Ūkininkams

Speciali nuolaida

Kasdien kurkite klestintį ūkį

 • Ilgalaikės paskolos ūkio modernizavimui.
 • Žemės ūkio technikos lizingas.
 • Tiesioginių išmokų paskola apyvartinėms lėšoms.

Ūkininkams sudariusiems paskolos ar lizingo sutartį interneto banke taikome 50 EUR nuolaidą sutarties administravimo mokesčiui. Akcija galioja iki 2020-08-31.

Pildyti paskolos paraišką Pildyti lizingo paraišką

Aktualu! Pagalba ūkininkams, patyrusiems sunkumų dėl COVID-19

Pasirašę paskolų ir (ar) lizingo sutartį nuo 2020 m. liepos 1 d., galite teikti paraišką UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ dėl palūkanų kompensavimo.

Sužinokite daugiau

Ūkio modernizavimas yra svarbus žingsnis plečiant verslą, kuris reikalauja didelių investicijų. Svarbu ne tik išsirinkti, kokią techniką, įrangą, nekilnojamąjį turtą norite įsigyti ar pastatyti, bet ir apskaičiuoti savo finansines galimybes bei užsitikrinti banko finansavimą.

Į mus galite kreiptis dėl investicinės paskolos:

 • žemės ūkio technikai ar įrangai įsigyti;
 • fermai, sandėliui, grūdų džiovyklai ar kitam nekilnojamam turtui pastatyti ar pertvarkyti;
 • investicijoms į biologinį turtą (ilgamečiai augalai, sodinami žemės ūkio produktams gauti, galvijai ir kiti gyvuliai, kurie įsigyjami pienui gaminti, reprodukcijai, bandos veisimui);
 • žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.

Bendrosios sąlygos

Bendrosios finansavimo sutarčių sąlygos.

Sutarčių informacija interneto banke

Finansavimo sutartis galite peržiūrėti savo interneto banke.

Finansavimo sąlygos
 • Sutarties laikotarpis – iki 5 metų, išskyrus paskolą, skirtą žemės ūkio paskirties žemei įsigyti, kuri teikiama iki 20 metų terminui.
 • Paskola grąžinama dalimis per visą paskolos laikotarpį. Palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant finansuojamą objektą, kitą turtą, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • Paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70 % įkeičiamo turto rinkos vertės;
 • Paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamasis turtas ar įrenginiai, neturi viršyti 50 % įkeičiamo turto rinkos vertės;
 • Paskolos suma, kai įkeičiama žemės ūkio paskirties žemė, neturi viršyti 90 % įkeičiamo turto rinkos vertės.
 • Minimali šios paskolos suma – 10 000 eurų.

Lankstūs sprendimai

Ilgametė patirtis ir platus produktų pasirinkimas leidžia Jums pasiūlyti palankiausius finansavimo sprendimus. Siūlome naujų ir naudotų žemės ūkio, statybinių, sandėlių, pramonės ir gamybos įrengimų lizingą.

Lizingo sutartis galite peržiūrėti savo interneto banke.

Daugiau apie specialiosios technikos ir įrangos lizingo sąlygas čia.

Finansavimo sąlygos
 • Finansuojame naują ir naudotą žemės ūkio, sandėlių, statybinę techniką bei gamybos įrengimus.
 • Finansuojamo turto vertė turi viršyti 8000 Eur.
 • Turto amžius sutarties pabaigoje negali viršyti 12-17 metų (priklausomai nuo turto rūšies).
 • Pradinis įnašas – nuo 15 %.
 • Sutarties terminas – nuo 6 mėn. iki 5 metų.

Deklaruodami pasėlius, Jūs gaunate tiesiogines išmokas, tačiau jos išmokamos vėliau, negu jums reikia? Žinodami, kaip Jums svarbu tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlius gauti laiku, siūlome paskolą, kuri suteikiama atsižvelgiant į gaunamų tiesioginių išmokų už pasėlius dydį. Šią paskolą Jūs galite naudoti visiems savo sezoniniams darbams atlikti.

Finansavimo sąlygos
 • Paskola suteikiama iki tiesioginių išmokų gavimo.
 • Paskola suteikiama pervedant jos lėšas į Jūsų sąskaitą, todėl neteks rūpintis, kaip grąžinti panaudotą paskolą. Paskolos limitas bus mažinamas kaskart, kai į Jūsų sąskaitą bus gautos tiesioginės išmokos.
 • Paskolos suma priklauso nuo gaunamų tiesioginių išmokų dydžio, finansuojama iki 70 % gaunamų išmokų.
 • Paskolos suma nuo – 4 500 eurų iki 100 000 eurų.

Sezoniniai darbai – sėja, derliaus nuėmimas ar trąšų, sėklų, pesticidų įsigijimas – nuolat reikalauja apyvartinių lėšų atsiskaityti su tiekėjais. Tačiau žemės ūkio verslo sezoniškumas negali užtikrinti, kad gausite pajamas už parduotą produkciją būtent tada, kada Jums jų reikės. Ši paskola leidžia atsiskaityti su tiekėjais iš anksto.

Kredito linija – tai trumpalaikės paskolos forma, kai galite bet kuriuo metu panaudoti visą ar dalį iš anksto numatytos kredito linijos sumos.

Finansavimo sąlygos
 • Sutarties laikotarpis – iki 18 mėnesių.
 • Visa paskola grąžinama Kredito linijos sutarties termino pabaigoje, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ , ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 eurų.

Paskola apyvartiniam kapitalui – tai trumpalaikis kreditavimas, skirtas patenkinti apyvartinio kapitalo poreikius.

Finansavimo sąlygos
 • Sutarties laikotarpis – iki 18 mėnesių.
 • Įprastai paskola grąžinama dalimis pagal nustatytą grafiką, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ , ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 eurų.

Overdraftas – tai trumpalaikis kredito limitas banko sąskaitoje, kai galite bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto sutartą pinigų sumą ir tam tikrą laiką turėti neigiamą banko sąskaitos likutį.

Finansavimo sąlygos
 • Sutarties laikotarpis – iki 12 mėnesių.
 • Visa paskola grąžinama sutarties termino pabaigoje, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 eurų.
 • Ūkio / bendrovės registracijos dokumentai (pažymėjimas, bendrovės įstatai);
 • ūkio / bendrovės vadovo asmens tapatybės dokumento kopija;
 • ūkio / bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai už ataskaitinius praėjusius metus ir paskutinį ataskaitinį laikotarpį (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita). Jei nevedate dvejybinio įrašo buhalterijos ir Jūsų įsipareigojimai Swedbank neviršija 30 000 Eur, tuomet užteks pristatyti Ekonominio valdos dydžio (EDV) pažymą;
 • metinė ūkininko pajamų deklaracija už praėjusius metus;
 • žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija;
 • su įkeičiamu ar pageidaujamu įsigyti turtu susiję dokumentai.*
 • Ūkininko paraiška paskolai
 • Ūkininko paraiška lizingui

* Šis sąrašas nėra baigtinis, ir, priklausomai nuo situacijos, gali būti reikalingi papildomi dokumentai.

Informacija apie paslaugų potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimo kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.