Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Overdraftas

Paspartinkite savo verslą lankstaus kredito limito pagalba

 • Finansavimas be užstato iki 25 000 EUR su Europos investicijų fondo garantijų programomis.
 • Overdraftas padės subalansuoti įmonės apyvartinio kapitalo poreikius.
 • Galėsite pakartotinai naudotis kredito limitu ir grąžinti panaudotą dalį per nustatytą laikotarpį.
 • Galimybė gauti paskolą neįkeičiant materialaus turto.
Pildyti paraišką

Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

 • Overdraftas padeda subalansuoti netolygius pinigų srautus, kuriems įtakos turi mokėjimo terminai ir kasdienės išlaidos.
 • Kredito limitą galima naudoti pirkimams, kai žinote, kad galėsite panaudotą dalį netrukus grąžinti.
 • Kredito limitas visada bus jūsų įmonės sąskaitoje.
 • Įplaukos padengia panaudotą limitą ir sumažina palūkanų sąnaudas.
 • Kredito limitas – nuo 2000 Eur iki 50 % įmonės vidutinių mėnesio pardavimų sumos.
 • Terminas – iki 12 mėnesių.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienai įmonei nustatoma individualiai.
 • Palūkanos ir įsipareigojimo mokestis bus nurašomi nuo jūsų einamosios sąskaitos „Swedbank“ mėnesio pabaigoje.

Būtina sąlyga kreipiantis dėl finansavimo, verslo klientas turi vykdyti verslo veiklą mažiausiai 12 mėnesių bei pateikti ne mažiau nei vienerių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas.

 • Įkeičiamos lėšos sąskaitose „Swedbank“ (visais atvejais).
 • Laidavimai ir garantijos.
 • Įkeičiama žemė ir pastatai, kitas nekilnojamas ir / ar kilnojamas turtas.
 • Europos investicijų fondo garantijų programos EaSI arba COSME.
 1. Užpildykite paraišką interneto banke. Su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 2. Overdrafto sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu būdu arba „Swedbank“ padalinyje.
 3. Pasirašius sutartį ir įvykdžius overdrafto suteikimo sąlygas, galėsite pradėti naudotis kredito limito lėšomis jūsų sąskaitoje.
Galime paprašyti pateikti metinę finansinę atskaitomybę (ne senesnę nei 12 mėnesių), jeigu ji nebuvo pateikta Registrų centrui.
Jeigu bus reikalingas nekilnojamojo turto įkeitimas, prašysime pateikti turto vertinimo ataskaitą, parengtą bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų.

Verslo paskolos

Paskola (investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas (kreditas banko sąskaitoje), kredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai).

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,4–1,5 % nuo didinamos paskolos sumos (min. 120 Eur)
Palūkanų keitimo, paskolos termino pratęsimo, paskolos grąžinimo grafiko keitimo mokestis (netaikomas garantijų limitui) 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 80 Eur
Įsipareigojimo mokestis 0,26–4,71 % nuo nepanaudotos paskolos sumos
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Investicinė paskola daugiabučio namo renovacijai (DNSB)

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,7 % nuo paskolos sumos
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,7 % nuo didinamos paskolos sumos
Paskolos termino pratęsimo mokestis 0,5 % nuo negrąžintos paskolos likučio
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 60 Eur
Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų Nėra
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Pastabos:
1. Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.
2. Šie įkainiai taip pat taikomi ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, jei tokios paskolos suteikiamos verslo finansavimo tikslais.

Europos investicijų fondo (EIF) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

„EaSI“ programa

Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

Reikalavimai, kai naudojamos „EaSI“ garantijos:

 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 Eur.
 • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR.
 • Garantija yra nemokama.

Norėdami gauti EIF finansavimą, kreipkitės į savo vadybininką banke arba užpildykite prašymo formą čia.

Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Papildomos informacijos apie ESIF pateikiama Europos Komisijos informacijos puslapyje (https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) ir tinkle „Twitter“ (#investEU).

COSME programa

Reikalavimai, kai naudojamos COSME garantijos:

 • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir / ar nematerialųjį turtą ir / arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.
 • Maksimali finansuojama suma – iki 1,5 mln. Eur.
 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir / arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.
 • Garantija yra nemokama.

Norėdami gauti EIF finansavimą, kreipkitės į savo vadybininką banke arba užpildykite prašymo formą čia.

Šis finansavimas suteikiamas dėl Garantijos, kurią užtikrino COSME ir Europos Strateginio investavimo fondas (EFSI), įsteigtas pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

Pravers prireikus papildomų lėšų, kurios gali būti panaudotos atsiskaitymams ir sąskaitoms apmokėti.

Šis finansavimo sprendimas pravers, jei jums reikėtų greitai padidinti įmonės apyvartinį kapitalą prekėms ir paslaugoms, kol dar negautas apmokėjimas.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Arvydas Paukštys, „Teltonika“ vadovas ir įkūrėjas

Nemokamas pranešimas
„Kur du vienodi – vienas nereikalingas“

Lapkričio 3 d. 10:00

Žiūrėti per www.kiekvienasgali.lt