Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Įrengimų ir specialiosios technikos lizingas

Technika naujoms galimybėms

 • Naujai ir naudotai žemės ūkio, statybos, sandėlių technikai ir įrengimams.
 • Palankesnės finansavimo galimybės su Europos investicijų fondo garantijų programomis.
 • Nuo paraiškos pateikimo iki sutarties pasirašymo – viską tvarkykite interneto banke.

Informacija apie potencialą riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Apskaičiuokite preliminarią mėnesio įmoką

Turto kaina
EUR
Sutarties laikotarpis
Pradinis įnašas
 EUR

Mėnesinė įmoka
0 EUR

Rodyti grafiką

 • Žemės ir miškų ūkio įrengimus.
 • Statybos techniką – traktorius, buldozerius, ekskavatorius.
 • Pagalbinę techniką – šakinius ir kitus krautuvus.
 • Gamybines linijas ir kitus specialius įrengimus.
 • Lizingo sutarties laikotarpiui pasibaigus tapkite turto savininku.
 • Per lizingo sutarties laikotarpį sumokėsite visą turto įsigijimo vertę bei palūkanas.
 • Galimybė įsigyti naudotą arba naują turtą.
 • Pasibaigus veiklos nuomos sutarties laikotarpiui galite grąžinti turtą lizingo bendrovei, nusipirkti jį už rinkos kainą arba pratęsti nuomos sutartį.
 • Tinka siekiant išsinuomoti tiek naują, tiek naudotą transporto priemonę.
 1. Pateikite užklausą interneto banke arba kreipkitės dėl konsultacijos.
 2. Jei reikalinga, pateikite įrangos vertinimą.
 3. Sutartį galite pasirašyti interneto banke.
 4. Sumokėkite pradinį įnašą ir sutarties mokestį.
 5. Atitinkamame registre užregistruokite įrangą „Swedbank lizingas“, UAB vardu.

Turtas privalo būti apdraustas galiojančiu KASKO ir transporto priemonių valdytojų privalomosios civilinės atsakomybės draudimu, jeigu turtas bus naudojamas eisme. Jeigu Jūsų KASKO draudikas nėra „Swedbank P&C Insurance AS“, išsiųskite poliso kopiją el. paštu hl.draudimas@swedbank.lt.

 • Turto amžius lizingo ar veiklos nuomos sutarties pabaigoje – 15 metų.
 • Finansuojama suma - nuo 6 000 Eur.
 • Sutarties laikotarpis - iki 5 metų.
 • Pradinis įnašas – nuo 15 %. Mažesnis pradinis įnašas galimas su Europos investicijų fondo teikiamomis garantijomis.
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina jūsų finansavimo kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.
 • Įkainiai

 • Bendrosios sutarčių sąlygos

  Galite:

  • prašyti pratęsti terminą;
  • prašyti atidėti įmokas, jei susidūrėte su finansiniais sunkumais;
  • atlikti dalinius mokėjimus arba pilnai išsipirkti turtą anksčiau termino.

  Užpildykite prašymą norėdami atlikti sutarties pakeitimus.

  Leidimas naudoti transporto priemonę

  • Transporto priemonę naudoti Lietuvoje ir Europos Sąjungoje leidimas nereikalingas.
  • Norėdami naudoti transporto priemonę kitose užsienio valstybės užpildykite leidimo prašymą. Jei planuojate automobiliu važiuoti į Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Kazachstaną, Kirgiziją, Moldovą, Rusiją, Tadžikiją, Turkmėniją, Ukrainą ar Uzbekiją su lizingo sutartimi įsigyta transporto priemone ar motociklu, be turimo Kasko draudimo privalote įsigyti ir atitinkamoje šalyje galiojantį draudimą.

  Jeigu finansinio lizingo atveju pageidaujate išsipirkti turtą anksčiau numatyto termino, pateikite prašymą „Swedbank“ interneto banke verslui, el. paštu verslas@swedbank.lt arba tel. 1633. Sumokėję nurodytą sumą, tapsite išperkamo turto savininku.

  Pasibaigus finansinio lizingo sutarties terminui ir Jums sumokėjus visas turto išpirkimo įmokas bei kitas pagal finansinio lizingo sutartį mokėtinas sumas, tapsite nuomojamo turto savininku.

  Finansinio lizingo sutarties su likutine verte atveju galite kreiptis dėl sutarties pratęsimo abiem šalims priimtinomis sąlygomis. Prašome kreiptis el. paštu verslas@swedbank.lt ne vėliau nei likus mėnesiui iki sutarties pabaigos ir nurodyti pageidaujamą jos pratęsimo laikotarpį. Negavę Jūsų pranešimo per nurodytą terminą laikysime, kad ketinate sumokėti visas įmokas (įskaitant turto likutinę vertę) pagal nustatytą grafiką.

  Jeigu planuojate kreiptis dėl sutarties pratęsimo arba nuomojamos transporto priemonės įsigijimo, prašome informuoti mus el. paštu lizingas@swedbank.lt ne vėliau nei likus mėnesiui iki sutarties pabaigos.

  Jei norite pratęsti besibaigiančią veiklos nuomos sutartį, prašome nurodytu el. paštu pateikti papildomą informaciją:

  • kokiam laikotarpiui norite pratęsti sutartį;
  • nurodyti sutarties pratęsimo metu būsimo turto ridą arba darbo valandų skaičių;
  • nurodyti planuojamą turto ridą arba darbo valandų skaičių pratęstos sutarties termino pabaigoje.

  Jeigu įrangą ar specialiąją techniką norite įsigyti:

  • „Swedbank lizingas“ paruošia pasiūlymą turtui įsigyti už sumą, kuri atitinka jo rinkos kainą;
  • jeigu pasiūlymo sąlygos Jums yra priimtinos, sumokate nurodytą kainą „Swedbank lizingui“ ir Jums pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduodama turto nuosavybės teisė.

  Jei įrangą ar specialiąją techniką planuojate grąžinti „Swedbank lizingui“, prašome įsitikinti, kad turtas atitinka sutartyje išvardytas sąlygas, įskaitant:

  • Rida arba darbo valandų skaičius neviršija sutartyje numatytosios maksimalios leistinos. Kitu atveju Jums bus išrašyta sąskaita papildomam sutartyje nurodyto dydžio mokesčiui už viršijant leidžiamą maksimalią ridą nuvažiuotus kilometrus arba darbo valandas.
  • Turtas turi būti grąžinamas kartu su jo dokumentacija tokio pat komplektiškumo ir būklės, kokios buvo Jums perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą t.y. turtas turi atitikti gamintojo komplektaciją, turėti visą Jums perduotą arba instaliuotą papildomą įrangą, atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus, turtas turi būti švarus, neturi būti jokių matomų ar paslėptų išorinės dalies ir vidaus gedimų.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei laiku negrąžinsite turto, „Swedbank lizingas“ turi teisę skaičiuoti dvigubo nuomos mokesčio dydžio netesybas.

  Jei įranga ar specialioji technika registruotina, finansinio lizingo sutarties pabaigoje arba išsipirkus turtą anksčiau termino „Swedbank lizingas“ atsiųs Jums pabaigos aktą (sutarties pabaigos konstatavimo dokumentą). Šį dokumentą taip pat galėsite atsiimti atvykę į „Swedbank lizingo“ paslaugų teikimo vietą. Gavę sutarties pabaigos aktą privalote nedelsdami kreiptis į atitinkamą registro įstaigą ir savo lėšomis perregistruoti turtą.

  Neregistruotino turto atveju pabaigos aktą gausite tik pateikę atitinkamą prašymą.

  Jeigu pagal veiklos nuomos sutartį nuomotą transporto priemonę įsigijote iš „Swedbank lizingo“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį privalote nedelsdami savo lėšomis jį perregistruoti.

  Pasibaigus Jūsų finansinio lizingo ar veiklos nuomos sutarties terminui, patikrinkite, ar nepasibaigė ir draudimo sutartys, gautos iš ar per „Swedbank lizingą“. Visas su „Swedbank P&C Insurance, AS“, Lietuvos filialu sudarytas draudimo sutartis galite matyti „Swedbank“ interneto banke verslui, kur galite pateikti prašymą jas keisti.

  Europos investicijų fondo (EIF) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

  „EaSI“ programa

  Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

  Reikalavimai, kai naudojamos EaSI garantijos

  • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 Eur.
  • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
  • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. Eur.
  • Garantija yra nemokama.

  Norėdami gauti EIF finansavimą, kviečiame kreiptis į savo vadybininką banke arba užpildyti prašymo formą čia.

  Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Papildomos informacijos apie ESIF pateikiama Europos Komisijos informacijos puslapyje (https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) ir tinkle „Twitter“ (#investEU).

  COSME programa

  Reikalavimai, kai naudojamos COSME garantijos

  • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą ir/arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.
  • Maksimali finansuojama suma – iki 1,5 mln. Eur.
  • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250 asmenų.
  • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 mln. Eur. ir/arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 mln. Eur.
  • Garantija yra nemokama.

  Norėdami gauti EIF finansavimą, prašome kreiptis į savo kontaktinį asmenį banke arba užpildyti prašymo formą čia.

  Šis finansavimas suteikiamas dėl Garantijos, kurią užtikrino COSME ir Europos Strateginio investavimo fondas (EFSI), įsteigtas pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

  Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

  Pasirinkite finansavimo tikslą ir raskite tinkamiausią paskolą.

  Swedbank logo

  Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

  Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

  Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

  Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

  Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

  С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

  С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

  Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

  From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

  It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

  Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

  Swedbank
  • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

  Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

  Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

  Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

  Kaip apsaugoti savo įmonės pinigus nuo sukčių?

  • Niekada neatskleiskite savo vartotojo naudotojo ID, PIN kodų ar mokėjimo kortelių duomenų.
  • Netvirtinkite pavedimų ar bandymų prisijungti prie interneto banko, jei patys jų neinicijavote.
  Sužinokite daugiau