteikia galimybę pirma parduoti gautas prekes, o vėliau atsiskaityti su pardavėju, t. y. pardavėjas kredituoja pirkėją.
 • Pirkėjo banko įsipareigojimas sumokėti už išsiųstas prekes / atliktas paslaugas;
 • Pirkėjo bankas negali atsisakyti mokėjimo, jei įvykdomos akredityvo sąlygos;
 • Galimybė numatyti išsiųstų prekių apmokėjimo datą;
 • Galimybė pasinaudoti eksporto akredityvų diskontavimu - daugiau apie tai skaitykite čia.

Akredityvo proceso eiga

 1. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl akredityvo naudojimo atsiskaitymui.
 2. Pirkėjas kreipiasi į savo banką ir paprašo išleisti akredityvą pardavėjo naudai.
 3. Pirkėjo bankas siunčia akredityvą pardavėjo bankui, kuris informuoja pardavėją apie jo naudai išleistą akredityvą.
 4. Pardavėjas išsiunčia prekes ir pateikia savo bankui akredityvo sąlygose reikalaujamus prekių dokumentus.
 5. Pardavėjo bankas persiunčia gautus akredityvo dokumentus pirkėjo bankui, kuris patikrinęs dokumentus ir nenustatęs neatitikimų akredityvo sąlygoms, sumoka akredityvo sumą pardavėjui bei perduoda pirkėjui pagal akredityvą gautus dokumentus. Jei gauti dokumentai neatitinka akredityvo sąlygų, akredityvas apmokamas gavus pirkėjo sutikimą.

Daugiau informacijos apie akredityvus galite rasti „Swedbank“ leidinyje.

Sąlygos

 • Akredityvas gali būti išduotas pirkėjui deponavus lėšas specialioje banko sąskaitoje, arba iš pirkėjui suteiktos kredito linijos / paskolos;
 • Kredito linija / paskola gali būti užtikrinama įkeičiant žemę ir pastatus, kitą kilnojamąjį ir / arba nekilnojamąjį turtą, atsargas ir finansines lėšas (indėlio bei banko sąskaitą), garantijomis ir laidavimais;
 • Įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti įvertintas bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų;
 • Įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) turi būti apdraustas bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.
Pastaba: mokesčiai gali būti nurašomi eurais arba ekvivalentu oficialiu kursu kita valiuta.
Dokumentiniai akredityvai*
Importo dokumentiniai akredityvai
Akredityvo išleidimas** 100 Eur
Akredityvo sąlygų pakeitimas 50 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus 0,2 %, min. 120 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Atidėto mokėjimo vykdymas 30 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Akredityvo nepanaudojimas 30 Eur
Prekių perleidimas klientui (bankas nurodytas kaip prekių gavėjas) 30 Eur
Eksporto dokumentiniai akredityvai
Akredityvo pranešimas 50 Eur
Sąlygų pakeitimo pranešimas 50 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus 0,2 %, min. 120 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Atidėto mokėjimo kontrolė 30 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Išankstinis dokumentų tikrinimas 50 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
Dokumentų apmokėjimas nesuėjus terminui pagal susitarimą, min. 100 Eur
Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą, min. 100 Eur
Akredityvo pervedimas 0,2 % nuo pervedamos sumos, min. 150 Eur
Pagal akredityvą gautų lėšų paskirstymas 0,1% nuo pervedamos sumos min. 100 Eur
Kiti importo / eksporto akredityvų įkainiai
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 50 Eur
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje / į užsienį 15 Eur / 55 Eur
Akredityvo projekto parengimas ir derinimas 60 Eur

* Rezerviniams (standby) akredityvams yra taikomi šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Garantijos“ nustatyti įkainiai.

** Jeigu akredityvas išleidžiamas nedeponuojant kliento lėšų, papildomai nustatomas įsipareigojimo pagal akredityvą mokestis. Už akredityvui išleisti deponuotas lėšas palūkanos nemokamos.

 1. Kas yra akredityvas?

  Tai atsiskaitymo būdas, kai pirkėjo (importuotojo) prašymu bankas išleidžia dokumentą, kuriuo įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes arba atliktas paslaugas pardavėjui (eksportuotojui), pastarajam laiku pateikus bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus (angl. Letter of Credit (L/C) arba Documentary Credit (D/C)).
 2. Ką pirkėjas (importuotojas) turi pateikti Bankui, kad Bankas išleistų akredityvą?

  Pirkėjas turi užpildyti prašymą išleisti dokumentinį akredityvą, pateikti užstatą ir sumokėti akredityvo išleidimo mokestį.
  • Nuoroda į prašymą išleisti dokumentinį akredityvą: http://www.swedbank.lt/static/lt/files/paraiskos/prasymas.pdf.
  • Akredityvo užstatu gali būti banke deponuotos lėšos arba kitoks bankui priimtinas užstatas (įkeistas kilnojamas / nekilnojamasis turtas, žemė, įrengimai ir pan.). Be užstato akredityvai nėra leidžiami.
  • Akredityvo išleidimo ir aptarnavimo mokesčius galima rasti čia.
 3. Per kiek laiko Bankas išleidžia akredityvą?

  Kai klientas pateikia užpildytą ir tinkamai pasirašytą prašymą išleisti dokumentinį akredityvą, pateikia užstatą bei savo banko sąskaitoje turi akredityvo išleidimo mokesčio sumą, bankas akredityvą išleidžia per 1 darbo dieną.
 4. Ar išleistas akredityvas gali būti atšauktas?

  Akredityvas yra neatšaukiamas (ang. irrevocable) ir negali būti atšauktas be akredityvo gavėjo raštiško sutikimo.
 5. Kokie dokumentai turi būti pateikti akredityvą išleidusiam bankui, kad pastarasis atliktų mokėjimą pagal akredityvą?

  Pardavėjas (eksportuotojas) turi pateikti akredityvo reikalaujamus dokumentus. Pirkėjas ir pardavėjas iki akredityvo išleidimo susitaria dėl pagal akredityvą pateikiamų dokumentų. Dažniausiai pagal akredityvus reikalaujami tokie dokumentai: komercinė sąskaita, transporto dokumentas, įvairūs sertifikatai (kilmės, kokybės ir pan.).
 6. Kada įvyksta apmokėjimas pagal akredityvą?

  Apmokėjimas pagal akredityvą įvyksta, kai pardavėjas (eksportuotojas) įvykdo akredityvo sąlygas, t.y. atgauna prekę ir pateikia akredityvą išleidusiam bankui akredityve nurodytus dokumentus. Jei bankas nustato, kad pateikti dokumentai atitinka išleisto akredityvo sąlygas, vykdomas apmokėjimas, o jei nustatoma, jog dokumentuose yra neatitikimų, bankas vykdo mokėjimą tik gavęs pirkėjo sutikimą mokėti. Apmokėjimas pagal akredityvą gali būti atliekamas iš karto (angl. by payment / at sight) arba suėjus tam tikram, tarp pirkėjo ir pardavėjo iš anksto suderintam atidėto mokėjimo terminui (angl. by deferred payment).
 7. Ką pardavėjas (eksportuotojas) turi padaryti, kad gautų pirkėjo banko išleistą akredityvą?

  Pardavėjas (eksportuotojas) turi nurodyti pirkėjui banko SWIFT kodą. Pirkėjo (importuotojo) bankas, išleidęs akredityvą, SWIFT sistemos pagalba persiunčia akredityvą į pardavėjo (eksportuotojo) banką, kuris informuoja pardavėją (eksportuotoją) apie gautą akredityvą. „Swedbank“, AB swift kodas - HABALT22.
 8. Kiek kainuoja akredityvas ir kas privalo mokėti su akredityvu susijusius mokesčius?

  Dažniausiai akredityvo mokesčiai yra pasidalijami tarp pirkėjo ir pardavėjo, t.y. kiekviena šalis apmoka savo banko akredityvo mokesčius. Šalims susitarus visus akredityvo mokesčius gali mokėti viena iš sandorio šalių.

  „Swedbank“, AB akredityvų mokesčius rasite čia.

Teiraukitės dėl banko garantijos

Atsakydami į šioje formoje pateiktas užklausas galėsime suteikti tik bendro pobūdžio informaciją apie verslo finansavimo produktus ir paslaugas. Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų įmonės finansine informacija, prašome prisijungti prie interneto banko arba skambinkite mums tel. +370 5 268 4422.

Norėdami atidaryti sąskaitą verslui, registruokitės į konsultaciją padalinyje internetu arba telefonu +370 5 268 4422.

Įmonės pavadinimas*
Įmonės kodas*
Vardas, pavardė*
Telefonas*
El. paštas*
Klausimas

Informacija apie potencialią riziką

Apmokėjimas vykdomas ne pagal prekes, o pagal akredityvo sąlygas atitinkančius bankui pateiktus dokumentus, todėl (i) būkite atidūs formuluodami jiems taikytinus reikalavimus, ir (ii) išlieka rizika, kad pardavėjas gali išsiųsti, pvz., ne tą ar ne tos rūšies prekę. Akredityvas yra nuo atitinkamos prekių perleidimo sutarties nepriklausomas banko įsipareigojimas - jei atliekami tokios sutarties pakeitimai, jie nėra automatiškai taikomi ir akredityvui, todėl norint, kad šie pakeitimai galiotų ir akredityvui, turi būti atliktas ir akredityvo sąlygų pakeitimas

- 20 %

„Swedbank“ klientams – 20% nuolaida pristatymams į namus ar pasirinktus šalies paštomatus.

Nemokamai

Gaukite 5 ataskaitas bei stebėkite klientų ir tiekėjų pokyčius, valdykite rizikas bei auginkite pardavimus 3 mėn. nemokamai.

Nemokamai

„Swedbank“ klientams – 1 mėn. nemokama prenumerata.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti