Investicinė paskola

 • Ilgalaikėms verslo investicijoms: įrenginiams ir gamybinėms patalpoms.
 • Naujo verslo projekto finansavimui.
 • Verslo veiklos plėtrai.

Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų įmonės finansine informacija, prašome prisijungti prie interneto banko arba skambinkite mums tel. 1633. Skambinant iš užsienio tel. +370 5 268 4422.
Paskolos suma ir terminas:
 • paskolos terminas – nuo 12 mėnesių;
 • minimali paskolos suma – 6 000 eurų arba atitinkama suma kitomis užsienio valiutomis;
 • maksimali paskolos suma nustatoma pagal Lietuvos banko reikalavimus;
 • jei verslas ar veiklos sritis yra tik pradedamas, gali būti suteikta iki 60 procentų projektinės sąmatos;
 • jei verslas ar esama veiklos sritis yra plečiami, gali būti suteikta iki 70 procentų projektinės sąmatos;
 • paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70 proc. įkeičiamo turto rinkos vertės;
 • paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamasis turtas ar įrenginiai, neturi viršyti 50 proc. įkeičiamo turto rinkos vertės.
Paskolos užtikrinimas:
 • paskola gali būti užtikrinama įkeičiant žemę ir pastatus, kitą kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą ir finansines lėšas (indėlio bei banko sąskaitą), garantijomis ir laidavimais;
 • paprastai turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas;
 • prireikus bankui gali būti priimtinos ir kitos paskolos užtikrinimo priemonės.
Pagrindinės sąlygos investicinei paskolai gauti:
 • įmonė turi turėti banko sąskaitą „Swedbank";
 • įkeičiamas turtas turi būti įvertintas bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų;
 • įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas banko naudai visam paskolos terminui bankui priimtinoje draudimo bendrovėje;
 • įkeičiamas kilnojamasis turtas turi būti apdraustas banko naudai rinkos arba balansine verte visam paskolos terminui bankui priimtinoje draudimo įmonėje.
Paskolos grąžinimas ir palūkanos:
 • investicinei paskolai nustatoma kintanti palūkanų norma, kuri priklauso nuo bazinės palūkanų normos;
 • palūkanos skaičiuojamos nuo tos dienos, kai lėšos yra nurašomos nuo paskolinės sąskaitos, iki visiško atsiskaitymo;
 • palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir turi būti sumokamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos;
 • paskola grąžinama lygiomis dalimis, kurios nustatomos padalinus paskolos sumą iš laikotarpio, kuriam yra suteikta paskola, mėnesių skaičiaus, atėmus lengvatinį periodą

Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.