Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Paskola miško įveisimui

Paskola skirta įveisti mišką nenaudojamoje arba kitos paskirties žemėje

Miško įveisimas – tai miško želdinimas plotuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo.

 • Palūkanų norma 1,49 % + 6 mėn. Euribor (ne mažiau kaip 0 %) paskoloms iki 200 000 Eur.
 • Palūkanų normai taikoma 0,5 % nuolaida paskoloms, didesnėms nei 200 000 Eur.
 • Greitai sužinokite, ar savo žemėje galite įveisti mišką: užsakykite nemokamą Anglies dvideginio įvertinimo ataskaitą iš mūsų partnerio.
 • Siekiant gauti paskolą, reikalingas Miško įveisimo projektas ir Naudos klimatui analizė. Šiuos dokumentus gali parengti oficialus mūsų partneris „Arbonics“.

Informacija apie potencialą riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

Minimali paskolos suma 5000 EUR

Skaičiuoklės rezultatas yra preliminarus ir tai nėra įsipareigojimas suteikti finansavimą.

Paskolos grąžinimo įmokų grafikas iki 30 metų, tačiau paskolos terminas – 5 metai.

 • 0EUR
Pateikti paraišką

Įmokų grafiko pavyzdys

Mėnuo Likutis Grąžinama paskolos suma Palūkanų įmoka Mėnesinė įmoka
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Paskola miškui įveisti skirta visoms miško įveisimo sąnaudoms finansuoti.

 • Miško įveisimu laikomas miško želdinimas plotuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo.
 • Medžių sodinimas leidžia padidinti žemės vertę ir ją naudoti tvariai.

Kodėl svarbu įveisti miškus?

Galimybė panaudoti tuščių, apleistų, o kartais ir nualintų žemės plotų potencialą.

Miškų įveisimas yra vienas efektyviausių būdų kovoti su klimato kaita ir mažinti anglies dvideginio sankaupas atmosferoje.

Rekomenduojame kreiptis į mūsų partnerį „Arbonics“, padėsiantį parengti reikiamus dokumentus:

 • Palūkanų norma 1,49 % + 6 mėn. Euribor (ne mažiau kaip 0 %) paskoloms iki 200 000 Eur.
 • Palūkanų normai taikoma 0,5 % nuolaida paskoloms, didesnėms nei 200 000 Eur.
 • Paskolos terminas – 5 metai.
 • Paskolos grąžinimo įmokų grafikas iki 30 metų, visą likusią paskolos sumą grąžinant paskolos termino pabaigoje.
 • Paskola užtikrinama įkeičiant žemės sklypą, kuriame bus įveisiamas miškas.
 • Paskolos suma neturi viršyti 70 % įkeičiamo sklypo rinkos vertės.
 • Paskolos gavėjas įsipareigoja:
  • ne miško žemę paversti mišku;
  • nekirsti įveisto miško, neperleisti nuosavybės teisės į žemę, kurioje įveistas miškas;
  • per 2 metus nuo kredito paėmimo termino, nurodyto sutartyje, pateikti patvirtinimą apie miško įveisimą.
 • Neįvykdžius įsipareigojimų ir draudimų, bankas turi teisę vienašališkai padidinti palūkanų normą iki standartinės.

Paskola (investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas (kreditas banko sąskaitoje), kredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai).

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,4–1,5 % nuo didinamos paskolos sumos (min. 120 Eur)
Palūkanų keitimo, paskolos termino pratęsimo, paskolos grąžinimo grafiko keitimo mokestis (netaikomas garantijų limitui) 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 80 Eur
Įsipareigojimo mokestis 0,26–4,71 % nuo nepanaudotos paskolos sumos
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Investicinė paskola daugiabučio namo renovacijai (DNSB)

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,7 % nuo paskolos sumos
Paskolos sumos didinimo mokestis 0,7 % nuo didinamos paskolos sumos
Paskolos termino pratęsimo mokestis 0,5 % nuo negrąžintos paskolos likučio
Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 60 Eur
Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų Nėra
Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

Pastabos:
1. Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.
2. Šie įkainiai taip pat taikomi ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, jei tokios paskolos suteikiamos verslo finansavimo tikslais.

 1. Sužinokite, ar savo žemėje galite įveisti mišką: užsakykite nemokamą Anglies dvideginio įvertinimo ataskaitą iš mūsų partnerio.
 2. Užpildykite paraišką interneto banke. Su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas.
 3. Jums reikės parengti Miško įveisimo projektą ir Naudos klimatui analizę. Tai padės padaryti mūsų partneris „Arbonics“.
 4. Paskolos sutartį galėsite pasirašyti elektroniniu būdu arba „Swedbank“ padalinyje.
 5. Pateikite paskolos užtikrinimo priemones ir sudarykite hipotekos ar įkeitimo sutartį.
 6. Gavę paskolos lėšas įveiskite mišką.
 7. Įveisę mišką pateikite mums Patvirtinimą apie miško įveisimą.
 8. Pasibaigus Miško įveisimo projekto galiojimo terminui, pateikite mums Miškotvarkos projektą.
Ūkio lizingas žemės ūkio technikai, ilgalaikės paskolos, paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti. Verslo paskola saulės elektrinių, nedidelių vėjo turbinų ir geoterminio šildymo įrangos įsigijimui ir/ar įrengimui.

Anglies dvideginio įvertinimas – tai žemės sklypo tinkamumo miško įveisimui įvertinimas ir potencialių pajamų, kurias būtų galima gauti savanoriškai dalyvaujant anglies dvideginio rinkoje, prognozė.

Miško įveisimo projektas – tai detalus planas, kuriame numatoma, kur ir kokio tipo medžiai bus sodinami, bei priemonės, taikomos gerai miškų ekosistemų būklei nustatyti ir išlaikyti, pavyzdžiui, apsaugoti nuo gaisrų, ligų.

Miško įveisimo projektas apima šią informaciją:

 • vietovės apibūdinimą pagal žemės kadastre pateiktą klasifikaciją;
 • teritorijos paruošimą ir jo poveikį jau esančioms anglies sankaupoms, įskaitant dirvožemį ir antžeminę biomasę, siekiant apsaugoti žemę, kurioje yra didelių anglies sankaupų;
 • valdymo tikslus, įskaitant didelius suvaržymus;
 • bendras strategijas ir veiklą, suplanuotą valdymo tikslams pasiekti, įskaitant numatomus veiksmus per visą miško ciklą;
 • miško buveinių aplinkos apibūdinimą, įskaitant informaciją apie pagrindines esamas ir numatomas miško medžių rūšis, jų mastą ir paplitimą;
 • komponentus, kelius, teisę važiuoti per žemę ir kitas viešos prieigos teises, fizines savybes, įskaitant vandens kelius, teritorijas, kurioms taikomi teisiniai ir kiti apribojimai;
 • priemones, taikomas gerai miškų ekosistemų būklei nustatyti ir išlaikyti;
 • socialinius klausimus (įskaitant kraštovaizdžio išsaugojimą, konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas).
 • su miškais susijusios rizikos, įskaitant miškų gaisrus ir kenkėjų bei ligų protrūkius, vertinimą, siekiant užkirsti kelią tai rizikai, ją sumažinti ir kontroliuoti, taip pat priemones, taikomas siekiant užtikrinti apsaugą nuo liekamosios rizikos ir prisitaikymą prie jos;
 • poveikio aprūpinimui maistu vertinimą;
 • visus su miško įveisimu susijusius reikšmingos žalos nedarymo kriterijus.

Naudos klimatui analizė įvertina miško įveisimo grynąją įtaką klimatui. Analizėje įvertinama kiek įveisto miško medžiai ir dirva potencialiai sugers anglies dvideginio bei kokia jo emisija susidaro mišką įveisiant.

Patvirtinimas apie miško įveisimą – tai dokumentas, įrodantis, kad medžiai buvo pasodinti laikantis Miško įveisimo projekto, arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis miško ploto įtraukimą į atitinkamą valstybinį registrą.

Miškotvarkos projekte arba lygiaverčiame dokumente, numatytame taikomuose teisės aktuose, pateikiama šį informacija:

 • valdymo tikslai, įskaitant didelius suvaržymus;
 • bendros strategijos ir veikla, suplanuota valdymo tikslams pasiekti, įskaitant numatomus veiksmus per visą miško ciklą;
 • miško buveinių aplinkos apibūdinimas, įskaitant informaciją apie pagrindines esamas ir numatomas miško medžių rūšis, jų mastą ir paplitimą;
 • vietovės apibūdinimas pagal žemės kadastre pateiktą klasifikaciją;
 • komponentai, keliai, teisė važiuoti per žemę ir kitos viešos prieigos teisės, fizinės savybės, įskaitant vandens kelius, teritorijas, kurioms taikomi teisiniai ir kiti apribojimai;
 • priemonės, taikomos gerai miškų ekosistemų būklei išlaikyti;
 • socialiniai klausimai (įskaitant kraštovaizdžio išsaugojimą, konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytas sąlygas);
 • su miškais susijusios rizikos, įskaitant miškų gaisrus ir kenkėjų bei ligų protrūkius, vertinimas, siekiant užkirsti kelią tai rizikai, ją sumažinti ir kontroliuoti, taip pat priemonės, taikomas siekiant užtikrinti apsaugą nuo liekamosios rizikos ir prisitaikymą prie jos;
 • visi su miškotvarka susiję reikšmingos žalos nedarymo kriterijai.
Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Vadovams, kurie savo versluose daro viską.

 • Lietuvos verslo lyderių pranešimai.
 • Verslo stiprinimo istorijos.
Daugiau