Eksporto akredityvų diskontavimas

Pasinaudokite galimybe sumažinti verslo riziką ir gauti finansavimą – naudokite atsiskaitymams eksporto dokumentinį akredityvą su atidėtu apmokėjimu!

Pirkėjo (importuotojo) prašymu bankas išleis dokumentinį akredityvą, kuriuo įsipareigos pardavėjui (eksportuotojui), t. y. Jums, sumokėti už išsiųstas prekes, kai pateiksite bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus. Turėdami akredityvo dokumentus, kreipkitės į „Swedbank“ dėl akredityvo diskontavimo paslaugos – „Swedbank“ sumokės Jums pagal Jūsų pateiktus akredityvo dokumentus nesuėjus atidėtam apmokėjimo pagal akredityvą terminui, o Jūs perleisite „Swedbank“ mokėjimo reikalavimo teises pagal akredityvą.

Eksporto akredityvo diskontavimas – nauda pardavėjui:

  • Papildomai gaunama apyvartinių lėšų
  • Sumažinama rizika, susijusi su blogais debitoriniais įsiskolinimais
  • Galimybė pirkėjams pasiūlyti ilgesnius atidėto mokėjimo terminus
Dokumentiniai akredityvai

Akredityvo diskontavimo proceso eiga

  1. Pardavėjas, per savo banką, gauna jo vardu išleistą akredityvą.
  2. Pardavėjas pateikia akredityvo sąlygas atitinkančius prekių dokumentus ir „Swedbank“ gauna pagal akredityvą mokančiojo banko pranešimą, patvirtinantį busimą apmokėjimo datą ir mokėtiną sumą.
  3. „Swedbank“ įvertina mokančiojo pagal akredityvą banko riziką.
  4. Esant priimtinai mokančiojo banko rizikai, „Swedbank“ diskontuoja akredityvo dokumentus, t.y. sumoka pardavėjui pateiktų dokumentų vertę, nurašydamas priklausančius „Swedbank“, AB komisinius mokesčius.
  5. Suėjus terminui „Swedbank“ gauna apmokėjimą pagal akredityvą.

Informacija apie potencialią riziką

Jei po finansavimo pardavėjui suteikimo „Swedbank“ gauna pranešimą iš pagal akredityvą mokančio banko, kad mokėjimas pagal akredityvą yra sustabdomas prasidėjus teismui ar arbitražo procesui dėl atitinkamo sandorio, susijusio su akredityvu, arba paaiškėja kitos aplinkybės, leidžiančios numatyti, kad pagal akredityvą nebus sumokėta nustatytais terminais, „Swedbank“ turi teisę pareikalauti pardavėjo grąžinti finansuotą sumą, atitinkamai grąžinant jam mokėjimo reikalavimo teises pagal akredityvą.