Paskola verslui

Verslo plėtros finansavimas

 • Naujiena! Palankesnės sąlygos saulės elektrinių, vėjo turbinų ir geoterminio šildymo įrangos įsigijimui.
 • Paskola nuo 5 000 EUR Jūsų verslo poreikiams.
 • Galimybė gauti finansavimą pateikiant laidavimą.
 • Galimybė gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis su Europos investicijų fondo garantijų programomis ar INVEGA programomis.
 • Paprasta ir lengva teikti paraišką bei pasirašyti sutartį interneto banke.
Pildyti paraišką

Informacija apie potencialą riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

Minimali paskolos suma 5000 EUR

Skaičiuoklės rezultatas yra preliminarus ir tai nėra įsipareigojimas suteikti finansavimą.

 • 0EUR
Pateikti paraišką

Įmokų grafiko pavyzdys

Mėnuo Likutis Grąžinama paskolos suma Palūkanų įmoka Mėnesinė įmoka
0 0.00 0.00 0.00 0.00
 • Tinka finansuoti IT plėtrą, remontą ir atnaujinimą, įrankius, kompiuterinę įrangą ir kitus verslo poreikius.
 • Padengti išlaidas, susijusias su produktų ir paslaugų reklama.
 • Gamybinėms patalpoms, žemės ūkio paskirties žemei ar kitam ilgalaikiam turtui įsigyti.
 • Pastatams statyti ar renovuoti.
 • Saulės elektrinėms, vėjo turbinoms ir geoterminio šildymo įrangai įsigyti.
 • Paskolos suma – nuo 5 000 EUR.
 • Paskolos terminas – iki 5 metų. Žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę – iki 20 metų.
 • Metinė palūkanų norma nustatoma kiekvienai įmonei individualiai.
 • Galimas pirmos grąžinimo įmokos atidėjimas.

Būtina sąlyga kreipiantis dėl finansavimo, verslo klientas turi vykdyti verslo veiklą mažiausiai 12 mėnesių bei pateikti ne mažiau nei vienerių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas.

 1. Užpildykite paraišką interneto banke. Su jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 2. Paskolos sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu būdu arba "Swedbank" padalinyje.
 3. Jei reikalingas nekilnojamojo turto įkeitimas, pateikite turto vertinimo ataskaitą, parengtą "Swedbank" priimtinų nepriklausomų turto vertintojų.
 4. Sudarykite hipotekos ar įkeitimo sutartį ir pasirūpinkite turto draudimu.
 5. Pasirašius paskolos sutartį ir hipotekos ar įkeitimo sutartį (jei reikia), paskolos lėšos bus išmokėtos.
Galime paprašyti pateikti papildomus mūsų nurodytus dokumentus, reikalingus paraiškos analizei.

Paskola (investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas (kreditas banko sąskaitoje), kredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai).

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,4–1,5 % nuo didinamos paskolos sumos (min. 120 Eur)
Palūkanų keitimo, paskolos termino pratęsimo, paskolos grąžinimo grafiko keitimo mokestis (netaikomas garantijų limitui) 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 80 Eur
Įsipareigojimo mokestis 0,26–4,71 % nuo nepanaudotos paskolos sumos
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Investicinė paskola daugiabučio namo renovacijai (DNSB)

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,7 % nuo paskolos sumos
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,7 % nuo didinamos paskolos sumos
Paskolos termino pratęsimo mokestis 0,5 % nuo negrąžintos paskolos likučio
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 60 Eur
Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų Nėra
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Pastabos:
1. Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.
2. Šie įkainiai taip pat taikomi ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, jei tokios paskolos suteikiamos verslo finansavimo tikslais.

Europos investicijų fondo (EIF) ir "Swedbank" pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

"EaSI" programa

Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

Reikalavimai, kai naudojamos EaSI garantijos

 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 EUR
 • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR
 • Garantija yra nemokama.

Norėdami gauti EIF finansavimą, kviečiame kreiptis į savo vadybininką banke arba užpildyti prašymo formą čia.

Finansinė parama yra gaunama iš Europos Sąjungos teikiamos pagalbos pagal Garantijų priemonę, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) bei Europos strateginių investicijų fondo (EFSI), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

COSME programa

Reikalavimai, kai naudojamos COSME garantijos

 • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą ir/arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.
 • Maksimali finansuojama suma – iki 1,5 mln. EUR
 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir/arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.
 • Garantija yra nemokama.

Norėdami gauti EIF finansavimą, prašome kreiptis į savo kontaktinį asmenį banke arba užpildyti prašymo formą čia.

Šis finansavimas suteikiamas dėl Garantijos, kurią užtikrino COSME ir Europos Strateginio investavimo fondas (EFSI), įsteigtas pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

UAB "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS" (toliau – INVEGA) ir "Swedbank" pasirašytos Portfelinių garantijų ir Pasidalytos rizikos sutartys sukuria mums papildomų galimybių teikiant paskolas mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Lietuvoje. Programos užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

Paskolos, teikiamos pagal INVEGA programas, suma

 • Didžiausia paskolos, teikiamos su INVEGA Portfelinių garantijų programa, suma – 1 875 000 EUR, o įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 EUR
 • Didžiausia paskolos, teikiamos su INVEGA Pasidalytos rizikos programa, suma – 4 000 000 EUR

Reikalavimai, kai naudojamos INVEGA programos

 • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą ir/arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.
 • Paskola gali būti suteikiama tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su įmonės steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas, arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.
 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir/arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.
 • Paskolų skaičius vienam paskolos gavėjui neribojamas, su sąlyga, jog bendra paskolų suma neviršija de minimis pagalbos suteikimo ribos.

Daugiau informacijos apie INVEGA portfelines garantijas galite rasti čia.
Daugiau informacijos apie INVEGA pasidalytos rizikos paskolas galite rasti čia.

Kreipiantis dėl paskolos reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • paraišką;
 • SVV subjekto statuso deklaraciją;
 • vienos įmonės deklaraciją, pagal kurią yra patikrinama paskolos gavėjo teisė gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą;
 • verslo planą;
 • finansines ataskaitas už 2 paskutinius finansinius metus.

Siekdami gauti papildomos informacijos apie INVEGA programas ir/arba pateikti paraišką bei kitus dokumentus, susisiekite su mumis e. paštu verslas@swedbank.lt arba skambinkite telefonu 1633.

Šis finansavimas galimas dėl 2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir INVEGA pasirašytos trišalės sutarties, kurios pagrindu buvo įsteigtas "Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo", o jo valdytojo funkcijos pavestos Invegai.

Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

Pasirinkite finansavimo tikslą ir raskite tinkamiausią paskolą.