Tarptautiniai mokėjimai

Tarptautinis mokėjimo pervedimas

Tarptautinis mokėjimo pervedimas – tai piniginių lėšų pervedimas į Gavėjo sąskaitą, esančią mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje kitoje valstybėje nei Lietuvos Respublika, ar mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje (filiale) tokioje valstybėje, o taip pat kai piniginės lėšos kita valiuta nei eurai pervedamos į Gavėjo sąskaitą, atidarytą kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Lietuvos Respublikoje ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje (filiale) Lietuvos Respublikoje.

  • Per kiek laiko pervedami pinigai?

  • Ką būtina nurodyti atliekant tarptautinį mokėjimo pavedimą?

  • Kaip pervesti užsienio valiutą į Lietuvoje registruotą banką?

  • Ką pranešti partneriui užsienyje norint gauti pinigus į savo „Swedbank" sąskaitą?

  • Europinis mokėjimas – kas tai?

  • Kaip pervesti pinigus į Rusiją?

  • Kaip pervesti pinigus į Baltarusiją?

  • Kaip atšaukti tarptautinį mokėjimo pavedimą?

Svarbu

Prašome atidžiai nurodyti gavėjo sąskaitos numerį, kad pervedamos piniginės lėšos pasiektų reikiamo gavėjo sąskaitą.

Gautas pinigines lėšas iš užsienio į gavėjo sąskaitą „Swedbank“, AB įskaitome tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. Bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).