Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Ūkininkams

Nurodykite savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime per 1 - 2 darbo dienas.
+370

„Swedbank“, AB tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis „Swedbank“, AB asmens duomenų tvarkymo principais, su kuriais galima susipažinti „Swedbank“, AB interneto svetainėje adresu www.swedbank.lt (skiltyje „Bendrosios sutarčių sąlygos“) ir „Swedbank“, AB klientų aptarnavimo padaliniuose.

Ačiū, Jūsų užklausa buvo išsiųsta. Su Jumis susisieksime per 1-2 darbo dienas nurodytu telefonu arba el. paštu. Jeigu Jums reikalinga skubi informacija, laukiame Jūsų skambučių tel. 1633. Iš užsienio tel. +370 5 268 4422. Nepavyko išsiusti paraiškos!

Ūkis klesti, kai yra pagalbininkų

Derlingi laukai prasideda nuo pirmos vagos. Ūkio technikos parkas prasideda nuo pirmo traktoriaus. Sėkmingas ūkis – nuo gero patarimo.

 • Žemės ūkio technikos lizingas.
 • Ilgalaikės paskolos ūkio modernizavimui.
 • Paprasta ir lengva pasirašyti sutartį interneto banke.

Informacija apie paslaugų potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimo kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Aktualu! Pasirašę paskolų sutartį su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija, galite kreiptis į šią bendrovę dėl palūkanų kompensavimo.

Sužinokite daugiau

 • Žemės ūkio technikai ar įrangai įsigyti.
 • Žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.
 • Fermai, sandėliui, grūdų džiovyklai ar kitam nekilnojamam turtui pastatyti ar pertvarkyti.
 • Investicijoms į biologinį turtą (ilgamečiai augalai, sodinami žemės ūkio produktams gauti, galvijai ir kiti gyvuliai, kurie įsigyjami pienui gaminti, reprodukcijai, bandos veisimui).
 • Paskolos suma – nuo 10 000 EUR.
 • Paskolos terminas – iki 5 metų. Įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę – iki 20 metų.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.
 • Paskola grąžinama dalimis per visą paskolos laikotarpį. Palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos suma neturi viršyti 70 % įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės.
 • Paskolos suma neturi viršyti 50 % įkeičiamo kilnojamojo turto rinkos arba balansinės vertės.
 • Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas finansuojamas iki 90 % jos rinkos vertės.
 • Įkeičiamos lėšos sąskaitose „Swedbank“ (visais atvejais).
 • Įkeičiamas pats investicijų objektas.
 • Įkeičiama žemė ir pastatai, kitas nekilnojamas ir / ar kilnojamas turtas.
 • Laidavimai ir garantijos.
Finansavimo sutartys
 • Žemės ir miškų ūkio įrengimus.
 • Statybos techniką – traktorius, buldozerius, ekskavatorius.
 • Pagalbinę techniką – šakinius ir kitus krautuvus.
 • Gamybines linijas ir kitus specialius įrengimus.
 • Finansuojamo turto vertė turi viršyti 8000 EUR.
 • Sutarties terminas – nuo 6 mėn. iki 5 metų.
 • Pradinis įnašas – nuo 15 %.
 • Finansuojame naują ir naudotą žemės ūkio, sandėlių, statybinę techniką bei gamybos įrengimus.
 • Turto amžius sutarties pabaigoje negali viršyti 12-17 metų (priklausomai nuo turto rūšies).
Daugiau apie specialiosios technikos ir įrangos lizingo sąlygas čia

Kam skirta?

Deklaruodami pasėlius, Jūs gaunate tiesiogines išmokas, tačiau jos išmokamos vėliau, negu Jums reikia? Žinodami, kaip Jums svarbu tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlius gauti laiku, siūlome paskolą, kuri suteikiama atsižvelgiant į gaunamų tiesioginių išmokų už pasėlius dydį. Šią paskolą Jūs galite naudoti visiems savo sezoniniams darbams atlikti.

 • Paskolos suma - nuo 4 500 EUR iki 100 000 EUR.
 • Paskolos terminas – iki 18 mėnesių.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.
 • Paskola suteikiama iki tiesioginių išmokų gavimo.
 • Paskola suteikiama pervedant jos lėšas į Jūsų sąskaitą, todėl neteks rūpintis, kaip grąžinti panaudotą paskolą. Paskolos limitas bus mažinamas kaskart, kai į Jūsų sąskaitą bus gautos tiesioginės išmokos.
 • Paskolos suma priklauso nuo gaunamų tiesioginių išmokų dydžio, finansuojama iki 70 % gaunamų tiesioginių išmokų.

Sezoniniai darbai – sėja, derliaus nuėmimas ar trąšų, sėklų, pesticidų įsigijimas – nuolat reikalauja apyvartinių lėšų atsiskaityti su tiekėjais. Tačiau žemės ūkio verslo sezoniškumas negali užtikrinti, kad gausite pajamas už parduotą produkciją būtent tada, kada Jums jų reikės. Ši paskola leidžia atsiskaityti su tiekėjais iš anksto.

Kredito linija – tai trumpalaikės paskolos forma, kai galite bet kuriuo metu panaudoti visą ar dalį iš anksto numatytos kredito linijos sumos.

 • Sutarties laikotarpis – iki 18 mėnesių.
 • Visa paskola grąžinama Kredito linijos sutarties termino pabaigoje, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ , ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 eurų.

Paskola apyvartiniam kapitalui – tai trumpalaikis kreditavimas, skirtas patenkinti apyvartinio kapitalo poreikius.

 • Sutarties laikotarpis – iki 18 mėnesių.
 • Įprastai paskola grąžinama dalimis pagal nustatytą grafiką, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ , ES ar kitų trečiųjų šalių garantijomis.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 eurų.

Overdraftas – tai trumpalaikis kredito limitas banko sąskaitoje, kai galite bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto sutartą pinigų sumą ir tam tikrą laiką turėti neigiamą banko sąskaitos likutį.

 • Sutarties laikotarpis – iki 12 mėnesių.
 • Visa paskola grąžinama sutarties termino pabaigoje, o palūkanos mokamos kas mėnesį.
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą.
 • Minimali paskolos suma – 10 000 eurų.
 • Ūkio / bendrovės registracijos dokumentai (pažymėjimas, bendrovės įstatai).
 • Ūkio / bendrovės vadovo asmens tapatybės dokumento kopija.
 • Ūkio / bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai už ataskaitinius praėjusius metus ir paskutinį ataskaitinį laikotarpį (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita). Jei nevedate dvejybinio įrašo buhalterijos ir Jūsų įsipareigojimai Swedbank neviršija 30 000 EUR, tuomet užteks pristatyti Ekonominio valdos dydžio (EDV) pažymą ir pajamų deklaraciją už 2 praėjusius metus.
 • Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija arba EDV pažyma.
 • Su įkeičiamu ar pageidaujamu įsigyti turtu susiję dokumentai.
 • Sutikimas dėl NMA duomenų gavimo ir tvarkymo (jei kreipiatės dėl Tiesioginių išmokų paskolos).
 • PVM mokėtojo pažymėjimas (jei kreipiatės dėl lizingo).*
 • Ūkininko paraiška paskolai
 • Ūkininko paraiška lizingui

* Šis sąrašas nėra baigtinis, ir, priklausomai nuo situacijos, gali būti reikalingi papildomi dokumentai.

Europos investicijų fondo (EIF) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms bei ūkininkams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

"EaSI" programa

Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

Reikalavimai, kai naudojamos „EaSI“ garantijos:

 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 EUR.
 • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR.
 • Garantija yra nemokama.

Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Papildomos informacijos apie ESIF pateikiama Europos Komisijos informacijos puslapyje (https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) ir tinkle „Twitter“ (#investEU).

Mažinkite išlaidas elektrai! Paskola saulės elektrinių, nedidelių vėjo turbinų ir geoterminio šildymo įrangos įsigijimui ir/ar įrengimui.

Išsirinkite jums tinkamiausią kortelių skaitytuvą.

- 200 Eur

„Swedbank“ klientams – 200 Eur nuolaida apskaitos paslaugoms.

- 30 %

„Swedbank“ klientams 160 valandų trukmės kursai – su 30% nuolaida.

Nemokamai

„Swedbank“ klientams – 100 € nuolaida prenumeratai.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!