Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Ūkininkams

Nurodykite savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime per 1 - 2 darbo dienas.
+370

„Swedbank“, AB tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis „Swedbank“, AB asmens duomenų tvarkymo principais, su kuriais galima susipažinti „Swedbank“, AB interneto svetainėje adresu www.swedbank.lt (skiltyje „Bendrosios sutarčių sąlygos“) ir „Swedbank“, AB klientų aptarnavimo padaliniuose.

Ačiū, Jūsų užklausa buvo išsiųsta. Su Jumis susisieksime per 1-2 darbo dienas nurodytu telefonu arba el. paštu. Jeigu Jums reikalinga skubi informacija, laukiame Jūsų skambučių tel. 1633. Iš užsienio tel. +370 5 268 4422. Nepavyko išsiusti paraiškos!

Sėkmingas ūkis prasideda nuo gero patarimo

Finansavimo galimybės Jūsų ūkiui

 • Ūkio lizingas žemės ūkio technikai.
 • Ilgalaikės paskolos ūkininkams.
 • Paskola žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.
Partnerių pasiūlymai

Informacija apie paslaugų potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimo kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Aktualu! Pasirašę paskolų arba lizingo sutartį su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija, galite kreiptis į šią bendrovę dėl palūkanų kompensavimo.

Sužinokite daugiau

 • Žemės ūkio technikai ar įrangai įsigyti.
 • Žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.
 • Fermai, sandėliui, grūdų džiovyklai ar kitam nekilnojamajam turtui pastatyti ar pertvarkyti.
 • Investicijoms į biologinį turtą (ilgamečiai augalai, sodinami žemės ūkio produktams gauti, galvijai ir kiti gyvuliai, kurie įsigyjami pienui gaminti, reprodukcijai, bandai veisti).
 • Paskolos suma – nuo 10 000 EUR.
 • Paskolos terminas – iki 5 metų. Įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę – iki 20 metų.
 • Pradinis įnašas – nuo 10 %.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.
 • Paskola grąžinama dalimis per visą paskolos laikotarpį. Palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos suma neturi viršyti 70 % įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės.
 • Paskolos suma neturi viršyti 50 % įkeičiamo kilnojamojo turto rinkos arba balansinės vertės.
Finansavimo sutartys
 • Įkainiai

 • Žemės ir miškų ūkio įrenginius.
 • Statybos techniką – traktorius, buldozerius, ekskavatorius.
 • Pagalbinę techniką – šakinius ir kitus krautuvus.
 • Gamybines linijas ir kitus specialius įrenginius.
Daugiau apie specialiosios technikos ir įrangos lizingo sąlygas čia
 • Įkainiai

Kam skirta?

Deklaruodami pasėlius, Jūs gaunate tiesiogines išmokas, tačiau jos išmokamos vėliau, negu Jums reikia? Žinodami, kaip Jums svarbu tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlius gauti laiku, siūlome paskolą, kuri suteikiama atsižvelgiant į gaunamų tiesioginių išmokų už pasėlius dydį. Šią paskolą Jūs galite naudoti visiems savo sezoniniams darbams atlikti.

 • Paskolos suma – nuo 4 500 Eur iki 100 000 Eur.
 • Paskolos terminas – iki 18 mėnesių.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.
 • Paskola suteikiama iki tiesioginių išmokų gavimo.
 • Paskola suteikiama pervedant jos lėšas į Jūsų sąskaitą, todėl neteks rūpintis, kaip grąžinti panaudotą paskolą. Paskolos limitas bus mažinamas kaskart, kai į Jūsų sąskaitą bus gautos tiesioginės išmokos.
 • Paskolos suma priklauso nuo gaunamų tiesioginių išmokų dydžio, finansuojama iki 70 % gaunamų tiesioginių išmokų.
 • Įkainiai

Sezoniniai darbai – sėja, derliaus nuėmimas ar trąšų, sėklų, pesticidų įsigijimas – nuolat reikalauja apyvartinių lėšų atsiskaityti su tiekėjais. Tačiau žemės ūkio verslo sezoniškumas negali užtikrinti, kad gausite pajamas už parduotą produkciją būtent tada, kada Jums jų reikės. Ši paskola leidžia atsiskaityti su tiekėjais iš anksto.

Kredito linija – tai trumpalaikės paskolos forma, kai galite bet kuriuo metu panaudoti visą ar dalį iš anksto numatytos kredito linijos sumos.

 • Sutarties laikotarpis – iki 18 mėnesių.
 • Visa paskola grąžinama Kredito linijos sutarties termino pabaigoje, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ , ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • INVEGA programos
 • Minimali paskolos suma – 10 000 Eur.

Paskola apyvartiniam kapitalui – tai trumpalaikis kreditavimas, skirtas patenkinti apyvartinio kapitalo poreikius.

 • Sutarties laikotarpis – iki 18 mėnesių.
 • Įprastai paskola grąžinama dalimis pagal nustatytą grafiką, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ , ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • INVEGA programos
 • Minimali paskolos suma – 10 000 Eur.

Overdraftas – tai trumpalaikis kredito limitas banko sąskaitoje, kai galite bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto sutartą pinigų sumą ir tam tikrą laiką turėti neigiamą banko sąskaitos likutį.

 • Sutarties laikotarpis – iki 12 mėnesių.
 • Visa paskola grąžinama sutarties termino pabaigoje, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 Eur.
 • Įkainiai

Europos investicijų fondo (EIF) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms bei ūkininkams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

"EaSI" programa

Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

Reikalavimai, kai naudojamos „EaSI“ garantijos:

 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 EUR.
 • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR.
 • Garantija yra nemokama.

Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Papildomos informacijos apie ESIF pateikiama Europos Komisijos informacijos puslapyje (https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) ir tinkle „Twitter“ (#investEU).

Kas tai?

Tvaraus ūkininkavimo sertifikatas skirtas ūkiams, kurių pagrindinė arba viena iš veiklos sričių yra žemės ūkis.

Sertifikato paskirtis:

 • skatinti aplinkai draugišką ir atsakingą ūkininkavimą;
 • padėti ūkininkams ūkininkauti pelningiau;
 • užtikrinti, kad ūkiai galėtų gauti palankesnes finansavimo sąlygas.

„eAgronom“ yra oficialus „Swedbank“ partneris išduodant ir prižiūrint sertifikatą.

Sertifikatas – tai galimybė gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis

 • Žemės ūkio technikos lizingas Naujai ir naudotai žemės ūkio technikai – nuo 1,49 % + 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %)
 • Apyvartinio kapitalo finansavimas Žemės dirbimo veiklai (pvz.: trąšoms, sėkloms, sėjomainai ir pan.). – paskolos palūkanų norma sumažinta 0,3 %
 • Paskola infrastruktūros plėtrai Taip pat investicijoms energijos vartojimo efektyvumui gerinti ūkyje arba kitos su žemės dirbimu susijusios investicijos. – paskolos palūkanų norma sumažinta 0,3 %
 • Paskola žemės ūkio paskirties žemei įsigyti – paskolos palūkanų norma sumažinta 0,3 % ir grąžinimo laikotarpis – iki 20 metų.

Norėdamas gauti sertifikatą, ūkis turi nuolat laikytis šių sąlygų:

ŠESD emisijų (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) vertinimas

 • Jei ŠESD emisijos, kylančios iš energijos sunaudojimo (įskaitant kurą), sudaro daugiau nei 20 % visų ūkio emisijų (auginant vienmečius augalus), penkerių metų perspektyvoje jos turi būti mažinamos 10 %.

Sėjomaina ir dirvožemio apsėjimas

 • Bent 5 metus vykdyti sėjomainą, įskaitant 1 metus auginamus ankštinius augalus (žirnius, pupas ir pan.). Įvairių rūšių pasėlių kombinacija skaičiuojama kaip viena kultūra.
 • Ne mažesnis nei 75 % apsodinimo augalais indeksas. Tai reiškia, kad vidutiniškai bent 9 mėnesius per metus laukuose turėtų augti augalai. Šiam pasėlių plotui pasiekti galima naudoti žieminius pasėlius ir antsėlius.
 • Kad nebūtų prarastos maistingosios medžiagos, liekanos turėtų būti paliktos lauke arba atitinkamai pakeistos mėšlu.

Dirvožemio tvarkymas

 • Nevažinėti drėgnuose laukuose, kad nebūtų suplūkta dirva. Tai reiškia, kad lauko darbus reikia atlikti laiku, prieš arba po pernelyg didelės drėgmės laikotarpių (kai lauke stovi vanduo).
 • Nedirbti durpynų, kad nebūtų prarandama dirvožemio organinė anglis. Pelkes reikėtų išlaikyti tokias, kokios jos yra, arba paversti pievomis.
 • Išlaikyti daugiametes pievas. Žemė, kurioje 5 ar daugiau metų iš eilės buvo pieva, turėtų tokia ir likti.

Maistinių medžiagų naudojimas ir augalų apsauga

 • Mineraliniu azotu turėtų būti tręšiama tiksliai, atsižvelgiant į dirvožemio analizes, derliaus žemėlapius ir kitą konkretaus lauko informaciją.
 • Mėšlas į dirvožemį patenka įpurškiamas (esant srutų) arba per vieną valandą (esant mėšlui).
 • Naudojamų augalų apsaugos produktų kiekiai išlieka tokie patys (iš viso arba pagal pasėlių tipą ir ploto vienetą), palyginti su metiniu baziniu vidurkiu, nustatytu per slenkantį 5 metų bazinį laikotarpį.

Sužinokite daugiau

 1. Ūkis pateikia paraišką sertifikatui gauti oficialaus partnerio sistemoje.
 2. Partneris atlieka ūkio patikrinimą ir ūkis gauna sertifikatą. Jei neatitinka kriterijų – įvertinama, ką būtina patobulinti. Sertifikatas išduodamas 12 mėnesių laikotarpiui.
 3. Gavus sertifikatą, jį galima pateikti bankui ir gauti palankesnes finansavimo sąlygas.
 4. Pasirašius finansavimo sutartį ūkis įsipareigoja laikytis „Swedbank“ Tvaraus ūkininkavimo sąlygų.
 5. Ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo kiekvieno sertifikato išdavimo dienos ūkis turi pateikti bankui naują sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tuo metu galiojančių „Swedbank“ Tvaraus ūkininkavimo sąlygų*.

Tvaraus ūkininkavimo sąlygos

* Jeigu pažeidžiamas įsipareigojimas pateikti naują sertifikatą, bankas turi teisę, iš anksto raštu įspėjęs klientą, vienašališkai padidinti paskolos kainą 0,3 %, o lizingo atveju – 1 %.

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys sukuria mums papildomų galimybių teikiant paskolas mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Lietuvoje. Programos užtikrina reikalingų investicijų ar apyvartinių lėšų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

Reikalavimai įmonėms

 • Įmonės darbuotojų skaičius turi nesiekti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir / arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.

Didžiausia paskolos suma – 1 875 000 EUR, bet:

 • Įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą – 937 500 EUR.
 • Įmonėms, užsiimančioms pirmine žemės ūkio produktų gamyba – 234 375 EUR.
 • Įmonėms, užsiimančioms žuvininkyste ir akvakultūrų veikla – 281 250 EUR.

Bet kokiu atveju paskolos gavėjui teikiamos paskolos sumai paskaičiuota De minimis pagalbos suma negali būti didesnė nei leidžiama maksimali De minimis pagalbos suma pagal Reglamentą Nr.1408/2013 arba Reglamentą Nr.1407/2013 arba Reglamentą 717/2014.

 • Finansuojamos investicijos į materialųjį ir / ar nematerialųjį turtą ir / arba apyvartinis kapitalas.
 • Paskola suteikiama tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su įmonės steigimu, plėtra ar stiprinimu.
 • Iš Kredito linijos gali būti leidžiamos Paskolos gavėjo įsipareigojimų užtikrinimo priemonės (garantijos):
  • pasiūlymo galiojimo garantija;
  • sutarties vykdymo garantija;
  • avanso grąžinimo garantija;
  • mokėjimo garantija.
 • Paskolų skaičius vienam paskolos gavėjui neribojamas, su sąlyga, jog nebus viršijama De minimis pagalbos suteikimo riba.
paraiška
 • SVV subjekto statuso deklaracija;
 • vienos įmonės deklaracija,
 • verslo planas;
 • finansinės ataskaitos už 2 paskutinius finansinius metus.

Daugiau informacijos apie INVEGA portfelines garantijas 3 galite rasti čia.

Siekdami gauti papildomos informacijos apie INVEGA programas ir / arba pateikti paraišką bei kitus dokumentus, susisiekite su mumis e. paštu verslas@swedbank.lt arba skambinkite telefonu +370 5 268 4422.

Šis finansavimas galimas dėl:

 • 2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir INVEGA pasirašytos trišalės sutarties, kurios pagrindu buvo įsteigtas „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“, o jo valdytojo funkcijos pavestos INVEGA.
 • 2009 m. balandžio 7 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir „INVEGA“ buvo pasirašytos finansavimo sutartis, kurios pagrindu įsteigtas kontroliuojantysis fondas „INVEGA fondas“, o jo valdytojo funkcijos pavestos Invegai.
 • Reikalingi dokumentai

Partnerių pasiūlymai naujai žemės ūkio technikai


AMAZONE technika

Palūkanos nuo:

KUHN technika

Palūkanos nuo:

KVERNELAND technika

Palūkanos nuo:

AVATAR technika

Palūkanos nuo:

MANDAM technika

Palūkanos nuo:

Pasinaudokite specialiu „Swedbank lizingas“ ir AB „Lytagra“ bei UAB „SV Technika pasiūlymu

Atnaujinkite savo techniką su „Swedbank lizingu“ – pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir įsigykite naują AMAZONE techniką iš AB „Lytagra“ arba UAB „SV Technika“:

 • kintama palūkanų marža – nuo 0.74 %;
 • pradinė įmoka – nuo 15 %;
 • lizingo sutarties terminas iki 60 mėn.;
 • ypač lankstūs mokėjimų grafikai.

Akcijos sąlygos galioja pasirašius lizingo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB iki 2023-12-31.

Technika atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir EB darbo saugos reikalavimus. Už kainą, specifikaciją, techninę charakteristiką bei garantinius įsipareigojimus atsako pardavėjas AB „Lytagra“ arba UAB „SV Technika“.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

Jeigu susidomėjote šiuo pasiūlymu ar norėtumėte pasitarti, kviečiame susisiekti Jums patogiausiu būdu:

Susisiekite su AB „Lytagra“ technikos vadybininkais regionuose

Susisiekite su UAB „SV Technika“ technikos vadybininkais regionuose


Pasinaudokite specialiu „Swedbank lizingas“ ir UAB „Dojus agro“ pasiūlymu

Atnaujinkite savo techniką su „Swedbank lizingu“ – pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir įsigykite naują KUHN techniką iš UAB „Dojus agro“:

 • kintama palūkanų marža – nuo 0.69 % + 6 mėn. Euribor (ne mažiau kaip 0 %);
 • pradinė įmoka – nuo 15 %;
 • lizingo sutarties terminas iki 60 mėn.;
 • ypač lankstūs mokėjimų grafikai.

Akcijos sąlygos galioja pasirašius lizingo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB iki 2023-12-31.

Technika atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir EB darbo saugos reikalavimus. Už kainą, specifikaciją, techninę charakteristiką bei garantinius įsipareigojimus atsako pardavėjas UAB „Dojus agro“.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

Jeigu susidomėjote šiuo pasiūlymu ar norėtumėte pasitarti, kviečiame susisiekti Jums patogiausiu būdu:

Sužinokite daugiau susiekę su technikos vadybininkais regionuose


Pasinaudokite specialiu „Swedbank lizingas“ ir UAB „DOTNUVA BALTIC“ pasiūlymu

Atnaujinkite savo techniką su „Swedbank lizingu“ – pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir įsigykite naują „Kverneland“ techniką iš UAB „Dotnuva Baltic“:

 • kintama palūkanų marža – nuo 0.99 % + 6 mėn. Euribor (ne mažiau kaip 0 %);
 • pradinė įmoka – nuo 10 %;
 • lizingo sutarties terminas iki 60 mėn.;
 • ypač lankstūs mokėjimų grafikai.

Akcijos sąlygos galioja pasirašius lizingo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB iki 2023-12-31.

Technika atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir EB darbo saugos reikalavimus. Už kainą, specifikaciją, techninę charakteristiką bei garantinius įsipareigojimus atsako pardavėjas UAB „Dotnuva Baltic“.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

Jeigu susidomėjote šiuo pasiūlymu ar norėtumėte pasitarti, kviečiame susisiekti Jums patogiausiu būdu:

Sužinokite daugiau susiekę su technikos vadybininkais regionuose


Pasinaudokite specialiu „Swedbank lizingas“ ir UAB „Audrokesta“ pasiūlymu

Atnaujinkite savo techniką su „Swedbank lizingu“ – pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir įsigykite naujas Horch Avatar 4.16 SD ir Avatar 6.16 SD tipų neariminės technologijos sėjamąsias iš UAB „ Audrokesta“:

 • kintama palūkanų marža – nuo 0.49 %;
 • pradinė įmoka – nuo 10 %;
 • lizingo sutarties terminas iki 60 mėn.;
 • ypač lankstūs mokėjimų grafikai.

Akcijos sąlygos galioja pasirašius lizingo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB iki 2023-06-30.

Technika atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir EB darbo saugos reikalavimus. Už kainą, specifikaciją, techninę charakteristiką bei garantinius įsipareigojimus atsako pardavėjas UAB „Audrokesta“.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

Jeigu susidomėjote šiuo pasiūlymu ar norėtumėte pasitarti, kviečiame susisiekti Jums patogiausiu būdu:

 • kreipkitės tiesiogiai į savo banko vadybininką;

Sužinokite daugiau susiekę su „Audrokesta“ technikos vadybininkais regionuose


Pasinaudokite specialiu „Swedbank lizingas“ ir UAB „DOTNUVA BALTIC“ pasiūlymu

Atnaujinkite savo techniką su „Swedbank lizingu“ – pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir įsigykite naują Mandam techniką iš UAB „Dotnuva Baltic“:

 • kintama palūkanų marža – nuo 0.99 %;
 • pradinė įmoka – nuo 10 %;
 • lizingo sutarties terminas iki 36 mėn.;
 • ypač lankstūs mokėjimų grafikai.

Akcijos sąlygos galioja pasirašius lizingo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB iki 2023-12-31.

Technika atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir EB darbo saugos reikalavimus. Už kainą, specifikaciją, techninę charakteristiką bei garantinius įsipareigojimus atsako pardavėjas UAB „Dotnuva Baltic“.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką:

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

Jeigu susidomėjote šiuo pasiūlymu ar norėtumėte pasitarti, kviečiame susisiekti Jums patogiausiu būdu:

 • kreipkitės tiesiogiai į savo banko vadybininką;

Sužinokite daugiau susiekę su technikos vadybininkais regionuose


Mažinkite išlaidas elektrai! Paskola saulės elektrinių, nedidelių vėjo turbinų ir geoterminio šildymo įrangos įsigijimui ir/ar įrengimui.

Išsirinkite jums tinkamiausią kortelių skaitytuvą.

- 200 Eur

„Swedbank“ klientams – iki 200 Eur nuolaida apskaitos paslaugoms.

- 30 %

„Swedbank“ klientams 160 valandų trukmės kursai – su 30% nuolaida.

Nemokamai

„Swedbank“ klientams – 1 mėn. nemokama prenumerata.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Viskas įmanoma, kai turi planą

Pasitikrinkite savo verslo finansinę sveikatą ir pradėkime verslo finansus planuoti drauge.

 • Sužinokite įmonės kredito reitingą bei jį lemiančius finansinius rodiklius.
 • Gaukite patarimų, kaip galite pagerinti savo kredito reitingą.
 • Sekite įmonės finansinę būklę.