Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Komercinio transporto lizingas

Siekite daugiau su nauju komerciniu transportu

 • Galimybė turėti naujesnį komercinį transportą.
 • Nuo paraiškos pateikimo iki sutarties pasirašymo – viską tvarkykite interneto banke.
Pateikti užklausą

Informacija apie potencialą riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Pasirinkta turto vertė per maža, finansavimas negali būti teikiamas. Prašome įvesti reikšmę, didesnę arba lygią 6000. Neteisinga suma! Pradinis įnašas įvestas neteisingai!
 • 0

Rodyti grafiką

Pateikti užklausą

Komercinio transporto nuomos įmokų grafiko pavyzdys

Mėnesinė įmoka Likutinė vertė Mėnesinė įmoka Palūkanų įmokos Dokumentų tvarkymo mokestis Iš viso
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 • Sunkvežimius ir vilkikus.
 • Puspriekabes ir priekabas.
 • Autobusus.
 • Specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Lizingo sutarties laikotarpiui pasibaigus tapsite transporto priemonės savininku.
 • Per lizingo sutarties laikotarpį sumokėsite visą transporto priemonės įsigijimo vertę bei palūkanas.
 • Galite įsigyti naudotą arba naują transporto priemonę.
 • Pasibaigus veiklos nuomos sutarties laikotarpiui galite grąžinti transporto priemonę lizingo bendrovei, nusipirkti jį už rinkos kainą arba pratęsti nuomos sutartį.
 • Tinka siekiant išsinuomoti tiek naują, tiek naudotą transporto priemonę.
 1. Pateikite paraišką interneto banke arba kreipkitės dėl konsultacijos.
 2. Jei reikalinga, pateikite transporto priemonės vertinimą.
 3. Sutartį galite pasirašyti interneto banke.
 4. Sumokėkite pradinį įnašą ir sutarties mokestį.
 5. Nuo š. m. gegužės 1 dienos, pasikeitus turto registravimo tvarkai, privaloma pateikti turto įsigijimo deklaraciją VĮ „Regitra“ ir įregistruoti „Swedbank lizingas“, UAB kaip turto savininką Transporto priemonių savininkų apskaitos registre, o Jus, kaip faktinį turto valdytoją - Kelių transporto priemonių registre. Atkreipiame dėmesį, kad turto savininko pasikeitimas Transporto priemonių savininkų apskaitos registre turi būti deklaruotas laikantis LR teisės aktuose nustatyto termino (per 5 darbo dienas nuo turto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, jeigu turtas lizingo / veiklos nuomos sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje arba iki turto įvežimo į Lietuvos Respubliką, jeigu turtas lizingo / veiklos nuomos sutarties sudarymo metu dar neįvežtas į Lietuvos Respubliką).

Transporto priemonė privalo būti apdrausta galiojančiu KASKO ir transporto priemonių valdytojų privalomosios civilinės atsakomybės draudimu. Jeigu Jūsų KASKO draudikas nėra „Swedbank P&C Insurance AS“, išsiųskite poliso kopiją el. paštu hl.draudimas@swedbank.lt.

 • Finansuojamas komercinis transportas (virš 3,5 tonų).
 • Finansuojama suma nuo 6 000 Eur.
 • Pasibaigus finansinio lizingo ar veiklos nuomos sutarties laikotarpiui transporto priemonė negali būti senesnė nei 12 metų.
 • Sutarties laikotarpis – iki 5 metų.
 • Pradinis įnašas – nuo 20 %. Mažesnis pradinis įnašas galimas su Europos investicijų fondo teikiamomis garantijomis.
 • Kasko draudimas – privalomas visu sutarties laikotarpiu. „Swedbank lizingas“, UAB priimtinų draudimo bendrovių sąrašą galite rasti čia.
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina jūsų finansavimo kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Galioja nuo 2017-01-01
Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
Sutarties sudarymo mokestis
Lizingo / veiklos nuomos sutarties sudarymo mokestis Nuo 1 % nuo turto vertės, min. 150 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM)
Papildomas lizingo / veiklos nuomos sutarties sudarymo mokestis, kai nepateikiama lengvojo automobilio vertinimo ataskaita1 (šiuo atveju Bendrovė pati nustato turto vertę; automobilis pateikiamas apžiūrai į Bendrovės nurodytą vietą jos nustatytu laiku (jei Bendrovė nenurodo, kad turto vertė nustatoma be turto apžiūros)) 60 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM)
Mokestis už sutarties pakeitimą
Mokestis už sutarties pakeitimą 90 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM)
Mokestis tik už veiklos nuomos sutarties pratęsimą iki 2 mėn. 45 Eur plius PVM
Jei sutartyje nenumatyta kitaip, mokestis už sutarties pakeitimą netaikomas, jei atliekami tik tokie pakeitimai:
- turto vertės patikslinimas atlikus importą;
- periodinių įmokų mokėjimo atidėjimas/paankstinimas pardavėjui vėluojant pristatyti turtą / pristačius turtą anksčiau;
- turto draudimo organizavimo paslaugos įtraukimas, pakeitimas ir atsisakymas;
- paslaugų įtraukimas į nuomos su paslaugomis sutartis;
- turto valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo organizavimo paslaugos atsisakymas;
- turto draudimo organizavimo paslaugos pakeitimas į turto draudimo Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filiale organizavimo paslaugą;
- turto specifikacijos tikslinimas.
Mokestis už leidimą turto subnuomai, sublizingui, panaudai (mokestis taikomas kiekvienai sutarčiai atskirai) 30 Eur plius PVM
Mokestis už dokumentų pakeitimą: kuro kortelės keitimas nauja, civilinės atsakomybės poliso dublikato išdavimas 10 Eur plius PVM
Mokestis už susitarimą dėl turto sąlyginio įkeitimo ar trišalį susitarimą dėl turto išpirkimo 90 Eur plius PVM
Mokestis už pažymos išdavimą: pažyma auditui bei įvairios kitos pažymos 25 Eur plius PVM
Mokestis už pažymėjimo, suteikiančio teisę išvykti į užsienį, išdavimą (mokestis netaikomas išduodant pažymėjimą klientui (kliento įmonės vadovui)) 10 Eur plius PVM
Mokestis už dokumentų kopijų išdavimą
Sutarties kopija su priedais 10 Eur plius PVM
Kitų dokumentų kopijos (PVM sąskaitų faktūrų kopijos apmokestinamos, tik jei sąskaitos išrašytos anksčiau nei prieš 2 mėn.) 2 Eur plius PVM už puslapį
Pabaigos aktų dublikatai išduodami nemokamai
Privatūs klientai, pateikę raštišką prašymą, Bendrovės buveinėje ar kitoje paslaugų teikimo vietoje turi teisę nemokamai gauti aktualų įmokų grafiką. Įmokų grafikas taip pat pateikiamas Swedbank interneto banke.
Mokestis už sutarčių galiojimo atstatymą anuliavus sutarčių nutraukimą
Jei sutartys atstatomos tą patį mėnesį, kurį jos buvo nutrauktos Už vieną sutartį - nuo 90 Eur, už kiekvieną papildomą sutartį - nuo 30 Eur (pridedamas PVM veiklos nuomos atveju, taip pat ir lizingo atveju, jei nedaromi pakeitimai grafike)
Jei atstatomos sutartys, kurios buvo nutrauktos prieš tai ėjusį ar ankstesnį mėnesį Už vieną sutartį - nuo 90 Eur, už kiekvieną papildomą sutartį - nuo 30 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM), taip pat sumokama per nutraukimo laikotarpį negautų palūkanų suma pagal visas atstatomas sutartis (išrašoma viena bendra sąskaita) 2
Veiklos nuomos sutarties nutraukimo mokestis (taikomas sutartį nutraukiant kliento iniciatyva ir Bendrovės sutikimu) 3
Jeigu tuo pačiu metu su Bendrove sudaroma nauja lizingo ar veiklos nuomos sutartis 75 Eur plius PVM
Visais kitais atvejais 150 Eur plius PVM
Turto pardavimo administravimo mokestis pasibaigus ar nutraukus anksčiau laiko veiklos nuomos sutartį (Bendrovei sutinkant turtą parduoti)3:
Turto pardavimas jį besinuomojusiam klientui Nuo 300 Eur plius PVM
Turto pardavimas trečiajam asmeniui Nuo 400 Eur plius PVM
Papildomos vienkartinės paslaugos (kai jos nėra įtrauktos į sutartį): draudžiamojo įvykio sutvarkymas, techninės priežiūros ar techninės apžiūros atlikimas, pagalba kelyje visą parą, automobilio pakeitimui pristatymas į kitą miestą, automobilio plovimas ir kt. 35 Eur/h plius PVM
Automobilis pakeitimui (kai šį paslauga neįtraukta į sutartį)
Automobilio pakeitimui paslauga apima ir trumpalaikės automobilio nuomos paslaugą, jei nors viena su klientu pasirašyta veiklos nuomos ar parko priežiūros sutartis yra galiojanti.
Dienos kaina, Eur plius PVM
Dienų sk. Ekonominė Kompaktinė Vidutinė Didelė
1-7 dienos 29 EUR 35 EUR 41 EUR 53 EUR
8-14 dienų 24 EUR 29 EUR 35 EUR 47 EUR
15-21 diena 21 EUR 24 EUR 29 EUR 41 EUR
22-29 dienos 18 EUR 21 EUR 27 EUR 35 EUR
Mėnesio kaina, Eur plius PVM
1-11 mėnesių 377 EUR 435 EUR 522 EUR 638 EUR
Mėnesio kaina, Eur plius PVM, kai automobilis pakeitimui nuomojamas iki Kliento užsakyto turto pristatymo
1-11 mėnesių 290 EUR 348 EUR 435 EUR 551 EUR

Taikant mėnesio įkainius, rida ribojama iki 3000km/mėn.

Papildomi mokesčiai
Kuro papildymo mokestis Pagal faktines išlaidas
Kuro papildymo administravimo mokestis 15 Eur plius PVM
Automobilio pristatymo mokestis:
Vilnius - Kaunas 50 Eur plius PVM
Tarp kitų miestų 0,60 Eur/km plius PVM

1 Automobilio vertinimo ataskaita iš Bendrovei priimtino vertintojo reikalaujama, kai pagal galiojančią sutartį atliekamas teisių ir pareigų perleidimas naujam Klientui arba automobilis perkamas iš pardavėjo, neįtraukto į Bendrovei priimtinų pardavėjų sąrašą.

2 Negautos palūkanos apskaičiuojamos pirmos pagal grafiką neišrašytos sąskaitos palūkanų sumą padauginus iš neišrašytų sąskaitų skaičiaus/periodų (iki sutarties atstatymo).

3 Šis mokestis gali būti įskaičiuotas į nuomoto turto pardavimo kainą arba sumokamas atskirai.

Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (taikoma vartotojams – fiziniams asmenims, įsigijusiems lizinguojamą turtą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms):

Prielaidos: Kliento pasirinkto automobilio kaina – 20 000 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., Kliento mokamas avansas – 10 %, finansuojama suma – 18 000 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 2,29 % (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 2,29 %), sutarties mokestis – 200 Eur, (mėnesio įmokos dydis – 318,49 Eur).

Siekdamas gauti vartojimo kreditą Klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank", AB, ir mokėti Banko nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį Swedbank lizingui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 2,86 %, o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 19 317,28 Eur.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad sutartis galios iki numatyto sutarties termino pabaigos, visa kredito suma bus išmokėta sutarties pasirašymo dieną, iš sutarties kylančius savo įsipareigojimus sutarties šalys vykdys pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, Kliento mokėtinų mokesčių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki sutarties pabaigos.

Galite:

 • prašyti pratęsti terminą;
 • prašyti atidėti įmokas, jei susidūrėte su finansiniais sunkumais;
 • atlikti dalinius mokėjimus arba pilnai išsipirkti turtą anksčiau termino.

Užpildykite prašymą norėdami atlikti sutarties pakeitimus.

Leidimas naudoti transporto priemonę

 • Transporto priemonę naudoti Lietuvoje ir Europos Sąjungoje leidimas nereikalingas.
 • Norėdami naudoti transporto priemonę kitose užsienio valstybės užpildykite leidimo prašymą. Jei planuojate automobiliu važiuoti į Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Kazachstaną, Kirgiziją, Moldovą, Rusiją, Tadžikiją, Turkmėniją, Ukrainą ar Uzbekiją su lizingo sutartimi įsigyta transporto priemone ar motociklu, be turimo Kasko draudimo privalote įsigyti ir atitinkamoje šalyje galiojantį draudimą.
 • Pasibaigus finansinio lizingo sutarties terminui ir Jums sumokėjus visas turto išpirkimo įmokas bei kitas pagal finansinio lizingo sutartį mokėtinas sumas, tapsite nuomojamo turto savininku.
 • Finansinio lizingo sutarties su likutine verte atveju galite kreiptis dėl sutarties pratęsimo abiem šalims priimtinomis sąlygomis. Prašome kreiptis el. paštu verslas@swedbank.lt ne vėliau nei likus mėnesiui iki sutarties pabaigos ir nurodyti pageidaujamą jos pratęsimo laikotarpį. Negavę Jūsų pranešimo per nurodytą terminą laikysime, kad ketinate sumokėti visas įmokas (įskaitant turto likutinę vertę) pagal nustatytą grafiką.
 • Jeigu planuojate kreiptis dėl sutarties pratęsimo arba nuomojamos transporto priemonės įsigijimo, prašome informuoti mus el. paštu lizingas@swedbank.lt ne vėliau nei likus mėnesiui iki sutarties pabaigos.

  Jei norite pratęsti besibaigiančią veiklos nuomos sutartį, prašome nurodytu el. paštu pateikti papildomą informaciją:

  • kokiam laikotarpiui norite pratęsti sutartį;
  • nurodyti sutarties pratęsimo metu būsimos transporto priemonės ridą;
  • nurodyti planuojamą transporto priemonės ridą pratęstos sutarties termino pabaigoje.
 • Jeigu transporto priemonę norite įsigyti:
  • „Swedbank lizingas“ paruošia pasiūlymą transporto priemonei įsigyti už sumą, kuri atitinka jos rinkos kainą;
  • jeigu pasiūlymo sąlygos Jums yra priimtinos, sumokate nurodytą kainą „Swedbank lizingui“ ir Jums pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduodama transporto priemonės nuosavybės teisė.
 • Jei transporto priemonę planuojate grąžinti „Swedbank lizingui“, prašome įsitikinti, kad ji atitinka sutartyje išvardytas sąlygas, įskaitant:
  • Rida neviršija sutartyje numatytosios maksimalios leidžiamos ridos. Kitu atveju Jums bus išrašyta sąskaita papildomam sutartyje nurodyto dydžio mokesčiui už viršijant leidžiamą maksimalią ridą nuvažiuotus kilometrus.
  • Transporto priemonė yra švari iš išorės ir viduje, suremontuota, techniškai tvarkinga (pagal gamintojo ir valstybinės techninės apžiūros reikalavimus) ir tokios būklės, kokios buvo Jums perduota, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, t. y. transporto priemonė turi atitikti gamintojo komplektaciją, turėti visą Jums perduotą arba įdiegtą papildomą įrangą, atsarginį (-ius) raktelį (-ius), signalizacijos valdymo pultelį (-ius), neturi būti jokių matomų ar paslėptų išorinės dalies ir salono gedimų ir kitų defektų.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei laiku negrąžinsite transporto priemonės, „Swedbank lizingas“ turi teisę skaičiuoti dvigubo nuomos mokesčio dydžio netesybas.

 • Finansinio lizingo sutarties pabaigoje arba išsipirkus turtą anksčiau termino „Swedbank lizingas“ atsiųs Jums pabaigos aktą (sutarties pabaigos konstatavimo dokumentą). Šį dokumentą taip pat galėsite atsiimti atvykę į „Swedbank lizingo“ paslaugų teikimo vietą. Gavę sutarties pabaigos aktą privalote nedelsdami kreiptis į VĮ „Regitra“ ir deklaruoti turto savininko pasikeitimą Transporto priemonių savininkų apskaitos registre. Vykdydamas šią prievolę privalote per 5 (penkias) darbo dienas nuo pabaigos akto išrašymo datos pateikti VĮ „Regitra“ automobilio įsigijimo deklaraciją savo vardu ir perleidimo deklaraciją „Swedbank lizingas“ vardu.
 • Jeigu pagal veiklos nuomos sutartį nuomotą transporto priemonę įsigijote iš „Swedbank lizingo“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį privalote nedelsdami savo lėšomis deklaruoti turto savininko pasikeitimą Transporto priemonių savininkų apskaitos registre. Vykdydamas šią prievolę privalote per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo datos pateikti VĮ „Regitra“ automobilio įsigijimo deklaraciją savo vardu ir perleidimo deklaraciją „Swedbank lizingas“ vardu.
 • Pasibaigus Jūsų finansinio lizingo ar veiklos nuomos sutarties terminui, patikrinkite, ar nepasibaigė ir draudimo sutartys, gautos iš ar per „Swedbank lizingą“.
 • Visas su „Swedbank P&C Insurance, AS“, Lietuvos filialu sudarytas draudimo sutartis galite matyti „Swedbank“ interneto banke verslui, kur galite pateikti prašymą jas keisti.

Europos investicijų fondo (EIF) ir „Swedbank“ pasirašytos sutartys leidžia mums teikti paskolas ir lizingo paslaugas labai mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. EIF tikslas – užtikrinti finansavimą ir vykdyti investicijas Europos Sąjungoje bei užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo. Garantijų programos taip pat užtikrina reikalingų investicijų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

„EaSI“ programa

Šios programos tikslas yra užtikrinti finansavimą labai mažoms įmonėms, suteikiant papildomas EIF garantijas.

Reikalavimai, kai naudojamos „EaSI“ garantijos:

 • Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Maksimali suteiktina finansavimo suma – iki 25 000 Eur.
 • Įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 2 mln. EUR.
 • Garantija yra nemokama.

Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Papildomos informacijos apie ESIF pateikiama Europos Komisijos informacijos puslapyje (https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) ir tinkle „Twitter“ (#investEU).

COSME programa

Reikalavimai, kai naudojamos COSME garantijos:

 • Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir / ar nematerialųjį turtą ir / arba finansuojamas apyvartinis kapitalas.
 • Maksimali finansuojama suma – iki 1,5 mln. Eur.
 • Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 mln. Eur. ir / arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 mln. Eur.
 • Garantija yra nemokama.

Šis finansavimas suteikiamas dėl Garantijos, kurią užtikrino COSME ir Europos Strateginio investavimo fondas (EFSI), įsteigtas pagal Investicijų planą Europai. EFSI tikslas yra teikti paramą, finansuojant ir vykdant gamybines investicijas Europos Sąjungoje ir užtikrinant daugiau finansavimo šaltinių.

Užsiregistruokite į konsultaciją – patarsime, koks finansavimo būdas yra tinkamiausias jūsų įmonei.

Plačiau

Pasirinkite finansavimo tikslą ir raskite tinkamiausią paskolą.

Plačiau
Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Sergej Artemiuk, UAB ACME Grupė direktorius

Nemokamas pranešimas
„Finansų valdymo svarba verslui: kompleksiniai sprendimai paprastai“

Lapkričio 30 d. 10:00

Žiūrėti per www.kiekvienasgali.lt