Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Overdraftas

Daugiau stabilumo versle – pasirūpinkite įmonės apyvartiniu kapitalu

 • Naujiena! Finansavimas be materialaus užstato iki 50 000 EUR su EIF garantija.
 • Overdraftas padės subalansuoti įmonės apyvartinio kapitalo poreikius.
 • Galėsite pakartotinai naudotis kredito limitu ir grąžinti panaudotą dalį per nustatytą laikotarpį.
 • Galimybė gauti paskolą neįkeičiant materialaus turto.
Pildyti paraišką

Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

 • Overdraftas padeda subalansuoti netolygius pinigų srautus, kuriems įtakos turi mokėjimo terminai ir kasdienės išlaidos.
 • Kredito limitą galima naudoti pirkimams, kai žinote, kad galėsite panaudotą dalį netrukus grąžinti.
 • Kredito limitas visada bus jūsų įmonės sąskaitoje.
 • Įplaukos padengia panaudotą limitą ir sumažina palūkanų sąnaudas.
 • Kredito limitas – nuo 5000 Eur iki 50 % įmonės vidutinių mėnesio pardavimų sumos.
 • Terminas – iki 12 mėnesių.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienai įmonei nustatoma individualiai.
 • Palūkanos ir įsipareigojimo mokestis bus nurašomi nuo jūsų einamosios sąskaitos „Swedbank“ mėnesio pabaigoje.

Būtina sąlyga kreipiantis dėl finansavimo, verslo klientas turi vykdyti verslo veiklą mažiausiai 12 mėnesių bei pateikti ne mažiau nei vienerių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas.

 • Įkeičiamos lėšos sąskaitose „Swedbank“ (visais atvejais).
 • Laidavimai ir garantijos.
 • Įkeičiama žemė ir pastatai, kitas nekilnojamasis ir / ar kilnojamasis turtas.
 • EIF garantijos
 1. Užpildykite paraišką interneto banke. Su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 2. Overdrafto sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu būdu arba „Swedbank“ padalinyje.
 3. Pasirašius sutartį ir įvykdžius overdrafto suteikimo sąlygas, galėsite pradėti naudotis kredito limito lėšomis jūsų sąskaitoje.
Galime paprašyti pateikti metinę finansinę atskaitomybę (ne senesnę nei 12 mėnesių), jeigu ji nebuvo pateikta Registrų centrui.
Jeigu bus reikalingas nekilnojamojo turto įkeitimas, prašysime pateikti turto vertinimo ataskaitą, parengtą bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų.

Kaip tai veikia?

Gausite individualų savo įmonės kreditingumo vertinimą ir išsamų paaiškinimą, kas jį sudaro.

Skaičiavimai atliekami smulkioms įmonėms. Jeigu Jūsų įmonės kredito reitingas nerodomas, rezervuokite konsultaciją banke arba susisiekite su savo vadybininku.

Sužinokite įmonės kredito reitingą

Susipažinkite su visais rodikliais, į kuriuos atsižvelgiame sudarydami kredito reitingą. Sužinokite, kas bankui svarbu ir kaip pagerinti savo kreditingumą.

Jeigu Jūsų kredito reitingas yra tinkamas, galite teikti paraišką gauti finansavimą. Jeigu jis mažesnis, sužinokite, kaip pagerinti savo kreditingumą.

Finansai

Jūsų įmonės kredito reitingas grindžiamas Jūsų naujausiomis finansinėmis ataskaitomis, todėl įsitikinkite, kad tinkamai vedate buhalteriją ir pateikėte „Swedbank“ naujausias finansines ataskaitas.

Atnaujintos metinės finansinės ataskaitos yra svarbios vertinant finansavimo paraišką.

Jūsų nuosavas kapitalas:   Eur.

Nuosavybės koeficientas:  %.

Kuo didesnė įmonės nuosavybė yra bendrai finansuojama kreditorių, o ne savininkų, tuo didesnė su įmone susijusi kredito rizika. Siekiant užtikrinti įmonės tvarumą, savininkų finansuojamo turto vertė turėtų būti mažiausiai vidutinio lygio ir ne neigiama.

EBITDA   Eur.

Įmonės gebėjimas dirbti pelningai yra svarbus veiksnys vertinant įmonės kreditingumą. Norėdami tinkamai įvertinti Jūsų įmonės finansavimo galimybes, sutelksime dėmesį į Jūsų EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją). Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad vertiname kelių finansinių laikotarpių istorinę dinamiką.

Įmonė turėtų turėti pakankamą EBIDTA, kad galėtų padengti esamus ir potencialius papildomus įsipareigojimus (Debt). Taigi, teikiant finansavimo paraišką, skaičiuojame santykį tarp įmonės esamų ir potencialių įsipareigojimų (Debt) ir EBIDTA. Rodiklis turėtų būti saugioje zonoje, t.y. neviršyti 3.5 koeficiento.

Kad atitiktų finansavimo reikalavimus, įmonės esamas arba planuojamas apyvartos lygis turi būti pakankamas. Tvarus apyvartos augimo tempas yra finansiškai stiprios įmonės požymis.

Kredito istorija

Jūsų įmonės kredito istorija yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių Jūsų kredito reitingą. Nagrinėdamas finansavimo paraišką bankas peržiūri Jūsų įmonės ir kitų susijusių juridinių ir/ar fizinių asmenų, dalyvaujančių Jūsų įmonės veikloje, mokėjimų istoriją. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti „Swedbank“ patvirtintuose Asmens duomenų tvarkymo principuose.

Jūsų įmonės ir įmonių grupės laiku atliekami mokėjimai „Swedbank“ už esamus ir buvusius finansavimo produktus yra vienas svarbiausių kreditingumo kriterijų.

Įmonės ir jos įmonių grupės mokėjimų trečiosioms šalims (ne „Swedbank“) istorija padeda mums suprasti, ar įmonė yra ar ateityje gali būti atsakingu partneriu.

Ryšiai su banku

Informuokite, jeigu neseniai pakeitėte savo įmonės pavadinimą, keitėsi savininkai ar veiklos sritis. Būtinai užpildykite klausimyną juridiniams asmenims ir atnaujinkite jo duomenis – tai svarbi informacija vertinant finansavimo paraiškas.

Užpildytas ir atnaujintas kliento klausimynas juridiniams asmenims yra būtina sąlyga, teikiant finansavimo paraišką „Swedbank“.

Tvarūs ir ilgalaikiai santykiai su banku yra didelis privalumas vertinant paraišką gauti finansavimą.

Užblokuotos sąskaitos gali reikšti, kad įmonė patiria sunkumų.

Kuo ilgiau veikia Jūsų įmonė, tuo labiau mes ja pasitikime.

Paskola (investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas (kreditas banko sąskaitoje), kredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai).

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,4–1,5 % nuo didinamos paskolos sumos (min. 120 Eur)
Palūkanų keitimo, paskolos termino pratęsimo, paskolos grąžinimo grafiko keitimo mokestis (netaikomas garantijų limitui) 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 80 Eur
Įsipareigojimo mokestis 0,26–4,71 % nuo nepanaudotos paskolos sumos
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Siekdami didinti finansavimo prieinamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, teikiame paskolas su Europos investicijų fondo (EIF) garantija. Ši garantija taip pat padeda finansuoti investicijas, kai įmonė neturi reikalingo užstato.

„InvestEU SME Guarantee“ garantija vidutinėms įmonėms

Šios programos tikslas – padidinti finansavimo prieinamumą vidutinio dydžio įmonėms.

Pagrindinės sąlygos:

 • Maksimali paskolos suma vienai įmonei – 2 000 000 EUR.
 • Apyvartinių lėšų ir investicijų į ilgalaikį turtą finansavimas.
 • Garantija suteikiama nemokamai.

Garantija taikoma įmonėms, kuriose:

 • Dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų.
 • Metinė apyvarta – iki 50 mln. eurų arba balanso turtas neviršija 43 mln. eurų.
 • Veikiančioms ilgiau nei 12 mėnesių.

Norėdami gauti EIF finansavimą, kreipkitės į savo banko kontaktinį asmenį arba užpildykite paraišką.

„InvestEU Micro Guarantee“ garantija labai mažoms įmonėms

Šios programos tikslas – padidinti finansavimo prieinamumą labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Pagrindinės sąlygos:

 • Maksimali paskolos suma vienai įmonei – 50 000 EUR.
 • Apyvartinių lėšų ir investicijų į ilgalaikį turtą finansavimas.
 • Garantija suteikiama nemokamai.

Garantija taikoma įmonėms, kuriose:

 • Dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai.
 • Metinė apyvarta – iki 2 mln. eurų arba balanso turtas neviršija 2 mln. eurų.
 • Veikiančioms ilgiau nei 12 mėnesių.

Norėdami gauti EIF finansavimą, kreipkitės į savo banko kontaktinį asmenį arba užpildykite paraišką.

Finansavimas teikiamas pasinaudojant Europos Sąjungos parama iš fondo „InvestEU“. Fondo „InvestEU“ tikslas – remti Europos Sąjungos politikos tikslus vykdant priemones, kuriomis prisidedama prie i) Europos Sąjungos konkurencingumo; ii) Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir užimtumo, Europos Sąjungos ekonomikos tvarumo ir jos aplinkos apsaugos bei klimato kaitos aspektų; iii) socialinio atsparumo; (iv) mokslo ir technologijų pažangos, kultūros, švietimo ir mokymo skatinimo; v) Europos Sąjungos kapitalo rinkų integracijos ir vidaus rinkos stiprinimo; vi) ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimo; arba vii) tvaraus ir integracinio Europos Sąjungos ekonomikos atsigavimo po Covid-19 pandemijos sukeltos krizės.

Papildoma informacija pateikiama Europos Komisijos informaciniame puslapyje.

European Investment Fund

Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

Pravers prireikus papildomų lėšų, kurios gali būti panaudotos atsiskaitymams ir sąskaitoms apmokėti.

Šis finansavimo sprendimas pravers, jei jums reikėtų greitai padidinti įmonės apyvartinį kapitalą prekėms ir paslaugoms, kol dar negautas apmokėjimas.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti