Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Pensijos kaupimas darbuotojams

Prisidėkite prie didžiausių atostogų Jūsų darbuotojų gyvenime!

 • Papildykite ilgalaikio darbuotojų motyvavimo priemonių arsenalą. Pasirūpinkite jų ateitimi prisidėdami prie kaupimo jų III pakopos pensijų fonduose.
 • Dėl palankios mokestinės aplinkos – daugiau ekonominės naudos darbuotojui.
 • Paprastas administravimas – sutartį sudaro ir valdo darbuotojas, o darbdavys atlieka mokėjimus.

100 EUR, skirti darbuotojui skatinti

Didinant darbo užmokestį:

{ "chart": { "height": 350 }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "format": "{y} €","distance": -20 } } }, "legend": { "enabled": true, "labelFormat": "{name}" } }

Prisidedant prie kaupimo III pakopos pensijų fonde:

{ "chart": { "height": 350 }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "format": "{y} €","distance": -20 } } }, "legend": { "enabled": true, "labelFormat": "{name}" } }

Įmokos į pensijų fondus, kitaip nei atlyginimas ar premija, yra neapmokestinamos. Tokia mokesčių lengvata galioja, jeigu į pensijų fondą sumokėta įmoka neviršija 25% darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų. Kaupiant darbuotojo III pakopos pensijų fonde, 100% lėšų, skirtų darbuotojui jį ir pasiekia ir ši suma net iki 68% didesnė nei darbo užmokesčio pakėlimo atveju. Skaičiavimai pateikti suapvalinus euro tikslumu.

 • Daugiau galimybių motyvuoti darbuotoją. Prisidėdami prie jų kaupimo III pakopos pensijų fonde, pasirūpinsite ne tik dabartiniais jų poreikiais, bet ir ateitimi.
 • Sprendimus dėl įmokų priimate Jūs. Galite reguliariai mokėti nekintamo dydžio įmoką arba ją susieti su darbo užmokesčio dydžiu ar darbuotojo darbo stažu Jūsų organizacijoje.
 • Sutarties valdytojas yra darbuotojas, todėl administruoti mokėjimus darbdaviui – itin lengva.
  • Darbuotojui palikus organizaciją arba nusprendus nutraukti kaupimą, Jums tereikės sustabdyti įmokų mokėjimą.
 • Gaukite paskatinimą iš valstybės. Įmokoms į darbuotojų III pakopos pensijų fondus yra taikomos pelno ir gyventojų pajamų mokesčio lengvatos. Daugiau apie tai čia.
 • Informuokite darbuotojus, apie galimybę sudaryti pensijų kaupimo sutartis Swedbank. Tai jie gali padaryti sekdami žingsnius interneto banke.
 • Gaukite iš darbuotojų pensijų kaupimo sąskaitų informaciją, kuri bus reikalinga atlikti mokėjimams.
 • Atlikite mokėjimus vadovaudamiesi šia instrukcija.

Kaupimo su darbdaviu III pakopos pensijų fonduose pavyzdys. „Swedbank“ prisideda prie savo darbuotojų kaupimo III pakopos pensijų fonduose.

Darbuotojui nusprendus kaupti III pakopos pensijų fonde, „Swedbank“ prisideda analogiška įmoka. Darbuotojas gauna dvigubai daugiau investicinės grąžos, nei gautų kaupdamas be darbdavio. { "title": { "text": "Pensijos fondas 18+ (apriboto nutraukimo)", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "format": "{y} €", "distance": -10 } } }, "legend": { "enabled": false } } { "title": { "text": "Pensijos fondas 50+ (apriboto nutraukimo)", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "format": "{y} €", "distance": -10 } } }, "legend": { "enabled": false } } { "title": { "text": "Pensijos fondas 60+ (apriboto nutraukimo)", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "format": "{y} €", "distance": -10 } } }, "legend": { "enabled": false } } Asmeninės įmokos Darbdavio įmokos Fondo investicijų grąža

Ar kaupiate didžiausioms gyvenimo atostogoms? Darbdavys gali prisidėti prie kaupimo Jūsų ateičiai!

 • Jei jau dalyvaujate I ir II pakopos pensijų kaupime, pensija, kurią gausite, gali siekti tik apie 45% gaunamų mėnesinių pajamų*. Tai reiškia, jei rytoj išeitumėte į pensiją, Jūsų pajamos nesiektų pusės dabartinio atlyginimo.
 • Kad išlaikytumėte Jums įprastą gyvenimo būdą, Jūsų pensija turėtų sudaryti bent 70% dabartinių pajamų. Tai užsitikrinti gali būti realu, jei kuo anksčiau sudarysite kaupimo III pensijų pakopoje sutartį su „Swedbank“.
 • Kas mėnesį atidedant pasirinktą sumą, Jūsų pinigai bus investuojami, todėl turėsite galimybę savo pensijai sukaupti daugiau.
 • Pensijai kaupkite su pagalbininkais!
 • Prie kaupimo III pakopos pensijų fonde Jums gali prisidėti ir Jūsų darbdavys.
 • Valstybės paskata. Galėsite pasinaudoti GPM lengvata ir susigrąžinti iki 20% nuo Jūsų asmeniškai įmokėtos įmokų dalies. Sužinoti daugiau.

* I pensijų pakopa – tai valstybinio socialinio draudimo pensija.

Jei jau kaupiate „Swedbank“ III pakopos pensijų fonduose:

 • Sutarkite su darbdaviu, kokia įmoka jis prisidės prie Jūsų papildomos pensijos kaupimo.
 • Informuokite darbdavį, kur ir kaip reikia pervesti įmokas.

Jei dar nekaupiate „Swedbank“ III pakopos pensijų fonduose:

Pradėti kaupti
 • Jūs esate kaupimo III pakopos pensijų fonduose sutarties valdytojas.
 • Jūs priimsite sprendimus dėl pensijų fondo keitimo, įmokos koregavimo ir galėsite susipažinti su investavimo rezultatais ir ataskaitomis.
 • Lėšos sukauptos III pakopos pensijų fonduose priklauso Jums.
  • Palikus darbovietę ir įmokų mokėjimui nutrūkus, III pakopos pensijų fonde sukauptos lėšos priklausys Jums. Jūs galėsite kaupti savarankiškai arba sutarti su būsimu darbdaviu dėl įmokų mokėjimo.
  • Nelaimės atveju, lėšos sukauptos Jūsų pensijų sąskaitoje priklausys Jūsų paveldėtojams.
  • Galėsite išsiimti dalį lėšų nenutraukę kaupimo/sutarties. Atkreipkite dėmesį, kad išimtos lėšos yra apmokestinamos. Daugiau informacijos čia.
 • Lėšos yra apsaugotos:
  • Kaupiamos lėšos apskaitomos Jūsų asmeninėje pensijų fondų sąskaitoje, kur jos yra saugios, nes yra atskirtos nuo pensijų fondus valdančios įmonės turto ir saugomos depozitoriume.
Metai iki pensijos: 0 Skaičiuojant prognozuojamą sukaupti sumą yra naudojamos šios investicijų grąžos (po atskaitymų ir fondo veiklos išlaidų): Pensijos fondas 18+ (apriboto nutraukimo) – 6.1 %, Pensijos fondas 50 + (apriboto nutraukimo) - 4.1 %, Pensijos fondas 60+ (apriboto nutraukimo)– 2.1 %, Pensijos fondas 18+ – 6 %, Pensijos fondas 50 + – 4 %, Pensijos fondas 60+ – 2 %. Jeigu Jūs nuspręsite įsivesti kitą grąžą, tai ši grąža ir bus naudojama skaičiavimuose. Visi pateikiami rezultatai- tik prognozuojami, pensijų fondo valdytojas negarantuoja investicijų pajamingumo.%%

Prognozuojami rezultatai

 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR

Įprasti pensijų fondai – įprastuose fonduose sutarties nutraukimas ir dalinis lėšų išsiėmimas neribojamas.

Apriboto nutraukimo pensijų fondai – apriboto nutraukimo pensijų fonduose negalima nutraukti sutarties ir išsiimti dalies sukauptų lėšų iki sukaks 55 m.

Mokestis

Įprasti fondai

Apriboto nutraukimo fondai

Mokesčio taikymas

Turto valdymo mokestis 0,7% 0,6% Mokestis taikomas nuo vidutinės metinės lėšų vertės.
Pensijų kaupimo bendrovės keitimo mokestis 0,5% 0,5% Mokestis taikomas nuo į kitą bendrovę pervedamų lėšų vertės
Įmokos mokestis 0% 0%
Dalies lėšų atsiėmimo mokestis 0% 0%
Atsiimti dalį lėšų galima sulaukus 55 m.
Mokestis netaikomas. Minimali suma, kurią galima pasiimti yra 100 Eur, išmokėjus dalinę sumą pensijų fondo sąskaitoje turi likti ne mažiau nei 300 Eur.
Sutarties nutraukimo mokestis 0% 0%
Nutraukti sutartį galima sulaukus 55 m.
Mokestis netaikomas.

Iš fondo turto dengiamos ir kitos faktinės fondo veiklos išlaidos:

 • už depozitoriumo paslaugas 0,055 % nuo vidutinės metinės fondo grynųjų aktyvų vertės;
 • valdymo įmonė dengs kitas fondo veiklos išlaidas (pvz. audito, vertybinių popierių prekybos), jei jos viršytų 0,75 % nuo vidutinės metinės fondo grynųjų aktyvų vertės.

Valstybė skatina kaupti III pensijų pakopoje ir taiko mokestines lengvatas įmokoms.

 • Darbuotojai, kaupiantys III pakopos pensijų fonde gali pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata. Deklaruojant pajamas, kasmet galima susigrąžinti iki 20 % nuo į III pakopos pensijų fondą paties darbuotojo sumokėtų įmokų. Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai gali susigrąžinti GPM nuo ne daugiau nei 1500 Eur sumokėtų įmokų į Fondą. Taigi, per metus daugiausiai galima susigrąžinti 300 Eur.
 • Maksimali įmokų suma, nuo kurios galima susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM), negali viršyti 25 % per visą asmens gautų apmokestinamųjų pajamų mokestinį laikotarpį.
 • Svarbu: galima susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) netaikoma tai įmokų daliai, kurią įmoka darbdavys.

Valstybė skatina darbdavius prisidėti prie darbuotojų kaupimo pensijai. Įmokos, kurias į darbuotojo pensijų fondo sąskaitą įmoka darbdavys, nėra apmokestinamos.

 • Taupysite pelno mokestį – valstybė skatina šių priemonių naudojimą, pagal galiojantį Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ 17 str. 1d. ) įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
 • Taupysite pajamų mokestį – darbuotojo naudai darbdavio mokamos įmokos pripažįstamos neapmokestinamosiomis gyventojo pajamomis, todėl netaikomas gyventojų pajamų mokestis (20 proc.) LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. ir nėra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (LR VSDĮ 11 str. 1 d. 19 p.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos (SDĮ 17 str.), jei bendra įmokų suma per mokestinius metus neviršija 25 proc. su darbo santykiais susijusių pajamų.

Išmokų apmokestinimo sąlygos taikomos išmokoms, jei pensijų kaupimo sutartis sudaryta nuo 2013.01.01 iki dabar:

Išmokos gavėjo amžius Iki senatvės pensinio amžiaus yra likę daugiau kaip 5 m. Iki senatvės pensinio amžiaus yra likę mažiau kaip 5 m.
Arba
nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 40%
Pensijų kaupimo sutarties laikotarpis Neįtakoja apmokestinimo mažiau 5 m. 5 m. ir daugiau
Naudojosi GPM lengvata konkrečiam fondui arba įmokas mokėjo darbdavys išmokos dalis lygi sumokėtoms įmokoms 15% 15% 0%
išmokos dalis viršijantį įmokų sumą (pelnas) 15% 15% 0%
Nesinaudojo GPM lengvata konkrečiam fondui ir įmokų nemokėjo darbdavys išmokos dalis lygi sumokėtoms įmokoms 0% 0% 0%
išmokos dalis viršijantį įmokų sumą (pelnas) 15% 15% 0%

Apriboto nutraukimo pensijų fondai – apriboto nutraukimo pensijų fonduose negalima nutraukti sutarties ir išsiimti dalies sukauptų lėšų iki sukaks 55 m.

Pensijos fondas 18+

{ "chart": { "height": 110, "marginTop": 0, "marginBottom": 30, "spacingBottom": 5 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Šis fondas rekomenduojamas Jums, jeigu Jūsų amžius yra iki 49 metų

 • Aktyviai valdomas fondas Aktyviai valdomas fondas - tai pensijų fondas, kurio valdytojas priima sprendimus kuriuos vertybinius popierius pirkti ir kuriuos parduoti, remdamasis savo atlikta analize, siekdamas pasiekti geresnį rezultatą nei rinkos vidurkis.
 • Valdymo mokestis: 0,7%
 • Rizikos lygis: 4/7 Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį: kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose. 4 (iš 7) rizikos klasė yra vidutinės rizikos klasė. Plačiau - pagrindinės informacijos dokumente.

Dėmesys skiriamas tvarioms investicijoms, fondų investuojamos lėšos daro teigiamą poveikį aplinkosaugai, žmonių sveikatai ir padeda siekti kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Fondo mėnesinė ataskaita

Pensijos fondas 50+

{ "chart": { "height": 110, "marginTop": 0, "marginBottom": 30, "spacingBottom": 5 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Šis fondas rekomenduojamas Jums, jeigu Jūsų amžius yra nuo 50 iki 59 metų

 • Aktyviai valdomas fondas Aktyviai valdomas fondas - tai pensijų fondas, kurio valdytojas priima sprendimus kuriuos vertybinius popierius pirkti ir kuriuos parduoti, remdamasis savo atlikta analize, siekdamas pasiekti geresnį rezultatą nei rinkos vidurkis.
 • Valdymo mokestis: 0,7%
 • Rizikos lygis: 3/7 Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį: kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose. 3 (iš 7) rizikos klasė yra mažesnės nei vidutinės rizikos klasė. Plačiau - pagrindinės informacijos dokumente.

Dėmesys skiriamas tvarioms investicijoms, fondų investuojamos lėšos daro teigiamą poveikį aplinkosaugai, žmonių sveikatai ir padeda siekti kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Fondo mėnesinė ataskaita

Pensijos fondas 60+

{ "chart": { "height": 110, "marginTop": 0, "marginBottom": 30, "spacingBottom": 5 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Šis fondas rekomenduojamas Jums, jeigu Jūsų amžius yra daugiau nei 60 metų

 • Aktyviai valdomas fondas Aktyviai valdomas fondas - tai pensijų fondas, kurio valdytojas priima sprendimus kuriuos vertybinius popierius pirkti ir kuriuos parduoti, remdamasis savo atlikta analize, siekdamas pasiekti geresnį rezultatą nei rinkos vidurkis.
 • Valdymo mokestis: 0,7%
 • Rizikos lygis: 3/7 Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį: kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose. 3 (iš 7) rizikos klasė yra mažesnės nei vidutinės rizikos klasė. Plačiau - pagrindinės informacijos dokumente.

Dėmesys skiriamas tvarioms investicijoms, fondų investuojamos lėšos daro teigiamą poveikį aplinkosaugai, žmonių sveikatai ir padeda siekti kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Fondo mėnesinė ataskaita

Įprasti pensijų fondai – įprastuose pensijų fonduose sutarties nutraukimas ir dalinis lėšų išsiėmimas neribojamas.

Pensijos fondas 18+ (apriboto nutraukimo)

{ "chart": { "height": 110, "marginTop": 0, "marginBottom": 30, "spacingBottom": 5 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Šis fondas rekomenduojamas Jums, jeigu Jūsų amžius yra iki 49 metų

 • Aktyviai valdomas fondas Aktyviai valdomas fondas - tai pensijų fondas, kurio valdytojas priima sprendimus kuriuos vertybinius popierius pirkti ir kuriuos parduoti, remdamasis savo atlikta analize, siekdamas pasiekti geresnį rezultatą nei rinkos vidurkis.
 • Valdymo mokestis: 0,6%
 • Rizikos lygis: 4/7 Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį: kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose. 4 (iš 7) rizikos klasė yra vidutinės rizikos klasė. Plačiau - pagrindinės informacijos dokumente.

Dėmesys skiriamas tvarioms investicijoms, fondų investuojamos lėšos daro teigiamą poveikį aplinkosaugai, žmonių sveikatai ir padeda siekti kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Fondo mėnesinė ataskaita

Pensijos fondas 50+ (apriboto nutraukimo)

{ "chart": { "height": 110, "marginTop": 0, "marginBottom": 30, "spacingBottom": 5 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Šis fondas rekomenduojamas Jums, jeigu Jūsų amžius yra nuo 50 iki 59 metų

 • Aktyviai valdomas fondas Aktyviai valdomas fondas - tai pensijų fondas, kurio valdytojas priima sprendimus kuriuos vertybinius popierius pirkti ir kuriuos parduoti, remdamasis savo atlikta analize, siekdamas pasiekti geresnį rezultatą nei rinkos vidurkis.
 • Valdymo mokestis: 0,6%
 • Rizikos lygis: 3/7 Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį: kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose. 3 (iš 7) rizikos klasė yra mažesnės nei vidutinės rizikos klasė. Plačiau - pagrindinės informacijos dokumente.

Dėmesys skiriamas tvarioms investicijoms, fondų investuojamos lėšos daro teigiamą poveikį aplinkosaugai, žmonių sveikatai ir padeda siekti kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Fondo mėnesinė ataskaita

Pensijos fondas 60+ (apriboto nutraukimo)

{ "chart": { "height": 110, "marginTop": 0, "marginBottom": 30, "spacingBottom": 5 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Šis fondas rekomenduojamas Jums, jeigu Jūsų amžius yra daugiau nei 60 metų

 • Aktyviai valdomas fondas Aktyviai valdomas fondas - tai pensijų fondas, kurio valdytojas priima sprendimus kuriuos vertybinius popierius pirkti ir kuriuos parduoti, remdamasis savo atlikta analize, siekdamas pasiekti geresnį rezultatą nei rinkos vidurkis.
 • Valdymo mokestis: 0,6%
 • Rizikos lygis: 3/7 Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį: kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose. 3 (iš 7) rizikos klasė yra mažesnės nei vidutinės rizikos klasė. Plačiau - pagrindinės informacijos dokumente.

Dėmesys skiriamas tvarioms investicijoms, fondų investuojamos lėšos daro teigiamą poveikį aplinkosaugai, žmonių sveikatai ir padeda siekti kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

Fondo mėnesinė ataskaita

Pensijų fondų dokumentai

Daugiau informacijos apie fondus

Kaupdami pensijų fonduose prisiimate investavimo riziką ir nėra garantijų, kad investicijų vertė padidės. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Gerų fondų rezultatų siekia pensijų fondų valdytojas „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, kartu su Švedijoje veikiančia bendrove „Swedbank Robur Fonder“, AB.

Kaupiamos lėšos apskaitomos Jūsų asmeninėje pensijų fondų sąskaitoje, kur jos yra saugios, nes yra atskirtos nuo pensijų fondus valdančios įmonės turto ir saugomos depozitoriume („Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, adresas Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius).

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Kviečiame Jus į finalinį Verslo akademijos renginį gegužės 23 d.

 • Dalyvių išmoktos pamokas
 • Agentūrų „NEW!“ ir „SuperYou“ partnerio – Tomo Ramanausko pranešimas
 • Kontaktų mezgimo sesija
Registruotis