Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Periodiniai mokėjimai

Sutarties sudarymui reikalinga naudotojo teisė „Visos operacijos ir sutartys“.

Branginkite savo laiką – pasirūpinkite, kad įmonės mokėjimai būtų atliekami automatiškai

 • Periodiniai mokėjimai atliekami į pasirinktą sąskaitą, pasirinktu periodiškumu ir kitomis jūsų nurodytomis sąlygomis.
 • Pervedimai atliekami laiku, jei įmonės sąskaitoje pakanka lėšų numatytiems periodiniams mokėjimams.
 • Paprasta užsisakyti, valdyti ir stebėti prisijungus prie interneto banko.
Sudaryti vietinio periodinio pervedimo sutartįSudaryti tarptautinio periodinio pervedimo sutartį
 • Periodiniai mokėjimai gali būti pradėti vykdyti vos Jums sudarius sutartį.
 • Bankas Jūsų vardu atliks mokėjimus Jūsų nurodytomis sąlygomis.
 • Periodiniai mokėjimai gali būti:
  • fiksuotos sumos;
  • viso sąskaitos likučio;
  • sąskaitos likučio procentinės dalies.
 • Periodiškai gali būti vykdomi ir vietiniai, ir tarptautiniai mokėjimai.
 • Visas periodinio mokėjimo sutartis galite peržiūrėti ir valdyti interneto banke verslui.
 • Periodinio mokėjimo įvykdymo dieną banko sistema patikrina Jūsų sąskaitos likutį:
  • Jei periodiniam mokėjimui atlikti pakanka lėšų, mokėjimas įvykdomas.
  • Jei lėšų nepakanka, banko sistema tikrins Jūsų banko sąskaitą dar dvi dienas po numatyto mokėjimo dienos. Jeigu lėšų vis tiek nepakaks, periodinis mokėjimas nebus įvykdytas (galioja tik fiksuotos sumos periodiniams mokėjimams).
 • Bankas neatlieka dalinių periodinių mokėjimų.
 • Jei periodinį mokėjimą reikia įvykdyti kita valiuta nei lėšos sąskaitoje, bankas konvertuos reikalingą sumą tos dienos galiojančiu atitinkamos užsienio valiutos kursu.

Svarbu: pritrūkus lėšų atlikti periodiniam mokėjimui sutartis nebus nutraukta.

Svarbu: pasirinkus periodinius mokėjimus vykdyti Kasdien (tik darbo dienomis), jie bus vykdomi visomis dienomis, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių dienas bei šeštadienius ir sekmadienius. Taikoma visų tipų pervedimams, įskaitant pervedimus banko viduje.

Paprasta pradėti

Sudaryti fiksuotos sumos periodinio mokėjimo sutartį galite interneto banke verslui.
Sudarydami periodinio mokėjimo sutartį nurodykite:
 • Informaciją apie gavėją.
 • Mokėjimo sumą ir valiutą.
 • Pirmojo mokėjimo datą ir periodiškumą.
Interneto banke verslui fiksuotos sumos periodinio mokėjimo sutartį gali pasirašyti naudotojas, turintis teises „Visos operacijos ir sutartys“. Periodinio mokėjimo sutartį, viso sąskaitos likučio ar procentinės sąskaitos likučio dalies mokėjimams galima sudaryti tik banko padalinyje (vizitui būtina išankstinė registracija Interneto banku arba tel. +370 5 268 4422).

Kaip nutraukti sutartį?

Interneto banke verslui periodinio mokėjimo sutartį bet kada gali nutraukti naudotojas turintis teises „Visos operacijos ir sutartys“. Taip pat sutartį galima nutraukti banko padalinyje.

Periodinio mokėjimo vykdymui taikomi atitinkamo paprasto kredito pervedimo interneto banke verslui įkainiai ir vykdymo sąlygos.

Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą Mokėjimo nurodymų pateikimas ir vykdymas
„Swedbank“ interneto bankas verslui „Swedbank Gateway“ Banko padaliniuose Val. Diena
„Swedbank“, AB, viduje (SHA)
Į savo sąskaitas nemokamai nemokamai 2 Eur T0
Į kitų asmenų sąskaitas 0,23 Eur 0,23 Eur 2 Eur T0
Grupinio mokėjimo nurodymo pateikimas nemokamai nemokamai - T0
Grupinis kredito pervedimas SEPA
Pastaba: mokestis taikomas už pinigų pervedimą kiekvienam grupiniame mokėjimo nurodyme nurodytam gavėjui.
Į fizinio asmens sąskaitą 0,23 Eur 0,23 Eur - T0
Į juridinio asmens sąskaitą 0,23 Eur 0,23 Eur - T0
Į Lietuvoje registruotus bankus (SHA)
Momentinis1 0,41 Eur - - - T0
Paprastas 0,41 Eur 0,41 Eur 2 Eur 16:00 T0
Skubus
Pastaba: kredito pervedimas siunčiamas gavėjo bankui nedelsiant
26 Eur 26 Eur 29 Eur 16:00 T0
Grupinio mokėjimo nurodymo pateikimas nemokamai nemokamai - T0
Grupinis kredito pervedimas SEPA
Pastaba: mokestis taikomas už pinigų pervedimą kiekvienam grupiniame mokėjimo nurodyme nurodytam gavėjui.
0,41 Eur 0,41 Eur - 16:00 T0
E. sąskaitos apmokėjimas eurais
„Swedbank“, AB viduje
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas nemokamai - - T0
Kredito pervedimu SEPA 0,23 Eur - - T0
Į Lietuvoje registruotus bankus
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas 0,41 Eur - - T0
Kredito pervedimu SEPA 0,41 Eur - - 16:00 T0
[Europinis mokėjimas]2
Paprastas 0,41 Eur 0,41 Eur 2 Eur 17:30 T0 – Į „Swedbank“ grupės bankus3
16:00 T0 – Kitais atvejais
Skubus
Pastaba: kredito pervedimas siunčiamas gavėjo bankui nedelsiant
26 Eur 26 Eur 29 Eur 16:00 T0
Periodiniai kredito pervedimai SEPA
Periodinio kredito pervedimo SEPA vykdymas Taikomi atitinkamo paprasto kredito pervedimo SEPA „Swedbank“ interneto banke įkainiai ir vykdymo sąlygos
Lėšų nurašymas vykdant mokėjimo nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas
Pastaba: įkainiai taikomi mokėtojui už kiekvieną lėšų nurašymą.
0,87 Eur

Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną, bet lėšos nuo sąskaitos bus nurašytos nedelsiant, tačiau jis bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas mokėjimo nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, jei jis dar neišsiųstas iš Banko, gali būti atšauktas iki artimiausios Banko darbo dienos 4:00 val. Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną iki 3:59 val. gali būti atšauktas iki tos pačios Banko darbo dienos 4:00 val.

Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos.

Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

Banko darbo diena:

 • Kredito pervedimams SEPA „Swedbank“, AB, viduje ir Momentiniams kredito pervedimams – kiekviena kalendorinė diena;
 • Kredito pervedimams SEPA į Lietuvoje registruotus bankus (išskyrus Momentinius kredito pervedimus) – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, sausio 1d., Didysis Velykų penktadienis, antroji Velykų diena, gegužės 1 d., gruodžio 25 ir 26 d.;
 • Kredito pervedimams SEPA – [Europiniams mokėjimams]2 – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, Didysis Velykų penktadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1 Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA momentinis kredito pervedimas, kurio suma neviršija 15 000 Eur, vykdomas pagal Europos Sąjungoje veikiančios momentinių mokėjimų schemos taisykles. Momentiniai kredito pervedimai vykdomi tik į tuos Lietuvoje registruotus bankus, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.

2 Į ES valstybes nares, Andorą, Islandiją, Jungtinę Karalystę, Lichtenšteiną, Monaką, Norvegiją, San Mariną, Šveicariją ir Vatikaną eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

3 „Swedbank“ grupės bankai:
„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;
„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;
„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;
„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

Paaiškinimas dėl OUR ir SHA kredito pervedimų:
OUR.
Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus „Swedbank“, AB, ir kitų bankų už šį kredito pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.

SHA. Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį kredito pervedimą taikomus „Swedbank“, AB, mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, jei dėl to jis bus atitinkamai susitaręs su savo mokėjimo paslaugų teikėju).

Jeigu atliekamas kredito pervedimas SEPA ir mokėtojas (jūs) pasirenka kredito pervedimą OUR, Bankas savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį kredito pervedimą (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į kredito pervedimą SHA ir vykdyti.

„Swedbank“ interneto bankas verslui „Swedbank Gateway“ Banko padaliniuose Valiuta Val. Diena
Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą Mokėjimo nurodymų pateikimas ir vykdymas
„Swedbank“, AB, viduje (SHA)
0,58 Eur 0,58 Eur 3 Eur T0
Į kitus bankus1
Paprastas (SHA) 13 Eur 13 Eur 16 Eur Į „Swedbank“ grupės bankus2:
SEK, USD 16:00 T0
DKK, NOK 15:00 T0
Kitomis valiutomis į „Swedbank“ grupės bankus Latvijoje, Estijoje 15:00 T0
Kitais atvejais 22:00 T+2
Skubus (SHA) 26 Eur 26 Eur 29 Eur EUR, USD 16:00 T+1
Kitomis valiutomis 14:00 T+1
Labai skubus (SHA) 57 Eur 57 Eur 60 Eur EUR, USD 15:00 T0
Papildomas mokestis už kredito pervedimą ne SEPA, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (OUR3). 15 Eur 15 Eur 15 Eur
Periodiniai kredito pervedimai ne SEPA Banko viduje ir į kitus bankus1
Periodinio kredito pervedimo ne SEPA vykdymas Taikomi atitinkamo paprasto kredito pervedimo ne SEPA „Swedbank“ interneto banke įkainiai ir vykdymo sąlygos

Val. valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną, bet lėšos nuo sąskaitos bus nurašytos nedelsiant, tačiau jis bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas mokėjimo nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, jei jis dar neišsiųstas iš Banko, gali būti atšauktas iki artimiausios Banko darbo dienos 4:00 val. Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną iki 3:59 val. gali būti atšauktas iki tos pačios Banko darbo dienos 4:00 val.

Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos.

Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

Banko darbo diena:

 • Kredito pervedimams ne SEPA „Swedbank“, AB, viduje – kiekviena kalendorinė diena;
 • Kitiems kredito pervedimams ne SEPA – diena, kurios metu „Swedbank“, AB, bankas tarpininkas ir gavėjo bankas vykdo operacijas pagal atitinkamus kredito pervedimus. „Swedbank“, AB, tokias operacijas vykdo dienomis, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1 Į bankus bei mokėjimo paslaugų įstaigas Lietuvoje, bei kitose šalyse išskyrus: Afganistanas, Amerikos Samoa, Angilija, Aruba, Baltarusija, Belizas, Bisau Gvinėja, Bonairė, Sint Eustatijus ir Saba, Brunėjus, Burkina Fasas, Burundis, Butanas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Džibutis, Eritrėja, Esvatinis, Fidžis, Gambija, Grenada, Gvinėja, Haitis, Irakas, Iranas, Kiribatis, Komorai, Kuko salos, Lesotas, Marianos šiaurinės salos, Maršalo salos, Mauritanija, Mianmaras, Mikronezijos Federalinės Valstijos, Montseratas, Nauru, Nigeris, Niujė, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Pietų Sudanas, Pusiaujo Gvinėja, Rytų Timoras, Rusija, Saliamono salos, Salvadoras, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sirija, Somalis, Surinamas, Šiaurės Korėja, Šventosios Elenos sala, Terksas ir Kaikosas, Tonga, Tuvalu, Vakarų Sachara, Vanuatu, Venesuela, Volisas ir Futūna.

2 „Swedbank“ grupės bankai:

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

3 Kredito pervedimai ne SEPA OUR galimi tik tais atvejais, kai kredito pervedimas ne SEPA atliekamas bet kuria valiuta į kitą valstybę nei ES valstybė narė ar Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Jeigu kredito pervedimas ne SEPA atliekamas bet kuria valiuta į ES valstybę narę ar Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, ir jūs (mokėtojas) pasirenkate kredito pervedimą OUR, Bankas savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį kredito pervedimą ne SEPA (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į kredito pervedimą ne SEPA SHA ir vykdyti.

Paaiškinimas dėl OUR ir SHA kredito pervedimų:

OUR. Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus Banko ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.

Pastaba: papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos, jei kredito pervedimas atliekamas JAV doleriais.

SHA. Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus Banko mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, jei dėl to jis bus atitinkamai susitaręs su savo mokėjimo paslaugų teikėju).

Periodinių mokėjimų sutarties sąlygos.

Ką daryti nenumatytais atvejais?

Jeigu praradote savo kortelę ar prisijungimui prie savo interneto banko naudojamus turimų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis arba įtariate, kad juos galėjo sužinoti kiti asmenys, nedelsiant skambinkite mums bet kuriuo metu. Mes iškart užblokuosime jūsų kortelę ar prieigą prie interneto banko paskyros, kad niekas kitas negalėtų pasinaudoti jūsų banko sąskaitose esančiomis lėšomis.

 • Privatiems klientams: telefonu 1884 (arba +370 5 268 4444)
 • Verslo klientams: telefonu +370 5 268 4422

Mes taip pat automatiškai blokuosime prieigą prie interneto banko, jei 5 kartus iš eilės bus įvesti neteisingi prisijungimo duomenys (naudotojo ID ar kodas iš PIN generatoriaus). Atsiblokuoti galite paskambinę telefonu 1884 / +370 5 268 4422 (darbo dienomis 8–20 val. ir šeštadienį 9–16 val.). Pakartotinai taip užsiblokavus teks atvykti į banko padalinį. Vizitui turėtumėte užsiregistruoti iš anksto. Sužinojote, kad prieš užblokuojant jūsų interneto banko paskyrą jūsų sąskaitoje buvo atliktos neleistinos operacijos? Peržiūrėkite savo sąskaitos išrašą ir pateikite mums pranešimą.

Apsaugokite savo prisijungimo duomenis

 • Jokiomis aplinkybėmis netvirtinkite operacijų ar prisijungimų prie interneto banko ar programėlės, kurių patys neinicijavote.
 • Niekada neatskleiskite savo asmens duomenų ar prisijungimui prie interneto banko ar programėlės naudojamų duomenų kitiems asmenims, įskaitant šeimos narius, draugus ar banko darbuotojus, nebent patys skambinate bankui.
 • Neužsirašykite, nesiųskite el. paštu, SMS pranešimu ar pan., neišsaugokite jokių slaptų kodų ir slaptažodžių, kuriais atrakinate kompiuterio ar mobilaus telefono ekraną. Kurkite sudėtingus, sunkiai atspėjamus slaptažodžius, juos įsiminkite ir reguliariai keiskite. Kurdami PIN kodus, įsitikinkite, kad tai atsitiktinių skaičių derinys. Nenaudokite tokių skaičių derinių kaip 1111, 1234, gimimo datų ar kitų asmeninių duomenų ir pan.
 • Atminkite, kad naudotojo ID numeris yra toks pat svarbus kaip jūsų asmens kodas, tad skirkite deramą dėmesį jo apsaugai.
 • Nepamirškite, kad prisijungę turėsite galimybę naudotis daugeliu paslaugų, įskaitant išorines paslaugas, kurioms nereikia papildomo tapatybės patvirtinimo.

Naršymo sesijos pabaiga

Jeigu 5 minutes nėra vykdomi jokie veiksmai, prisijungimo sesija nutraukiama. Būsite paprašyti vėl suvesti prisijungimo duomenis. Dėl saugumo naudojami laiko limitai apsaugo nuo prieigos prie interneto banko, jeigu naudotojas pamiršta atsijungti nuo savo paskyros baigęs darbą interneto banke.

Baigę darbą interneto banke, atsijunkite (paspausdami „Atsijungti“) ir uždarykite naršyklę.

Interneto banko puslapio adresas

Kompiuteryje:

Interneto banko puslapio adresas

Interneto banko puslapio adresas

Paspaudę ant spynelės simbolio turėtumėte matyti tinkamą „Swedbank“ sertifikatą:

Swedbank sertifikatą

Swedbank sertifikatą

Išmaniajame įrenginyje:

Swedbank sertifikatą

Swedbank sertifikatą

Prieš įvesdami savo prisijungimo duomenis, įsitikinkite, kad interneto svetainės domenas yra „swedbank.lt“.

Skirkite laiko susipažinti su mūsų saugumo rekomendacijomis:

 • Nesidalykite savo asmeninėmis tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Jeigu norite savo šeimos nariams ar darbuotojams suteikti teises valdyti lėšas jūsų sąskaitose, paprašykite, kad bankas suteiktų jiems šias teises. Jie galės naudotis įmonės sąskaitomis savo vardu ir su savo turimomis asmeninėmis tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Šias teises galėsite atšaukti bet kuriuo metu. Taip pat yra galimybė užsakyti šeimos nariui papildomą kortelę, susietą su jūsų sąskaita. Griežtai draudžiama dalytis ta pačia tapatybės patvirtinimo priemone su kitais darbuotojais ar šeimos nariais.
 • Nepamirškite, kad visų jūsų duomenų (naudotojo ID, PIN kodų, bankui nurodyto mobiliojo telefono numerio, asmens kodo ir pan.) saugumas yra svarbiausias elementas, saugantis prieigą prie jūsų pinigų.
 • Jeigu naudojatės ne asmeniniu kompiuteriu, stenkitės nevesti asmeninės informacijos, nes jūsų duomenis gali įrašyti kenkimo programos.
 • Nelaikykite savo naudotojo ID numerio kartu su tapatybės patvirtinimo priemonėmis ir jų slaptais kodais.
 • Niekada nesiųskite tapatybės patvirtinimo priemonių duomenų el. paštu.
 • Niekada neatskleiskite savo prisijungimo duomenų, nebent patys skambinate bankui. Niekas neturi teisės klausti jūsų asmens kodo bei tapatybės patvirtinimo priemonės duomenų telefonu. Paskambinus banko darbuotoju prisistačiusiam asmeniui nedelsdami užbaikite pokalbį.
 • Jūsų „Smart-ID“ ar PIN generatoriaus PIN kodai neturėtų sutapti su bet kuria jūsų telefono numerio dalimi ar eilės tvarka suvedamais skaičiais.
 • Visada palyginkite kontrolinį numerį ir, jei yra, perskaitykite „Žiūrėkite, ką pasirašote“ tekstą.
 • Įvesdami „Smart-ID“ PIN2 kodą, paprastai tvirtinate mokėjimą arba sutartį. Tad būkite ypač atsargūs.
 • Sukūrus naują „Smart-ID“ paskyrą gausite SMS pranešimą. Nedelsdami susisiekite su banku, jeigu ne jūs sukūrėte „Smart-ID“ paskyrą.

Jungdamiesi prie interneto banko nešiojamajame ar stacionariame kompiuteryje, vadovaukitės šiomis saugumo rekomendacijomis:

 • Įsidiekite antivirusinę programinę įrangą ir nustatykite automatinį virusų duomenų bazės atnaujinimą (bent vienas automatinis atnaujinimas per dieną).
 • Įsidiekite lokalią ugniasienę. Ji turėtų būti sukonfigūruota taip, kad neleistų prie jūsų kompiuterio jungtis iš interneto.
 • Naudokite naujausią prieinamą naršyklės versiją ir operacinę sistemą.
 • Įjunkite programinės įrangos automatinius atnaujinimus. Jei nėra galimybės atnaujinti automatiškai, reguliariai tikrinkite, ar nėra naujesnės versijos.
 • Nustatykite, kad jūsų naršyklė blokuotų iškylančiuosius langus.

Patikrinkite kompiuterio saugumą

 • Daugiau informacijos, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kaip saugiai naudotis kitomis paslaugomis internete, rasite šioje svetainėje:

https://www.esaugumas.lt/lt

Jungdamiesi prie interneto banko mobiliuosiuose įrenginiuose, nepamirškite šių saugumo priemonių:

 • Siųskitės programėles tik iš patikimų el. parduotuvių, tokių kaip „App Store“, „Google Play“ ar „Windows Phone Apps“ – „Microsoft store“.
 • „Nenulaužinėkite“ savo mobiliojo įrenginio, norėdami apeiti apribojimus, kuriuos nustatė mobiliojo ryšio teikėjas arba įrenginio gamintojas. Tokie veiksmai pašalins jūsų įrenginyje įdiegtą apsaugą nuo grėsmių.
 • Visada naudokite išmaniojo telefono ar bet kurio kito savo kompiuterio ekrano užraktą. Jeigu siūlomi keli ekrano užrakto saugumo lygiai, visada rinkitės aukščiausią saugumo lygį.
 • Neleiskite kitiems asmenims naudotis jūsų telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, kuriame įdiegta „Swedbank“ programėlė.
 • Neatskleiskite telefono ekrano užrakto kodų kitiems asmenims ir nesuteikite teisės atrakinti jūsų telefoną naudojant kitų asmenų biometrinius duomenis.
 • Naudokite antivirusinę programinę įrangą.
 • Visada laikykitės savo telefono gamintojo reikalavimų ar įspėjimų dėl saugumo.

Apsipirkdami el. parduotuvėse, apdairiai elkitės su savo asmeniniais ir finansiniais duomenimis. Tinkamai įvertinkite pavojus, kurie tyko internete. Rekomenduojame užtikrinti asmeninių įrenginių apsaugą ir visada vadovautis šiais saugumo patarimais:

 • Pirkite tik patikimose parduotuvėse. Prekes ir paslaugas visada saugu pirkti žinomose, gerą reputaciją turinčiose Lietuvos ir užsienio el. parduotuvėse. Nežinomus pardavėjus vertinkite kritiškai, pasidomėkite jų veikla. Pasidomėkite viešai internete pateikiamais atsiliepimais apie konkrečią el. parduotuvę. Įvertinkite, ar svetainėje nurodyti jos administratoriaus išsamūs kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) ir įsitikinkite, kad jų nuorodose nėra įvairių klaidų (papildomų žodžių ar raidžių, keistų simbolių) ir kad jose nėra iškylančiųjų langų, reklamos, daugybės nuorodų vietoj informatyvaus turinio.
 • Atsargiai vertinkite nuolaidas. Aptikote aukštos kokybės prekę, siūlomą už itin žemą kainą? Prieš vykdydami mokėjimo pervedimą, įsitikinkite, ar prekę siūlanti įmonė iš tiesų egzistuoja ir yra patikima. Atsargiai vertinkite reklamas socialiniuose tinkluose. Jos gali nukreipti jus į netikrą el. parduotuvę.
 • Saugus pirkimas kortele. Apsiperkant užsienio el. parduotuvėse dažniausiai siūloma atsiskaityti mokėjimo kortele. Tokiu atveju turėsite nurodyti mokėjimo kortelės duomenis. Jei el. parduotuvė dalyvauja tarptautinėse saugumo programose, matomi specialūs logotipai „MasterCard SecureCode“, o „Visa“ kortelėms – „Verified by Visa“. Tokiu atveju galite būti nukreipti į interneto banką ir mokėjimo operaciją gali tekti patvirtinti prisijungus. Kaip veikia „Saugaus pirkimo internetu“ programa, susipažinkite čia. Prieš atsiskaitydami el. parduotuvėje, įvertinkite jos patikimumą ir paieškokite viešai internete skelbiamų atsiliepimų apie jos veiklą.
 • Saugus mokėjimas per elektroninės bankininkystės sistemą. Apsipirkdami lietuviškose el. parduotuvėse, dažniausiai būsite nukreipti į „Swedbank“ interneto banko paskyrą. Ją atpažinsite iš „Swedbank“ logotipo ir interneto banko adreso: https://www.swedbank.lt/banklink. Tai parodo, jog mokėjimas atliekamas tiesiogiai per banko sistemą. Suvedus prisijungimo duomenis, svetainėje automatiškai pasirodys paruošta mokėjimo forma.
 • Trečiųjų šalių teikėjai. Nuo 2019 09 14 apsiperkant internetu jums gali būti pasiūlyta pasinaudoti mokėjimo inicijavimo paslauga, kurią siūlo kita nei bankas mokėjimo įstaiga (PISP), norint atsiskaityti už prekes ar paslaugas. Jeigu pasirinksite inicijuoti mokėjimą iš savo banko sąskaitos, jūsų gali būti paprašyta užpildyti mokėjimo pavedimą PISP aplinkoje ir duoti sutikimą perduoti duomenis, kurių reikia mokėjimo operacijai atlikti, o vėliau patvirtinti mokėjimo pavedimą naudojantis prisijungimo prie „Swedbank“ interneto banko priemonėmis. Pastebėję be jūsų sutikimo įvykdytą operaciją sąskaitos išraše, nedelsdami susisiekite su mumis telefonu +370 5 268 4444 (privatiems klientams) arba +370 5 268 4422 (verslo klientams).

Įtartini SMS pranešimai. Būkite budrūs!

 • Sukčiai gali banko vardu siųsti jums netikrus SMS pranešimus, kad išgautų asmens bei tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis. Tokiuose pranešimuose paprastai prašoma paspausti atsiųstą nuorodą, atidaryti priedą ar paskambinti nurodytu telefonu, kad tariamai būtų atnaujinta, patikrinta, aktyvuota jūsų sąskaita interneto banke.
 • Niekada neatsakykite į SMS pranešimą, kuriame prašoma pateikti slaptus duomenis. Niekada nespauskite nuorodų ir neatidarinėkite priedų, gautų iš nežinomo siuntėjo, nes galite aktyvuoti virusą arba būti nukreipti į suklastotą svetainę.
 • Jei, paspaudus nuorodą, jus nukreipė į interneto svetainę, panašią į mūsų, nesuvedinėkite jokių prašomų duomenų ir susisiekite su mumis. Čia rasite informacijos, kaip atpažinti tikrą svetainę.
 • Jeigu jums kilo įtarimų, kad jūsų prisijungimo duomenys tapo žinomi kitiems asmenims, nedelsdami susisiekite su mumis arba skambinkite numeriu +370 5 268 4422.

Įtartini el. laiškai ar skambučiai. Būkite atsargūs!

 • Jeigu sulauktumėte įtartino skambučio ar el. laiško nuo tariamo „banko darbuotojo“ arba „policijos pareigūno“, kuriame jūsų būtų prašoma atskleisti slaptus prisijungimo duomenis, jokiu būdu nepateikite tokios informacijos. Nepasitikėkite asmeniu vien todėl, kad jis šį tą apie jus žino. Sukčiai taiko įvairius pinigų išviliojimo scenarijus (jie prašo atnaujinti duomenis, praneša apie įtartinas bankines operacijas ir pan.), tačiau jiems būdingas vienas bruožas – jie prašo atskleisti slaptus prisijungimo prie interneto banko duomenis arba įvesti tapatybės patvirtinimo priemonės generuojamą kodą ir patvirtinti operaciją.
 • Nei banko darbuotojai, nei teisėsaugos ar kitų institucijų atstovai nesikreipia į gyventojus prašydami atskleisti interneto banko prisijungimo duomenis (naudotojo ID, PIN kodus ir pan.), inicijuoti arba patvirtinti operacijas, kurių neinicijavote. Taigi, būkite budrūs ir neatidarinėkite įtartinų el. laiškų. Įsitikinkite, ar jungiatės prie interneto banko paslaugos tinkamu adresu (https://www.swedbank.lt).

Toliau pateikiami keli dažniausi požymiai, kad jūsų gautas telefono skambutis, el. laiškas ar SMS pranešimas greičiausiai yra apgaulė ar ataka:

 • Bet kuri žinutė, kuria esate labai skubinami. Nusikaltėliai bando jus skubinti, kad suklystumėte.
 • Bet kuri žinutė, kuria jums daromas spaudimas apeiti ar ignoruoti mūsų politikos priemones ir procedūras.
 • Bet kuri žinutė, kuria komunikuojamos galimybės pasipelnyti. Jeigu žinutė atrodo pernelyg gera, kad būtų reali, greičiausiai taip ir yra.
 • Įtartinai vertinkite bet kokį telefono skambutį ar pranešimą, gautą iš pareigūno ar vyriausybinės organizacijos, raginantį jus skubiai atlikti tam tikrus veiksmus.

Pastebėjote saugumo trūkumą? Praneškite apie tai mums!

Bankui „Swedbank“ svarbu, kad klientai galėtų jaustis saugūs ir užtikrinti tvarkydami savo piniginius reikalus mūsų elektroniniais kanalais. Todėl siekiame užtikrinti aukščiausią saugumo lygį IT sistemose. Vis dėlto suprantame, kad klaidų gali pasitaikyti. Jeigu pastebėjote saugumo trūkumą, praneškite apie tai mums, kad mes kuo greičiau jį pašalintume.

Kaip pranešti?

Rašykite mums el. pašto adresu responsible-disclosure@swedbank.com. Siekiant apsaugoti siunčiamą informaciją, prašome jūsų naudotis mūsų viešuoju PGP raktu. Įsitikinkite, kad įtraukėte šiuos duomenis:

 • išsamų pažeidžiamumo aprašymą, kuriame nurodyti tokie duomenys kaip URL adresas ir pažeidžiamumo pobūdis;
 • visą reikalingą informaciją, kuri padėtų mums atkurti problemą;
 • jei įmanoma, ekrano vaizdo kopiją su aptiktu pažeidžiamumu;
 • kontaktinę informaciją, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir savo viešąjį PGP raktą (jei turite).

Šie jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi „Swedbank“, siekiant jus informuoti apie jūsų pastebėtų IT saugumo trūkumų nagrinėjimą ir jų ištaisymą ir, esant poreikiui, susisiekti su jumis dėl jūsų pateiktos informacijos patikslinimo. Daugiau apie tai, kaip „Swedbank“ tvarko duomenis, pateikiama „Swedbank“ Asmens duomenų tvarkymo principuose, kurie skelbiami www.swedbank.lt.

Ką galite pranešti?

Galite pranešti apie saugumo trūkumus, pastebėtus kurioje nors iš mūsų paslaugų. Tokių saugumo trūkumų pavyzdžiai gali būti: įterptinių komandų atakos (angl. cross-site scripting), šifravimo klaidos arba su saugumu susijusios kontrolės priemonių klaidos. Pranešimai neturėtų apimti kitų loginių klaidų, teksto klaidų, klausimų apie paslaugas, mūsų paslaugų saugumą ir pan.

Ko galite tikėtis iš „Swedbank“?

Patvirtinsime, kad gavome jūsų pranešimą, nuolat informuosime apie klausimo nagrinėjimą ir pranešime, kai problema bus išspręsta. Atlygio už informavimą apie pažeidžiamumą reikalavimai nebus nagrinėjami.

Ko prašome iš jūsų?

Mums ir mūsų klientams svarbu, kad vadovautumėtės šia gerąja praktika, t. y.:

 • naudodamiesi pažeidžiamumu, neįgysite ir nesieksite įgyti informacijos, kuri jums nepriklauso;
 • naudodamiesi pažeidžiamumu, nepašalinsite ir nekeisite informacijos;
 • nekenksite mūsų paslaugų prieinamumui;
 • suteiksite mums galimybę pašalinti praneštą pažeidžiamumą, prieš paskelbdami apie jį viešai.

Ar galite pranešti anonimiškai?

Taip, bet tuomet mes negalėsime jums atsakyti ir informuoti jus apie klaidos ištaisymą.

PGP raktas

PGP raktas

Rakto kodas: 0x0AD6CCAF

Kontrolinis kodas: 2D14 4030 6D4B 68C3 F286 3AC6 333B E8E4 0AD6 CCAF

Rekomenduojame atsinaujinti savo naršyklę ir operacinę sistemą, kai tik pasirodo naujausios jų versijos. Norint saugiau ir sklandžiau naudotis mūsų skaitmeniniais kanalais, siūlome nustatyti automatinius atnaujinimus. Oficialiai palaikome šias naršyklių versijas:

 • „Google Chrome 85“ ir vėlesnė;
 • „Microsoft Edge 85“ ir vėlesnė;
 • „Mozilla Firefox 80“ ir vėlesnė;
 • „Safari 14“ ir vėlesnė.

Pastaba: Jeigu Jūsų naudojamame galiniame įrenginyje yra įdiegta senesnė nei aukščiau nurodytų naršyklių versija bei naudojama pasenusi kompiuterio operacinė sistema, t.y. Windows XP, Jūs neturėsite galimybių prisijungti prie mūsų teikiamos interneto banko paslaugos.

Sumanus ir paprastas būdas valdyti kasdienes sąskaitas

Paprastas ir efektyvus būdas valdyti grupės įmonių lėšas banko sąskaitose

Nemokamai

„Swedbank“ klientams – 1 mėn. nemokama prenumerata.

Nemokamai

Gaukite 5 ataskaitas bei stebėkite klientų ir tiekėjų pokyčius, valdykite rizikas bei auginkite pardavimus 3 mėn. nemokamai.

- 23 %

Susikurkite svetainę ir prekybą internetu su verskis.lt pradėkite itin paprastai. El. parduotuvės nuomai taikoma 23 % nuolaida.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti