Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Auksinė verslo kredito kortelė

Auksinė verslo kredito kortelėAuksinė verslo kredito kortelė

Saugios kelionės ir papildomas kreditas įmonei

 • Išplėstinis kelionių draudimas kortelės turėtojui ir trims bendradarbiams, keliaujantiems kartu.
 • Išskirtiniai partnerių pasiūlymai keliaujantiems.
 • Iki 41 dienos nemokamo kredito laikotarpis atsiskaitymams kortele.
 • Pasirinkite kortelę gauti paštu įmonės kontaktiniu adresu.
 • Naujiena! Peržiūrėkite savo kortelės PIN kodą ir kitą kortelės informaciją „Swedbank“ programėlėje.
   Verslo kortelių palyginimas

Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas padidina jūsų finansavimo išlaidas ir gali neigiamai paveikti jūsų kredito istoriją. Be to, jei sutartis nutraukiama dėl esminio pažeidimo iš jūsų pusės, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

 • Kredito limitas nuo 300 iki 32 000 Eur.
 • Taikomas iki 41 dienos nemokamo kredito limito laikotarpis atsiskaitymams kortele (nuo atsiskaitymo kortele iki artimiausios panaudoto kredito padengimo dienos).
 • Galimybė atlikti pervedimus ar išsiimti pinigų bankomate iš kortelės kredito limito sąskaitos.
  Svarbu. Atlikus kredito pervedimą ar išgryninus bet kokią sumą iš kredito limito sąskaitos palūkanos skaičiuojamos nuo pat pirmos dienos.
 • Išskirtinis „Swedbank“ kelionių draudimas kortelės turėtojui ir trims kartu keliaujantiems bendradarbiams apimantis medicininės pagalbos išlaidų draudimą iki 750 000 EUR.
 • Šimtų oro uostų laukimo salių prieiga su „LoungeKey™“.
 • Prieiga prie Boingo Wi-Fi.
 • Prieiga prie „Global Data Roaming“.
 • Išskirtiniai „Mastercard World Elite“ pasiūlymai.
 • Kortelės naudotojas, turintis banko prieigą prie su kortele susietos sąskaitos, „Swedbank“ programėlėje gali patikrinti kortelės PIN kodą, numerius, galiojimo datas ir CVC / CVC2 kodus.
 • Prie vienos kredito limito sąskaitos gali būti užsakytos kelios Auksinės verslo kredito kortelės. Nurodytas limitas galios keliems darbuotojams, besinaudojantiems su sąskaita susietomis kortelėmis.
 • Bekontakčiai mokėjimai kortele iki 50 Eur neįvedant PIN kodo (skirtingose šalyse gali būti nustatytas skirtingas bekontakčio mokėjimo limitas).
 • Pirkimui internetu, turi būti įjungta pirkimo internetu funkcija.
 • Galimybė kortelę naudoti bekontakčiams mokėjimams išmaniaisiais įrenginiais pridėjus kortelę Apple Pay, Google Pay™, Garmin Pay, Fitbit Pay programėlėse arba „Swedbank“ programėlėje.

„Swedbank“ programėlėje galite peržiūrėti savo kortelės sąsajas su įvairiomis skaitmeninėmis piniginėmis ir paslaugų teikėjais, naudojančiais skaitmenizuotas korteles.

Žiūrėkite, kaip tai veikia

Naudodamiesi „Swedbank“ interneto banku verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle kiekvienam kortelės turėtojui galėsite nustatyti atskirus operacijų limitus ir naudotojo teises:

 • leisti arba neleisti atlikti įvairias operacijas kortele, pavyzdžiui, mokėjimus (įskaitant bekontakčius), grynųjų pinigų išėmimą ar įmokėjimą galės Interneto banko naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos ir sutartys“ su kortele susietai sąskaitai arba įmonės atstovas, kuris vienintelis, Registrų centro duomenimis, turi atstovavimo teisę. Esant poreikiui nustatyti verslo mokėjimo kortelei didesnį nei leistiną standartinį grynųjų pinigų įmokėjimo limitą kreipkitės į mus žinute.
 • įjungti arba išjungti bekontakčio mokėjimo funkciją Interneto banke taip pat galės bet kuris naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos“ su kortele susietai sąskaitai.
 • Kortelė išduodama tik įmonėms, kurios veikia ne trumpiau nei šešis mėnesius.
 • Teikdami paraišką kortelei gauti, turite nurodyti pageidaujamą kredito limitą, kortelės turėtoją, pirkimo sumos ir grynųjų pinigų išėmimo limitus.
 • Mažiausias suteikiamas kredito limitas yra 300 EUR, didžiausias – 32 000 EUR. Banko sprendimas dėl galimo suteikti kredito limito dydžio priklauso nuo įmonės apyvartos ir kredito istorijos.

Atkreipkite dėmesį, kad sprendimui dėl kredito limito priimti jums gali tekti pateikti papildomų dokumentų. Pavyzdžiui, paskutines metines finansines ataskaitas, jeigu jos nepateiktos Registrų centro sistemoje. Pateiktas balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita turi būti ne senesnė nei 12 mėnesių.

Gavus palankų finansavimo sprendimą, kortelė bus pagaminta ir pristatyta per 14 dienų:

 • paštu įmonės kontaktiniu adresu. Saugumui užtikrinti paštu siunčiame tik neaktyvintas korteles.
 • bet kuriame Jūsų pasirinktame „Swedbank“ padalinyje. Jei sutartis pasirašyta, kortelę padalinyje gali atsiimti asmuo, kurio vardu pagaminta kortelė, arba teisėtas atstovas (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija Interneto banku arba tel. 1633).
 • Jeigu nurodėte kortelę atnaujinti automatiškai, jos atnaujinamas bus pradėtas 28-ą dieną mėnesio, einančio prieš Jūsų kortelės galiojimo pabaigos mėnesį, pagal mokėjimo kortelės sutarties nuostatas. Kortelės atnaujinimo būseną, taip pat pristatymo būdą ir adresą galite keisti interneto banke ne vėliau nei likus 35 dienoms iki turimos kortelės galiojimo pabaigos datos.
 • Atnaujinta kredito kortelė bus pristatyta likus mažiausiai dviem savaitėms iki senosios kortelės galiojimo pabaigos Jūsų įmonės kontaktiniu adresu arba nurodytu „Swedbank“ padalinio adresu, jei pasirinkote kortelę atsiimti banko padalinyje (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija).
 • Atnaujintai kortelei galios senasis PIN kodas.

Užsakykite kortelę įmonės kontaktiniu adresu

 • Kortelę paštu siunčiame nemokamai.
 • Prieš užsakydami kortelę įsitikinkite, kad įmonės kontaktinis adresas yra teisingas.
 • Jūsų įmonės kontaktinis adresas pasikeis automatiškai, jei pakeisite kortelės pristatymo adresą.

Paštu pristatytą naują arba atnaujintą kortelę galima naudoti tik pasirašius sutartį ir aktyvavus kortelę. Daugiau informacijos rasite „Aktyvinimo“ skiltyje prie „Kortelės valdymas“.

Auksinė verslo kredito kortelė

Bekontaktė „Mastercard“

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
Kortelė galioja 3 metus1
Kortelės išdavimo mokestis2 15 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis3 10 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5 Eur
Kortelės siuntimas paštu nemokamai
Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje 5 Eur
Kortelės pristatymas skubos tvarka4 30 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank AB (Švedija) bankomatuose, kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose5, bei bankomatų tinkle BANKOMATAS.LT 2 %, min. 2 Eur
kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija), Swedbank AB (Švedija), BANKOMATAS.LT bankomatuose 2 %, min. 3 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate 0,1 %
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
Kredito limitas
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito limito palūkanos 15 %
Panaudoto kredito dengimo terminas Kito mėnesio 10 diena
Nemokamo kredito laikotarpis6 Iki artimiausios kredito dengimo dienos (iki 41 dienos)
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 0 %
Minimali kredito limito suma 300 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais7 2,45 %
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB, bankomate nemokamai
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur
Saugumo programa nemokamai
Kelionių draudimas nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu:
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Standartiniai operacijų limitai8
Bendra leistina dienos operacijų suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 1 400 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms9 15 000 Eur
Saugumo programos sąlygos
Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)
Kelionių draudimo apsaugos ir draudimo sumos10
Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas
Gydymo ir transporto išlaidos 750 000 Eur
Neatidėliotina odontologo pagalba 200 Eur
Papildomų medicinos pagalbos priemonių įsigijimas 200 Eur
Nelaimingų atsitikimų draudimas
Apdraustojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo 10 000 Eur
Traumų draudimas 10 000 Eur
Asmeninių daiktų draudimas 2 000 Eur
Kelionės sutrikimo draudimas
Maršruto / grafiko pasikeitimas (įskaitant kelionės atšaukimą, nutrūkimą) 2 000 Eur
Lėktuvo bilieto keitimas 150 Eur
Skrydžio išvykimo laiko atidėjimas:
daugiau nei 4 h 150 Eur
daugiau nei 24 h 300 Eur
Bagažo vėlavimas daugiau nei 4 h 1 000 Eur
Civilinės atsakomybės ir teisinės pagalbos draudimas
Civilinė atsakomybė 20 000 Eur
Teisinė pagalba 1 000 Eur
Užstatas 3 000 Eur
 • 1Visos kitos su ta pačia kredito limito sąskaita susietos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl, jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
 • 2Mokestis taikomas už naujos kortelės ir atnaujintos kortelės išdavimą. Mokestis nurašomas kortelę aktyvavus nuo kliento sąskaitos banke nepriklausomai nuo siuntimo/atsiėmimo būdo.
 • 3Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
 • 4Pristatant kortelę skubos tvarka papildomai yra taikomi ir standartinis kortelės išdavimo arba pakeitimo bei kortelės atsiėmimo banko padalinyje mokesčiai. Kliento pasirinkimu debeto kortelė ir kredito kortelė disponuoti jau turimu kredito limitu bus pristatyta arba į banko padalinį arba kliento kontaktiniu adresu Lietuvoje pristatys kurjeris:
  • kitą darbo dieną, jei kortelė buvo užsakyta iki 13.00 val.;
  • per dvi darbo dienas, jei kortelė buvo užsakyta po 13.00 val.;
  • nauja kredito kortelė, kai kredito limitas dar nėra suteiktas, po sprendimo dėl kredito limito suteikimo priėmimo.
 • 5Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
 • 6Tai laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudoto kredito lėšas, kuriomis sumokėta už pirkinius ir paslaugas atsiskaitant kortele. Šis laikotarpis nustatomas nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito dengimo dienos.
 • 7Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu. Valiutos keitimo mokesčiams apskaičiuoti gali būti naudojama valiutos keitimo skaičiuoklė, pateikiama čia.
 • 8Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti. Operacijoms kredito limito sąskaitoje, nesinaudojant kortele, taikomi Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatyti operacijų limitai.
 • 9Bankui sutikus gali būti nustatomas didesnis nei standartinis grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose limitas, kuris galioja iki kortelės galiojimo pabaigos datos.
 • 10Detali informacija apie draudimo paslaugų sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.

documentVerslo kredito kortelės sutarties bendrosios sąlygos

documentKelionių draudimo sąlygos

documentKelionių draudimo produkto informacinis dokumentas

documentNaudojimosi „LoungeKey™“ ir „Boingo“ paslaugomis sąlygos

documentNaudojimosi „LoungeKey™“ ir „Mastercard® Global Data Roaming by Flexiroam“

Jei kortelę gavote paštu:

 • Jei kortelės sutartis jau pasirašyta, kortelę aktyvinti galės bet kuris naudotojas, turintis „Swedbank“ interneto banke verslui nustatytą profilį „Visos operacijos“ arba „Visos operacijos ir sutartys“ su kortele susietai sąskaitai.
 • Jei kortelės sutartis dar nepasirašyta, ją aktyvinti galima pasirašant sutartį. Sutartį pasirašyti ir aktyvinti kortelę galės įmonės atstovas, kuris vienintelis, VĮ Registrų centro duomenimis, turi įmonės atstovavimo teisę bei jungiasi prie „Swedbank“ interneto banko verslui naudodamasi „Smart-ID“, Mobile-ID arba e. parašu asmens tapatybės kortelėje ar VĮ Registrų centro USB laikmenoje.

Aktyvinti kortelę

documentKortelės aktyvinimo instrukcija

Banko padalinyje gautą kortelę padalinio darbuotojas suaktyvina tik įmonės teisėtam atstovui pasirašius mokėjimo kortelės sutartį ir kortelę įteikus asmeniui, kurio vardu užsakyta kortelė, arba teisėtam atstovui.

 • Atsiskaitymams kortele taikomas iki 41 dienos nemokamo kredito limito laikotarpis.
 • Panaudotas, bet iki kito mėnesio 10-os dienos negrąžintas kredito limitas automatiškai nurašomas iš sutartos banko sąskaitos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti tuo atveju, jeigu sutartoje banko sąskaitoje visai panaudotai sumai automatiškai nurašyti trūksta lėšų. Svarbu: atlikus kredito pervedimą ar grynųjų pinigų išmokėjimą iš kredito limito sąskaitos, palūkanos skaičiuojamos nuo pat pirmos dienos.
 • Bet kuriuo metu galima pervesti papildomai lėšų į kredito limito sąskaitą, susietą su kredito kortele, ir taip padidinti kortelei taikomą limitą arba grąžinti nesumokėtą sumą.
 • Norint gauti išsamią informaciją apie operacijas, atliktas kredito kortele, reikia atsižvelgti į kiekvienai operacijai priskirtą būseną. Informaciją apie visas debetuotas sumas galima rasti „Swedbank“ interneto banke verslui kredito limito sąskaitos išraše; pirkimo operacijos, kurioms galioja nemokamo kredito limito laikotarpis, matomos rezervuotų sumų sąraše.

Jeigu manote, kad mokėjimo kortelę pametėte, galite laikinai ją užblokuoti „Swedbank“ interneto banke verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle verslui (tik „Android“ operacine sistema). Jeigu kortelę rastumėte, per 10 dienų nuo užblokavimo galite ją atblokuoti; priešingu atveju po 10 dienų ji bus automatiškai uždaryta.

Jeigu kortelė buvo pavogta, ją reikia nedelsiant uždaryti. Galite padaryti tai patys, naudodamiesi „Swedbank“ interneto banku verslui, paskambinę trumpuoju numeriu 1633 arba bet kuriuo paros metu paskambinę tel. Nr. (8 5) 268 4820. Jei skambinate iš užsienio, rinkite numerį +370 5 268 4422 arba +370 5 268 4820.

Jeigu kortelę pametėte arba ją pavogė jums būnant užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti, paskambinę.

Jeigu kortelę pametėte arba ją pavogė jums būnant užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti paskambinę visą parą veikiančiu „VISA“ pagalbos numeriu +1 410 581 9994.

Dėl kortele atliktų operacijų galite pateikti užklausą „Swedbank“ interneto banke verslui, paskambinę telefonu +370 5 268 4422 ar bet kuriame „Swedbank“ padalinyje tuo atveju, jeigu:

 • paaiškėja, kad į jūsų sąskaitos ataskaitą įtrauktos operacijos, apie kurias nežinojote arba dėl kurių nebuvo tartasi su pardavėju ar paslaugų teikėju;
 • nepavyksta įnešti arba išsigryninti pinigų (pvz., bankomatas neišduoda pinigų, tačiau atitinkama suma išskaičiuojama iš sąskaitos arba tam tikra įnešta suma neįskaičiuojama į jūsų sąskaitą).

Į banką turėtumėte kreiptis ne vėliau kaip per 60 dienų nuo operacijos dienos, užpildyti ir pateikti prašymą.

Pastaba! Jeigu kreipsitės vėliau nei po 60 dienų, bankas turi teisę atmesti jūsų prašymą ir atsisakyti pradėti operacijos ginčijimo procedūrą.

Daugiau informacijos Klientų skundų nagrinėjimo „Swedbank“, AB, ir antrinėse įmonėse taisyklėse.

 • Daugeliui netikėtų išlaidų, susijusių su neplanuotais kelionės pasikeitimais (skrydžių atidėjimai, vėlavimai, kelionės trikdžiai ir kt.).
 • Nuostoliams dėl pamesto ar pavogto bagažo.
 • Traumoms, patirtoms kelionėje.
 • Išlaidoms teisinei pagalbai.
 • Kelionės nutraukimui dėl ligos ir kt.

Kredito kortelės išplėstinis kelionių draudimo paketas, galioja tiek kortelės turėtojui, tiek jo trims bendradarbiams, kartu keliaujantiems į bet kurią pasaulio šalį.

Draudimo sumos taikomos visiems draudiminiams atvejams, kad ir kiek kartų jie įvyksta kelionės metu.

Kelionių draudimu draudžia „Swedbank P&C Insurance AS“ filialas Lietuvoje.

„Mastercard“ Auksinės verslo kredito kortelės turėtojas gali lankytis šimtų oro uostų laukimo salėse visame pasaulyje, neatsižvelgiant į pasirinktas oro linijas ar bilieto klasę.

 • „Mastercard“ Auksinė verslo kredito kortelė yra įėjimo raktas – nereikia jokių papildomų kortelių.
 • Prieš skrydį galėsite atsipūsti ir naudotis visais laukimo salės patogumais.
 • Kortelės turėtojas apsilankymus gali lengvai rezervuoti ir valdyti „LoungeKey™“ paslaugos savitarnoje.
 • Su „LoungeKey™“ pasiekiamų laukimo salių sąrašas ir visa informacija, susijusi su „LoungeKey™“ programa, pasiekiama „LoungeKey™“ interneto svetainėje ir programėlėje

Išnaudokite visus „LoungeKey™“ oro uostų laukimo salių privalumus.

Apsilankymo laukimo salėje įkainiai:

 • „Mastercard“ Auksinės verslo kredito kortelės turėtojui – 30 Eur už vieną apsilankymą.
 • Auksinės verslo kredito kortelės turėtoją lydinčiam asmeniui – 30 Eur už vieną apsilankymą.
 • Kiekvienas kortelės turėtojo apsilankymas laukimo salėje bus apmokestinamas, o pinigai nuskaitomi iš kortelės sąskaitos kaskart, įėjus į laukimo salę.

Sąlygas ir įkainius rasite LoungeKey.com arba „LoungeKey™“ programėlėje.

Atvykę prie laukimo salės būtinai paminėkite, kad esate „LoungeKey™“ narys. Įsitikinkite, kad Jūsų kredito kortelei aktyvinta pirkimo internetu galimybė. Kad patektumėte į laukimo salę, parodykite savo „Mastercard“ Auksinę verslo kredito kortelę arba elektroninę „LoungeKey“ kortelę ir laipinimo kortelę. Jūsų kortelė bus nuskenuota ir apsilankymas užregistruotas.

Prieš atsisiųsdami „LoungeKey™“ programėlę, atlikite šiuos žingsnius:

 • įsitikinkite, kad Jūsų kredito kortelei aktyvinta pirkimo internetu galimybė;
 • susikurkite paskyrą LoungeKey.com svetainėje po naujos kortelės aktyvinimo;
 • Susikūrę paskyrą atsisiųskite programėlę, užsiregistruokite ir valdykite savo apsilankymus:
  • peržiūrėkite Jums aktualias oro uostų laukimo sales, sekite savo apsilankymų skaičių;
  • gaukite savo elektroninę kortelę ir šimtus nuolaidų pasiūlymų;
  • sužinokite, kokias paslaugas siūlo laukimo salės.

Pridėjus savo kredito kortelę „LoungeKey™“ programėlėje, 0,85 Eur suma bus rezervuota laikotarpiui iki 10 dienų, kol bus patvirtinta Jūsų kortelė.

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste esančios laukimo salės pasiūlymus rasite čia.

Dar patogesnėms Jūsų verslo kelionėms – „Mastercard“ greitoji keleivių patikra su „Dragon Pass“ paslauga.

Nuo šiol su savo Auksine verslo kredito kortele galite 5 kartus per metus nemokamai* naudotis oro uostų greitosios keleivių patikros paslauga ir:

 • greičiau bei patogiau atlikti oro uosto saugumo patikrą;
 • greičiau patekti tiesiai į oro uosto saugumo patikros zoną;
 • sutaupyti laiko ir nelaukti eilėse.

Greitąją keleivių patikrą užsisakykite naudodamiesi savo Auksine verslo kredito kortele.

*Nemokama greitosios keleivių patikros paslauga gali naudotis tik Auksinės verslo kredito kortelės turėtojas. 100 proc. nuolaida bus pritaikyta paskutiniame paslaugos įsigijimo žingsnyje.

Pradėkite naudoti „Mastercard®” greitosios keleivių patikros paslaugą atlikę šiuos žingsnius:

 1. Įsitikinkite, kad Jūsų Auksinei verslo kredito kortelei įjungta atsiskaitymo internetu funkcija. Jei ne, įjunkite ją.
 2. Susikurkite paskyrą programėlėje „Mastercard Travel Experiences“ (veikia „iOS“ ir „Android“ išmaniuosiuose įrenginiuose) arba svetainėje: https://travelexperiences.mastercard.com. Jei tokią paskyrą jau turite, pridėkite joje savo Auksinę verslo kredito kortelę.
 3. Ir viskas! „Mastercard Travel Experiences“ programėlėje galėsite užsisakyti greitąją keleivių patikrą.

Jei kils techninių nesklandumų ar klausimų, susisiekite su „Mastercard Travel Experiences“.

Greitąją keleivių patikrą paprastai ir patogiai užsisakysite programėlėje „Mastercard Travel Experiences“:

 1. Pasirinksite oro uostą, keleivių skaičių ir norimą patikros laiką.
 2. Panaudokite turimas nemokamas greitosios patikros rezervacijas arba apmokėkite paslaugą savo Auksine verslo kredito kortele, pridėta „Mastercard Travel Experiences“ programėlėje.
 3. Kainas programėlėje matysite eurais; paslaugos kaina priklauso nuo Jūsų pasirinkto oro uosto kainodaros.
 4. Greitosios patikros kodą ar e. bilietą gausite e. paštu arba tiesiai programėlėje.
 5. Oro uoste eikite į Jums reikiamo terminalo greitosios keleivių patikros zoną ir parodykite gautą kodą ar e. bilietą.
 6. Ir viskas! Galite ramiai laukti skrydžio.

Paslauga Mastercard® Global Data Roaming by Flexiroam suteikia jums, kaip Auksinės verslo kredito kortelės turėtojui, lengvą ir nemokamą prieigą prie belaidžio interneto kelionės metu.

 • Mėgaukitės greitu ir saugiu aukščiausios kokybės belaidžiu internetu daugiau nei 200 pasaulio valstybių, naudojantis daugiau nei 520 telekomunikacijų paslaugų teikėjų paslaugomis.
 • Metinis 5 GB tarptinklinio ryšio planas, kuriuo galėsite naudotis 5 kartus (po 1 GB) per kalendorinius metus, kiekvieną kartą 3 kalendorines dienas iš eilės, be papildomų mokesčių.
 • 15 % nuolaida visiems kitiems planams, jei juos aktyvuosite tiesiogiai per „Flexiroam” po to, kai pasinaudosite prieš tai nurodytu planu.
 • Galimybė naudotis visą parą veikiančiu klientų aptarnavimu el. paštu, telefonu arba pokalbiais.

Norėdami naudotis paslauga, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Užsiregistruokite ir sukurkite paskyrą svetainėje swedbank.flexiroam.com Registracijos metu Jums bus suteiktas „Aktyvavimo kodas“.
 2. Atsisiųskite „Flexiroam” programėlę ir užregistruokite paskyrą (arba prisijunkite prie turimos).
 3. Norėdami pridėti nemokamą planą, „Flexiroam” programėlės pagrindiniame lange spustelkite „Enter a Code” ir suveskite „Aktyvavimo kodą“.
 4. Sekite tolimesnius žingsnius programėlėje ir sujunkite eSIM kortelę su savo paskyra.
 5. Aktyvuokite eSIM kortelę iškart arba tai padarykite vėliau pagal instrukciją, kurią gausite el. laišku.
 6. Norėdami pasinaudoti planu keliaudami, suaktyvinkite duomenų planą.

Atsisiųskite „Mastercard® Global Data Roaming e.SIM / Flexiroam” duomenų planų programėlę:

*Taikomos sąlygos. Išsamią informaciją rasite mastercard.flexiroam.com.

Avis

Prisijunkite prie „Avis President’s Club“ ir gaukite dar aukštesnio lygio paslaugas, nuolaidas ir privilegijas.

„easyJet“

Registruodamiesi „easyJet Plus“ gaukite 15 % nuolaidą

HERTZ

Prisijunkite prie „Hertz Gold Plus Rewards“ programos su papildomu „President’s Circle®“ statusu ir gaukite iki 10 % nuolaidą visoms rezervacijoms

Avis

Kortelių „World Elite“ turėtojai gali pasinaudoti papildomomis „Avis President’s Club“ nario privilegijomis, tokiomis kaip:

 • Pirmenybė, gaunant paslaugas ir atliekant rezervaciją;
 • Garantuotas aukštesnio lygio aptarnavimas oro uostuose ir geležinkelio stotyse; vienkartinis arba dvigubas paslaugų pagerinimas savaitgaliais (priklausomai nuo užimtumo);
 • Kuponas nemokamai automobilio nuomai savaitgaliui po trijų automobilio nuomos kartų;
 • Papildomas vairuotojas nemokamai ir garantuotas automobilis, kai automobilis rezervuojamas 48 valandos iki jo pasiėmimo;
 • AVIS automobilių nuomai – iki 35% nuolaida.

Auksinės verslo kredito kortelės turėtojai gali gauti “Avis President’s Club” privilegijas, atlikę 3 paprastus veiksmus.

1 veiksmas:

Įsiregistruokite internetinėje svetainėje www.avispreferred.eu

Naudokitės savo elektroniniu paštu ir įveskite nuolaidos kodą Mastercard World Elite. Kiekvienas kortelės turėtojas gali įsiregistruoti tik vieną kartą. Tolesniuose puslapiuose kortelės turėtojas turi užpildyti registracijos formą. Registracijos metu kortelės turėtojo prašoma įregistruoti jo „Mastercard“ Auksinę verslo kreditinę kortelę ir, registracijos užbaigimui, nurodyti vairuotojo teisių numerį.

2 veiksmas:

„Avis Preferred“ atsiunčia kortelės turėtojui jo narystės patvirtinimą su unikaliu narystės numeriu. Išsamesnė informacija bus pateikta po pirmojo automobilio nuomos.

3 veiksmas:

Automobilio nuomai nurodykite nario numerį ir įsiregistruokite čia.

Pasiūlymas galioja:
Iki kito pranešimo.

Bendradarbiaujant su:

* Atkreipiame dėmesį, kad šis pasiūlymas negali būti taikomas kartu su kitomis akcijomis.
Su visomis sąlygomis galite susipažinti čia.

„easyJet“

Su „easyJet Plus“ keliaukite paprasčiau. Sumokėję metinį mokestį galėsite naudotis išskirtiniais privalumais.

Prisijunkite dabar ir kaskart rezervuojant skrydį su „easyJet“ Jums priklausys:

 • Iš karto paskiriama vieta – rinkitės bet kurią vietą lėktuve be jokio mokesčio
 • Specialus bagažo pridavimo punktas – nestovėkite eilėse atvykę į oro uostą
 • Greitoji keleivių saugumo patikra – atrinktuose oro uostuose
 • Papildomas rankinis bagažas – į lėktuvą galite pasiimti antrą rankinio bagažo vienetą (nešiojamąjį kompiuterį / rankinę)
 • Greitesnis įlaipinimas – įlipkite pirmieji ir ramiai pasidėkite bagažą į uždaromą lentyną

Registruokitės „easyJet Plus“ https://plus.easyjet.com/ įveskite kodą EJMC001 ir gaukite 15 % nuolaidą pirmajai metinei įmokai.

Daugiau informacijos apie „easyJet Plus“ rasite čia.

Pasiūlymo galiojimo laikotarpis:
Galioja iki 2024-12-31.

Bendradarbiaujant su:

Visą informaciją ir sąlygas rasite čia.

HERTZ

Prisijunkite prie „Hertz Gold Plus Rewards“ programos ir naudokitės šiais privalumais:

 • 10 % nuolaida automobilio nuomai visame pasaulyje
 • Garantuotas automobilio kategorijos paaukštinimas viena klase
 • Greitas aptarnavimas – jokio laukimo, jokio stabdymo, jokių eilių
 • Greitesnė rezervacija, automobilio paėmimas ir grąžinimas

Taip pat naudokitės išskirtinai „President’s Circle“ nariams teikiamais privalumais:

 • Gaukite greitesnį „Gold“ aptarnavimą tūkstantyje nuomos vietų visame pasaulyje
 • Gaukite „Gold Plus Rewards“ taškus nemokamoms nuomos dienoms ir aukštesnės kategorijos automobiliams visame pasaulyje
 • Gaukite papildomus „Gold Plus Rewards“ taškus ir 25 % nuolaidą vaiko sėdynei

Norint pasinaudoti pasiūlymu, Jūsų „Gold Plus Reward“ narystės profilyje kaip mokėjimo būdas turi būti užregistruota galiojanti „Mastercard“ Auksinė verslo kredito kortelė.

Pasiūlymo galiojimo laikotarpis:
Galioja iki 2024 m. birželio 30 d.

Bendradarbiaujant su:

Nuomos sąlygas rasite čia.

Finansinis Jūsų įmonės saugumas mums yra vienas svarbiausių prioritetų. Kviečiame atsakingai naudotis mokėjimo kortelėmis, laikantis saugaus kortelių naudojimo rekomendacijų.

 • Kortele gali naudotis tik kortelės naudotojas, tai yra kortelėje nurodytas asmuo. Neleiskite niekam, įskaitant artimiausius žmones, naudotis kitam asmeniui išduota kortele.
 • Visada žinokite, kur yra Jūsų vardu išduota mokėjimo kortelė.
 • Mokėdami kortele niekada neleiskite Jus aptarnaujančiam asmeniui nusinešti Jūsų kortelės į pagalbines patalpas ar kitaip pasišalinti su Jūsų kortele iš Jūsų akiračio, kad nebūtų pavogti Jūsų kortelės duomenys.
 • Visada patikrinkite mokėjimo sumą, kurią apmokate kortele.
 • Atliktus mokėjimus kortele reguliariai tikrinkite interneto banke verslui arba išmaniojoje programėlėje. Jei bet kuris mokėjimas atrodo įtartinas, nedelsdami praneškite apie tai bankui.
 • Apsipirkinėjant nerekomenduojama siųsti kortelės numerį paštu ar atskleisti telefonu, kad kortelės duomenys nebūtų panaudoti melagingiems sandoriams. Jei neturite kitos galimybės, kortelės numerį atskleiskite tik būdami itin atsargūs.
 • Atsargiai ir dėmesingai naudokitės bankomatais ar kitais bankais. Kai kuriuose bankomatuose kortelė grąžinama prieš išduodant grynuosius. Prieš pasitraukdami nuo bankomato įsitikinkite, kad gavote tikslią grynųjų sumą ir tikrai pasiėmėte savo mokėjimo kortelę.
 • „Swedbank“ programėlėje galite pasitikrinti turimos kortelės PIN kodą. Tai ypač pravers, jei jį pamiršote ar neprisimenate po pakeitimo. Jūsų kortelės PIN kodo nematys niekas kitas, net „Swedbank“ darbuotojai – tai užtikrina PSI DSS saugumo standartus atitinkantis specialus sprendimas.
 • Gaudamas naują mokėjimo kortelę kortelės naudotojas atskirame voke gauna ir PIN kodą. Atnaujintoms kortelėms galioja senosios kortelės PIN kodas.
 • Savo PIN kodo niekam niekada neatskleiskite, net banko darbuotojams.
 • PIN kodą įsiminkite, neužsirašinėkite jo ant kortelės ar bet kur kitur, kur jį galėtų pamatyti bet kuris kitas asmuo.
 • Tvirtindami mokėjimus PIN kodą suveskite taip, kad jo niekas nepamatytų, nes Jūsų kortelę kažkas gali pavogti ir ja pasinaudoti. Jei vagišiai atsiskaito kortele, suvesdami PIN kodą, laikoma, kad tai yra kortelės savininko atsakomybė.

Jei įtariate, kad Jūsų PIN kodą galėjo kas nors sužinoti arba jeigu apie būtinybę pasikeisti PIN kodą Jus perspėjo bankas, privalote jį pasikeisti nedelsdami. Pasikeisti PIN kodą galite bet kuriame „Swedbank“ bankomate. Rinkdamiesi naują PIN kodą sugalvokite naujus skaičius, nesirinkite senojo kodo.

Saugumui užtikrinti neteisingą PIN kodą galima įvesti tik du kartus. PIN kodą neteisingai įvedus tris kartus, kortelė bus automatiškai blokuojama.

 • Jeigu užblokavote savo kortelę prekybos vietoje, ją atblokuoti galite artimiausiame „Swedbank“ bankomate, pirmuoju bandymu įvedę teisingą PIN kodą.
 • Jeigu kortelę užblokavote neteisingai įvedę jos PIN kodą bankomate, atblokavimas galimas „Swedbank“ interneto banke verslui.
 • Jei kortelė buvo pavogta, privalote ją nedelsdami užblokuoti. Tai galite padaryti interneto banke, mobiliojoje programėlėje arba telefonu +370 5 268 4422.
 • Jei kortelė buvo pamesta ar pavogta užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti paskambinę visą parą veikiančia „Mastercard“ kortelių pagalbos linija +1 636 722 7111 (mokamas skambutis).

Norintiems turėti daugiau atsiskaitymo kortele galimybių.

Lankstus sprendimas, kad nepritrūktų pinigų atsiskaityti.

Nauja!

Suteikite klientams geresnę apsipirkimo patirtį.

Nuo paprastų kišeninių skaitytuvų iki specialiai Jums pritaikytų sprendimų.

Susisiekite

Draudžiamojo įvykio atveju susisiekite su mūsų žalų administravimo skyriumi.

„Swedbank P&C Insurance AS“ filialas Lietuvoje Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, 09321

Tel. 1884 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 268 4444)

Elektroniniu paštu zalos@swedbank.lt

Užpildę bei atsiuntę pranešimo apie kelionių draudimo įvykį formą.

Nuo 2021 m. gegužės 6 d. Auksinės verslo kredito kortelės turėtojui ir 3 kartu keliaujantiems bendradarbiams siūlome Kelionių draudimą su COVID-19 apsauga be papildomo mokesčio. Įvykus netikėtiems įvykiams, apdraustieji asmenys gaus platesnę draudimo apsaugą nuo finansinių nuostolių nei iki šiol.

COVID-19 apsauga apdraustajam asmeniui pradės galioti automatiškai, jei bus įvykdyta bent viena iš šių išankstinių sąlygų:

 • neigiamas COVID-19 testas, atliktas per 72 valandas iki kelionės pradžios;
 • patvirtinimas, kad per paskutinius 6 mėnesius buvote užsikrėtę COVID-19 infekcija ir pasveikote;
 • skiepų pažyma, patvirtinanti atliktą visą vakcinacijos nuo COVID-19 kursą.

Išankstinių sąlygų įvykdyti nereikia, jei Jūsų kelionė buvo atšaukta, nes susirgote COVID-19, arba dėl to, kad Jūs turėjote kontaktą su asmeniu, sergančiu COVID-19, ir valdžios institucijų nurodymu kelionės pradžios metu privalote izoliuotis.

Pavyzdžiui, mes padengsime medicinines išlaidas, jei apdraustasis asmuo susirgs COVID-19 ir užsienyje jam reikės medicininės pagalbos. Arba jei turės atšaukti kelionę, jei prieš kelionę: susirgs COVID-19; turės kontaktą su asmeniu, sergančiu COVID-19 ir dėl to turės izoliuotis (karantinuotis).

Draudimas negalioja tais atvejais, kai kelionių sutrikimai yra susiję su valdžios institucijų įvestais apribojimais (pvz., uždaromos sienos, įvedama privaloma izoliacija).

Gerai įvertinkite, ar kelionė yra būtina.

Skaityti daugiau:

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti