Paskola apyvartiniam kapitalui

 • Padenkite trumpalaikius įmonės apyvartinio kapitalo poreikius.
 • Realizuokite naujus verslo projektus ar plėskite esamą verslą.
Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų įmonės finansine informacija, prašome prisijungti prie interneto banko arba skambinkite mums tel. 1633. Skambinant iš užsienio tel. +370 5 268 4422. Į pateiktus klausimus atsakome darbo dienomis 8–18 val.
 • paskola gali būti suteikiama ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui;
 • minimali paskolos suma 3 000 eurų arba ekvivalentas užsienio valiuta;
 • paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70 proc. įkeičiamo turto rinkos vertės;
 • įprastai paskola grąžinama dalimis;
 • paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos, neturi viršyti 50 proc. įkeičiamo turto rinkos vertės ir/arba balansinės atsargų vertės.
 • paskola gali būti užtikrinama įkeičiant žemę ir pastatus, kitą kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, atsargas ir finansines lėšas (indėlio bei banko sąskaitą), garantijomis ir laidavimais;
 • paprastai turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas;
 • prireikus, bankui gali būti priimtinos ir kitos paskolos užtikrinimo priemonės.
 • įkeičiamas turtas turi būti įvertintas bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų;
 • įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas banko naudai visam paskolos terminui bankui priimtinoje draudimo bendrovėje;
 • įkeičiamas kilnojamasis turtas turi būti apdraustas banko naudai rinkos arba balansine verte visam paskolos terminui bankui priimtinoje draudimo įmonėje.

Būtina sąlyga kreipiantis dėl finansavimo, verslo klientas turi vykdyti verslo veiklą mažiausiai 12 mėnesių bei pateikti ne mažiau nei vienerių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas.

 • paskolai gali būti nustatoma fiksuota palūkanų norma visam paskolos terminui arba kintanti palūkanų norma, kuri priklauso nuo bazinės palūkanų normos;
 • palūkanos skaičiuojamos nuo pirmos paskolos panaudojimo dienos, kuomet lėšos įmonės prašymu yra nurašomos nuo paskolinės sąskaitos iki paskolos termino pabaigos;
 • palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir turi būti sumokamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos;
 • paskola grąžinama lygiomis dalimis, kurios nustatomos padalinus paskolos sumą iš laikotarpio, kuriam yra suteikta paskola, mėnesių skaičiaus, atėmus lengvatinį periodą.
 • Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita
 • Kilnojamojo turto/prekių atsargų sąrašas

Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.