Elektroninis spaudas

Greitas ir patikimas būdas pasirašyti dokumentus

  • Elektroninis spaudas yra skirtas patvirtinti „Swedbank“ AB arba kitos „Swedbank“ grupės įmonės pasirašomų elektroninių dokumentų, su kuriais susietas spaudas, tapatumą ir vientisumą.
  • Kai elektroninis dokumentas yra patvirtintas elektroniniu spaudu, laikoma, kad šio dokumento kilmės šaltinis yra atitinkamai „Swedbank“ AB arba kita „Swedbank“ grupės įmonė, priklausomai nuo to, kuri yra nurodyta dokumente.
  • Elektroninį dokumentą pasirašius elektroniniu spaudu yra preziumuojamas tokio spaudu patvirtinto elektroninio dokumento vientisumas.
  • Elektroniniu spaudu patvirtintas dokumentas galioja be atsakingo asmens elektroninio parašo.

Patikimi tiekėjai ir sertifikatai:

Patikimas sertifikatų tiekėjas Tiekėjo informacinis puslapis Tiekėjo šakniniai ir tarpiniai sertifikatai Swedbank elektroninių spaudų sertifikatai
SK ID Solutions, AS (Estija). Išsami informacija skelbiama adresu: https://www.sk.ee/en/repository/ Sertifikatus galima atsisiųsti tiekėjo internetiniame puslapyje: https://www.sk.ee/en/repository/certs/
Šakninio sertifikato pavadinimas: „EE Certification Centre Root CA“
Parsisiųsti
VĮ Registrų centras (Lietuva). Išsami informacija skelbiama adresu:http://www.elektroninis.lt Sertifikatus galima atsisiųsti tiekėjo internetiniame puslapyje: http://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/rcsc/root_certificates.zip
Šakninio sertifikato pavadinimas: „RootCA“
Parsisiųsti