Overdraftas

Paspartinkite savo verslą lankstaus kredito limito pagalba

 • Overdraftas padės subalansuoti įmonės apyvartinio kapitalo poreikius.
 • Galėsite pakartotinai naudotis kredito limitu ir grąžinti panaudotą dalį per nustatytą laikotarpį.
 • Galimybė gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis su Europos investicijų fondo garantijų programos EaSI ir COSME.
 • Galimybė gauti paskolą, neįkeičiant materialaus turto.
Pildyti paraišką

Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

 • Overdraftas padeda subalansuoti netolygius pinigų srautus, kuriems įtakos turi mokėjimo terminai ir kasdienės išlaidos.
 • Kredito limitą galima naudoti pirkimams, kai žinote, kad galėsite panaudotą dalį netrukus grąžinti.
 • Kredito limitas visada bus jūsų įmonės sąskaitoje.
 • Įplaukos padengia panaudotą limitą ir sumažina palūkanų sąnaudas.
 • Kredito limitas – nuo 2000 Eur iki 50% įmonės vidutinių mėnesio pardavimų sumos.
 • Terminas – iki 12 mėnesių.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienai įmonei nustatoma individualiai.
 • Palūkanos ir įsipareigojimo mokestis bus nurašomi nuo jūsų einamosios sąskaitos „Swedbank“ mėnesio pabaigoje.

Būtina sąlyga kreipiantis dėl finansavimo, verslo klientas turi vykdyti verslo veiklą mažiausiai 12 mėnesių bei pateikti ne mažiau nei vienerių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas.

 • Įkeičiamos lėšos sąskaitose „Swedbank“ (visais atvejais).
 • Laidavimai ir garantijos.
 • Įkeičiama žemė ir pastatai, kitas nekilnojamas ir/ar kilnojamas turtas.
 • Europos investicijų fondo garantijų programos EaSI arba COSME.
 1. Užpildykite paraišką interneto banke. Su jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 2. Overdrafto sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu būdu arba „Swedbank“ padalinyje.
 3. Pasirašius sutartį ir įvykdžius overdrafto suteikimo sąlygas, galėsite pradėti naudotis kredito limito lėšomis jūsų sąskaitoje.
Galime paprašyti pateikti metinę finansinę atskaitomybę (ne senesnę nei 12 mėnesių), jeigu ji nebuvo pateikta Registrų centrui.
Jeigu bus reikalingas nekilnojamojo turto įkeitimas, prašysime pateikti turto vertinimo ataskaitą, parengtą bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų.

Verslo paskolos

Paskola (investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas (kreditas banko sąskaitoje), kredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai).

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,4–1,5 % nuo didinamos paskolos sumos (min. 120 Eur)
Palūkanų keitimo, paskolos termino pratęsimo, paskolos grąžinimo grafiko keitimo mokestis (netaikomas garantijų limitui) 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 80 Eur
Įsipareigojimo mokestis 0,26–4,71 % nuo nepanaudotos paskolos sumos
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Investicinė paskola daugiabučio namo renovacijai (DNSB)

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,7 % nuo paskolos sumos
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,7 % nuo didinamos paskolos sumos
Paskolos termino pratęsimo mokestis 0,5 % nuo negrąžintos paskolos likučio
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 60 Eur
Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų Nėra
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Pastabos:
1. Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.
2. Šie įkainiai taip pat taikomi ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, jei tokios paskolos suteikiamos verslo finansavimo tikslais.

Europos investicijų fondo (EIF) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

„EaSI“ programa

Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

Reikalavimai, kai naudojamos EaSI garantijos

 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 Eur.
 • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR.
 • Garantija yra nemokama.

Norėdami gauti EIF finansavimą, kviečiame kreiptis į savo vadybininką banke arba užpildyti prašymo formą čia.

Finansinė parama yra gaunama iš Europos Sąjungos teikiamos pagalbos pagal Garantijų priemonę, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) bei Europos strateginių investicijų fondo (EFSI), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

COSME programa

Reikalavimai, kai naudojamos COSME garantijos

 • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą ir/arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.
 • Maksimali finansuojama suma – iki 1,5 mln. Eur.
 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir/arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.
 • Garantija yra nemokama.

Norėdami gauti EIF finansavimą, prašome kreiptis į savo kontaktinį asmenį banke arba užpildyti prašymo formą čia.

Šis finansavimas suteikiamas dėl Garantijos, kurią užtikrino COSME ir Europos Strateginio investavimo fondas (EFSI), įsteigtas pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

Verslo kredito kortelės – papildomos lėšos, kurias taip pat galima panaudoti sąskaitų apmokėjimui.

Šis finansavimo sprendimas pravers, jei jums reikėtų greitai padidinti įmonės apyvartinį kapitalą prekėms ir paslaugoms, kol dar negautas apmokėjimas.