Periodiniai mokėjimai

Tai – automatiniai pinigų pervedimai į jūsų nurodytą sąskaitą, jūsų pasirinktu periodiškumu ir nurodytomis sąlygomis.

 • Ypač patogu įmonėms, kurios nuolatos turi tam tikru metu sumokėti iš anksto žinomą pinigų sumą.
 • Pasirinkę periodinius mokėjimus taupysite apskaitą tvarkančių įmonės darbuotojų laiką bei palengvinsite finansų tvarkymą.
 • Sąskaitos už Jūsų įmonei suteiktas paslaugas visada bus apmokamos laiku, jei įmonės banko sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis.
 • Periodinius mokėjimus verta rinktis sumokėti draudimo, lizingo, nuomos įmokoms ar pratęsti prenumeratoms.
Už periodinio mokėjimo įvykdymą, taikomas toks pats įkainis, kaip atitinkamo (vietinio ar tarptautinio) paprasto mokėjimo pervedimo „Swedbank“ interneto banke įkainis.
 • Interneto banke verslui galite sudaryti savo periodinių mokėjimų planą, į kurį įtrauksite dažniausiai pasikartojančius mokėjimus.
 • Kiekvienam naujam periodiniam mokėjimui Jūs sudarysite atskirą sutartį, kurioje nurodysite norimas sąlygas – mokėjimo dydį, periodiškumą, gavėją ir pan.
 • Mokėjimai atliekami sutarčių sudarymo eilės tvarka, pradedant nuo anksčiausiai sudarytos periodinio mokėjimo sutarties.
 • Atėjus mokėjimo dienai, bankas patikrina jūsų banko sąskaitą:
  • Jei lėšų pakanka, pavedimas bus atliktas.
  • Jei mokėjimo dieną sąskaitoje nepakanka lėšų, bankas tikrins jūsų banko sąskaitą tris dienas (įskaitant mokėjimo dieną) ir, atsiradus reikiamai sumai, atliks mokėjimą.
 • Periodinius mokėjimus galima užsakyti ir vietiniams, ir tarptautiniams mokėjimams.
 • Periodiniai mokėjimai pagal neterminuotą periodinio mokėjimo sutartį bus vykdomi tol, kol nenutrauksite mokėjimo sutarties.
 • Prireikus visuomet galėsite pakeisti sutartyje nurodytas periodinio mokėjimo sąlygas arba nutraukti mokėjimus.

Kontaktai: