Overdraftas

Paspartinkite savo verslą lankstaus kredito limito pagalba

 • Overdraftas padės subalansuoti įmonės apyvartinio kapitalo poreikius.
 • Galėsite pakartotinai naudotis kredito limitu ir grąžinti panaudotą dalį per nustatytą laikotarpį.
 • Galimybė gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis su Europos investicijų fondo garantijų programos EaSI ir COSME.
 • Galimybė gauti paskolą, neįkeičiant materialaus turto.

Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

Kam reikalingas overdraftas?
 • Overdraftas padeda subalansuoti netolygius pinigų srautus, kuriems įtakos turi mokėjimo terminai ir kasdienės išlaidos.
 • Kredito limitą galima naudoti pirkimams, kai žinote, kad galėsite panaudotą dalį netrukus grąžinti.
 • Kredito limitas visada bus jūsų įmonės sąskaitoje.
 • Įplaukos padengia panaudotą limitą ir sumažina palūkanų sąnaudas.
Pagrindinės sąlygos
 • Kredito limitas – nuo 2000 Eur iki 50% įmonės vidutinių mėnesio pardavimų sumos.
 • Terminas – iki 12 mėnesių.
 • Metinė palūkanų norma kiekvienai įmonei nustatoma individualiai.
 • Palūkanos ir įsipareigojimo mokestis bus nurašomi nuo jūsų einamosios sąskaitos „Swedbank“ mėnesio pabaigoje.

Būtina sąlyga kreipiantis dėl finansavimo, verslo klientas turi vykdyti verslo veiklą mažiausiai 12 mėnesių bei pateikti ne mažiau nei vienerių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas.

Kredito užtikrinimo galimybės
 • Įkeičiamos lėšos sąskaitose „Swedbank“ (visais atvejais).
 • Laidavimai ir garantijos.
 • Įkeičiama žemė ir pastatai, kitas nekilnojamas ir/ar kilnojamas turtas.
 • Europos investicijų fondo garantijų programos EaSI arba COSME.