Susidūrus su finansiniais sunkumais

Pagalba Jūsų verslui įveikiant kilusius iššūkius

Ilgalaikis ir tvarus bendradarbiavimas su klientais yra vienas svarbiausių mūsų tikslų. Kadangi šiuo metu aplinkybės versle kinta kiekvieną dieną, esame pasirengę būti patikimu Jūsų verslo partneriu ir sėkmingu laikotarpiu, ir atsiradus sunkumų.

Net ir esant sudėtingai situacijai konsultavimasis ir išeities ieškojimas su banko specialistu gali padėti išvengti neigiamų pasekmių dėl pradelstų mokėjimų. Jei Jums kilo sunkumų vykdyti turimus finansinius įsipareigojimus, pateikite mums prašymą dėl paskolos grąžinimo ar lizingo turto išpirkimo įmokų atidėjimo su termino pratęsimu arba be jo.

Pildyti prašymą įmokų atidėjimui
 • 6 mėnesių atidėjimas. Šiam terminui atidedamas paskolos grąžinimo / turto išpirkimo įmokų mokėjimas, atidėtas įmokas proporcingai pridedant prie likusių paskolos grąžinimo / turto išpirkimo įmokų likusiam sutarties terminui, kuris nekeičiamas (šiuo atveju, pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, padidės mėnesio įmokos dydis).
 • 6 mėnesių atidėjimas ir termino pratęsimas 6 mėnesiams. Paskolos / lizingo terminas pratęsiamas papildomiems 6 mėn. ir tokiam terminui atidedamas kiekvienos paskolos grąžinimo / turto išpirkimo įmokos mokėjimas.
 • Turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą.
 • Įmokų atidėjimas taikomas tik tokioms paskoloms, kurių grąžintų sumų negalima paimti pakartotinai, ir lizingui. Jei norite pakeisti kredito linijos, overdrafto, tiesioginių išmokų paskolos, verslo kredito kortelės, garantijų limito, faktoringo ar veiklos nuomos sąlygas, prašymą pateikite parašę laisvos formos žinutę interneto banke verslui.
 • Laisvos formos žinutę rašykite ir tuo atveju, jei Jums netinka mūsų siūlomos atidėjimo galimybės.
 • Prašymą pateikti turi įmonės vadovas ar ūkio savininkas.
 • Prašymas nėra skirtas privačių klientų paskoloms ir lizingui – jei tokių turite, jų įmokų atidėjimo prašymą pateikti galite prisijungę prie privačių klientų interneto banko.
 • Atidėjimo laikotarpis taikomas tik paskolos grąžinimo/ turto išpirkimo įmokoms – palūkanas, draudimo įmokas ir kitas įmokas mokėsite toliau, kaip nurodyta sutartyje.
 • Atšaukti paskolos ir lizingo įmokų atidėjimą galėsite bet kuriuo metu. Dėl atidėjimo „Swedbank“ netaikys jokių papildomų sąlygų sutartims ir neskaičiuos papildomų mokesčių.
Pildyti prašymą

Atsakymus į daugelį klausimų apie banko paslaugų pokyčius dėl karantino rasite čia.

Informuojame, kad šiuo metu visos lėšos šiai finansų priemonei jau paskirstytos, todėl negalime priimti naujų paraiškų.

„Swedbank“ yra sudariusi sutartį su valstybės įsteigta finansų įstaiga INVEGA dėl verslo skatinimo priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo. Paskolos suteikiamos iš šios priemonės lėšų. „Swedbank“ veikia kaip tarpininkas tarp INVEGOS ir paskolų gavėjų ir minėtos priemonės lėšas skolina INVEGOS rizika ir jos sąskaita. „Swedbank“ gali perleisti savo reikalavimą pagal paskolos sutartį INVEGAI. Paskolos suteikimas yra valstybės pagalba paskolos gavėjui. Plačiau apie šios priemonės sąlygas čia.

Paskolos yra skirtos apyvartinėms lėšoms finansuoti (darbo užmokestis, NT nuoma, komunaliniai mokesčiai ir t.t.). Finansuojamos laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. liepos 31 d. patirtos arba planuojamos patirti išlaidos. Mes apskaičiuosime galimą suteikti paskolos sumą.

 • Maksimali paskolos suma – 1 mln. EUR.
 • Paskolos trukmė – iki 72 mėn. (sudarius sutartį trumpesniam terminui, vėliau bus galimybė pratęsti iki 72 mėn.).
 • Paskolos grąžinimas atidedamas 6 mėn. nuo paskolos išmokėjimo dienos, po to paskola grąžinama lygiomis dalimis kas mėnesį.
 • Palūkanos fiksuotos, jų dydis priklauso nuo paskolos trukmės: iki 12 mėn. – 0,1 proc., iki 36 mėn. – 0,19 proc., iki 72 mėn. – 0.69 proc. Pratęsiant paskolą tokiam terminui, kai taikomos didesnės palūkanos, jos perskaičiuojamos už visą paskolos terminą.
 • Nereikia pateikti jokių užtikrinimo priemonių.
 • Administravimo mokestis – 2 proc. nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 130 EUR ir ne daugiau kaip 1 300 EUR – jei paskolos suma iki 130 000 EUR (imtinai); 1 proc. nuo suteikiamos paskolos sumos – jei paskolos suma virš 130 000 EUR.

Paskolos yra skirtos smulkiems ir vidutiniams verslams, kurie vykdė veiklą sėkmingai, tačiau po karantino paskelbimo susidūrė su finansiniais sunkumais. Teikti paraišką dėl šios paskolos galite, jei:

 • Jūsų apyvarta po paskelbto karantino sumažėjo daugiau nei 30 proc. (netaikoma, jei verslas įsteigtas 2020 metais).
 • Išlaikėte bent 50 proc. darbo vietų (lyginant su 2020 m. kovo 1 d.).
 • Jūsų įmonė nėra bankrutuojanti, likviduojama, restruktūrizuojama.
 • Lengvatinės paskolos gavėjas veikia Lietuvos Respublikoje.
 • Lengvatinės paskolos gavėjas atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • Ir kitos sąlygos, nurodytos paraiškoje.

Iki š. m. liepos 31 d. Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

Pastaba: Įmonės 2019 m. finansiniai duomenys privalo būti pateikti VĮ Registrų centras (jų bankui atskirai pateikti nebūtina).

Užpildytus ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus siųskite el. paštu: covid19@swedbank.lt

Apie gautą paraišką ir priimtą sprendimą banko darbuotojas informuos Jus asmeniškai.

Svarbu! Vienas pareiškėjas šią paskolą gali gauti vieną kartą. Todėl jei šią paraišką jau esate pateikę kitam bankui ar kitai finansų įstaigai, neteikite jos pakartotinai mums.

Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą, o lizingo atveju galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą.

Šis pasiūlymas nėra „Swedbank“ įsipareigojimas suteikti finansavimą aukščiau nurodytomis sąlygomis. Įsipareigojimas suteikti finansavimą atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

„Swedbank“ yra sudariusi sutartį su valstybės įsteigta finansų įstaiga INVEGA dėl verslo skatinimo priemonės „Portfelinių garantijų programa 2“ (PGP2) įgyvendinimo. Ši priemonė yra skirta verslo klientų kreditavimo rizikai mažinti, o jos tikslas yra padėti verslui išsaugoti likvidumą bei skatinti ekonomiką. PGP2 priemonė yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir PGP2 garantija yra valstybės pagalba verslo klientui. Plačiau apie šios priemonės sąlygas čia.

Skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta verslo klientams, susidūrusiems su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Ši priemonė gali sumažinti finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvinti paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą verslo klientų likvidumui pagerinti.

 • Maksimali paskolos / lizingo suma – 5 mln. Eur, priklausomai nuo įmonės dydžio.
 • Paskolos / lizingo terminas – iki 72 mėn.
 • Garantuojama 80 proc. paskolos / lizingo sumos.
 • Kasmetinis garantijos mokestis 0,2 proc. -1,8 proc. nuo garantijos sumos, priklausomai nuo įmonės dydžio ir sutarties termino.
 • Taikomos standartinės finansavimo sąlygos.
 • Priemonė tinkama esamoms investicinėms paskoloms ir lizingui (netinkama grįžtamajam lizingui) bei esamoms apyvartinėms paskoloms (kurios buvo koreguotos gerinant klientams sąlygas), ir naujoms apyvartinėms (likvidumui palaikyti) paskoloms bei grįžtamajam lizingui.

Verslo klientas (taip pat ūkio subjektas, kuriam priklauso verslo klientas), kuris 2019.12.31 nebuvo laikomas sunkumų patiriančiu, tačiau po 2020.03.16 dėl COVID-19 protrūkio susidūrė su finansiniais sunkumais. Teikti paraišką dėl šios garantijos galite, jei:

 • Jūsų apyvarta po paskelbto karantino sumažėjo ne mažiau nei 30 proc.
 • arba skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas - Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) tapo mažesnė nei 1 (rodiklio reikšmė pablogėjo lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d.).

Iki š. m. gruodžio 31 d. Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

Užpildytus ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus siųskite el. paštu: verslas@swedbank.lt

Apie gautą paraišką ir priimtą sprendimą banko darbuotojas informuos Jus asmeniškai.