Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Verslo debeto kortelė

Jūsų įmonės veiklos pagalbininkė kiekvieną dieną

 • Nauja! Patogiai valdykite savo įmonės korteles ir mobiliajame telefone.
 • Patogu atsiskaityti kiekvieną dieną – už degalus, prekes, paslaugas, verslo keliones ir kt.
 • Paprastesnė išlaidų apskaita.
 • Galimybė saugiai pirkti ir internetu, ir įprastose parduotuvėse.
 • Prireikus greitai pasiimsite grynųjų pinigų ar įnešite jų į sąskaitą.
   Verslo kortelių palyginimas

Galimybė naudotis įmonės sąskaitoje esančiomis lėšomis apmokėti verslo išvykų, susitikimų, komandiruočių, reprezentacines ar ūkio išlaidas, įskaitant pirkimą internetu.

Svarbu: kad pirkti internetu mažmeninės prekybos vietose būtų patogu ir saugu, turite aktyvinti saugaus pirkimo internetu funkciją.

Ši funkcija bus aktyvinta automatiškai, jei pasirinkote atnaujintą ar pakeistą kortelę gauti paštu ir tokia funkcija buvo nustatyta keičiamai kortelei.

Įjungti saugaus pirkimo internetu funkciją

 • Užsisakykite kortelę savo įmonės kontaktiniu adresu.
 • Bekontakčiai mokėjimai kortele iki 50 Eur neįvedant PIN kodo (skirtingose šalyse gali būti nustatytas skirtingas bekontakčio mokėjimo limitas).
 • Galimybė kortelę naudoti bekontakčiams mokėjimams išmaniaisiais įrenginiais pridėjus kortelę Apple Pay, Google Pay™, Garmin Pay, Fitbit Pay programėlėse arba „Swedbank“ programėlėje.

Naujiena! „Swedbank“ programėlėje galite peržiūrėti savo kortelės sąsajas su įvairiomis skaitmeninėmis piniginėmis ir paslaugų teikėjais, naudojančiais skaitmenizuotas korteles.

Žiūrėkite, kaip tai veikia

Prie vienos Banko sąskaitos įmonės darbuotojams gali būti užsakytos ir išduotos kelios Verslo debeto kortelės.

Naudodamiesi „Swedbank“ interneto banku verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle kiekvienam kortelės turėtojui galėsite nustatyti atskirus operacijų limitus ir naudotojo teises:

 • leisti arba neleisti atlikti įvairias operacijas kortele, pvz., mokėjimus (įskaitant bekontakčius), grynųjų pinigų išėmimą ar įmokėjimą galės Interneto banko naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos ir sutartys“ su kortele susietai sąskaitai arba įmonės atstovas, kuris vienintelis, Registrų centro duomenimis, turi atstovavimo teisę.
 • įjungti arba išjungti bekontakčio mokėjimo funkciją Interneto banke taip pat galės bet kuris naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos“ su kortele susietai sąskaitai.

Verslo debeto kortelę užsisakyti galite:

 • „Swedbank“ interneto banke verslui;
 • paskambinę tel. +370 5 268 4422;
 • bet kuriame „Swedbank“ padalinyje Lietuvoje (iš anksto užsiregistravus).

Paprasčiausia užsisakyti kortelę ir pasirašyti sutartį „Swedbank“ interneto banke verslui

Verslo debeto kortelė gali būti pristatyta paštu jūsų įmonės kontaktiniu adresu arba į bet kurį „Swedbank“ padalinį Lietuvoje.

Užsakymą gauti kortelę gali užpildyti bet kuris įmonės darbuotojas, turintis prieigą prie įmonės „Swedbank“ interneto banko verslui. Sutartį per septynias dienas „Swedbank“ interneto banke verslui turi pasirašyti įmonės atstovas, kuris vienintelis, VĮ Registrų centro duomenimis, turi įmonės atstovavimo teisę bei jungiasi prie „Swedbank“ interneto banko verslui naudodamasis „Smart-ID“, m. parašu arba e. parašu asmens tapatybės kortelėje ar VĮ Registrų centro USB laikmenoje. Priešingu atveju užsakymas bus atšauktas ir kortelė nebus pagaminta.

Pristatymas per 14 dienų

 • Kortelė pagaminama ir išsiunčiama paštu įmonės nurodytu kontaktiniu adresu. Saugumui užtikrinti paštu siunčiame tik neaktyvintas korteles. Gavę mokėjimo kortelę ją galite suaktyvinti „Swedbank“ interneto banke verslui.
 • Jei pasirinkote mokėjimo kortelę atsiimti banko padalinyje ir yra pasirašyta sutartis, kortelę banko padalinyje galės atsiimti asmuo, kurio vardu pagaminta kortelė (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija Interneto banku arba tel. +370 5 268 4422).

Užsisakyti kortelę

 • Jeigu nurodėte kortelę atnaujinti automatiškai, atnaujinamas bus pradėtas 1-ą dieną mėnesio einančio iki kortelės galiojimo mėn. pagal mokėjimo kortelės sutarties nuostatas (atnaujiname tik tas mokėjimo korteles, kurios per paskutinius 6 mėn. iki nurodytos dienos buvo naudojamos atsiskaitymams). Kortelės atnaujinimo būseną bei pristatymo būdą ir (arba) kontaktinį adresą galima pakeisti „Swedbank“ interneto banke verslui ne vėliau nei 2 mėn. iki turimos kortelės galiojimo pabaigos.
 • Atnaujinta kortelė pristatoma iki senosios kortelės galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip dviem savaitėms įmonės nurodytu kontaktiniu adresu arba nurodytu „Swedbank“ padalinio adresu, jei pasirinkote kortelę atsiimti banko padalinyje (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija Interneto banku arba tel. +370 5 268 4422).
 • Atnaujintai kortelei galios senasis PIN kodas.
 • Atnaujinta kortele bus galima naudotis tik pasirašius Verslo debeto kortelės sutartį ir suaktyvinus kortelę.

Užsisakykite kortelę įmonės kontaktiniu adresu

 • Korteles paštu siunčiame nemokamai.
 • Prieš užsisakydami kortelę įsitikinkite, kad nurodytas kontaktinis įmonės adresas yra teisingas.
 • Pasikeitus kortelės pristatymo adresui, įmonės kontaktinis adresas pasikeičia automatiškai.

Verslo debeto kortelė

Bekontaktė „Mastercard“

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
Kortelė galioja 3 metus, jei užsakyta iki 2020-09-23
4 metus, jei užsakyta nuo 2020-09-24
Kortelės išdavimo mokestis1 5 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis2 2 Eur
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis, jei nustatytos tik grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos kortelei2, 3 0,50 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5 Eur
Kortelės siuntimas paštu1 nemokamai
Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje1 5 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 1 %, min. 1 Eur
Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2 %, min. 3 Eur
Kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose4 1 %, min. 1 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate 0,1 %
Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais5 2,45 %
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“", AB bankomate nemokamai
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Saugumo programa nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Standartiniai operacijų limitai6
Bendra leistina dienos operacijų suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 1 400 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms7 15 000 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 2 900 Eur
Saugumo programos sąlygos
Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas kortele)
 • 1Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
 • 2Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
 • 3Jei kortelei, kuriai buvo nustatytos tik grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos, bus nustatytos „Swedbank“ interneto banke verslui arba banko padalinyje ir kitos operacijos (pavyzdžiui, grynųjų pinigų išmokėjimo, atsiskaitymo už prekes ir paslaugas ir kt.), tokiu atveju kortelei bus taikomas Mėnesinis kortelės administravimo mokestis.
 • 4Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
 • 5Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu. Valiutos keitimo mokesčiams apskaičiuoti gali būti naudojama valiutos keitimo skaičiuoklė, pateikiama čia.
 • 6Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti.
 • 7Bankui sutikus gali būti nustatomas didesnis nei standartinis grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose limitas, kuris galioja iki kortelės galiojimo pabaigos datos.

documentVerslo debeto kortelės sutarties bendrosios sąlygos

Jei naują kortelę užsakėte „Swedbank“ interneto banke verslui ir gavote ją paštu, ją aktyvinti galės bet kuris naudotojas, turintis „Swedbank“ interneto banke verslui nustatytą profilį „Visos operacijos“ su kortele susietai įmonės banko sąskaitai.

Paštu gavus atnaujintą Verslo debeto kortelę ar užsakytą naują kortelę, dėl kurios sutartis dar nepasirašyta, „Swedbank“ interneto banke verslui ją aktyvinti galima tik kartu pasirašant sutartį. Sutartį pasirašyti ir aktyvinti kortelę galės įmonės atstovas, kuris vienintelis, VĮ Registrų centro duomenimis, turi įmonės atstovavimo teisę bei jungiasi prie „Swedbank“ interneto banko verslui naudodamasis „Smart-ID“, m. parašu arba e. parašu asmens tapatybės kortelėje ar VĮ Registrų centro USB laikmenoje.

Kilus nesklandumų pasirašant sutartį, kreipkitės į artimiausią banko padalinį.

Banko padalinyje gautą kortelę padalinio darbuotojas suaktyvina tik Verslo debeto kortelės sutartį pasirašius įmonės teisėtam atstovui ir kortelę įteikus asmeniui, kurio vardu užsakyta kortelė, arba teisėtam atstovui.

Aktyvinti kortelę

Kortelės aktyvinimo instrukcija

Jeigu manote, kad mokėjimo kortelę pametėte, galite laikinai ją užblokuoti „Swedbank“ interneto banke verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle verslui (tik „Android“ operacine sistema). Jeigu kortelę rastumėte, per 10 dienų nuo užblokavimo galite ją atblokuoti; priešingu atveju po 10 dienų ji bus automatiškai uždaryta.

Jei kortelė buvo pavogta, privalote ją nedelsdami užblokuoti. Tai galite padaryti interneto banke, mobiliojoje programėlėje arba telefonu +370 5 268 4422 (+370 5 268 4820 bet kuriuo paros metu).

Jeigu kortelę pametėte arba ją pavogė jums būnant užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti, paskambinę visą parą veikiančiu „MasterCard“ kortelės pagalbos numeriu +1 636 722 7111 arba tos šalies, kurioje esate, nemokama pagalbos linija.

Išduodant naują debeto kortelę (kortelė atsiimama banko padalinyje arba siunčiama paštu) PIN kodas saugumui užtikrinti pateikiamas ar siunčiamas atskirame voke.

Atnaujintai kortelei galioja toks pats PIN kodas kaip ir ankstesniajai.

Esant poreikiui PIN kodą galite pakeisti bet kuriame „Swedbank“ bankomate Lietuvoje.

Saugumui užtikrinti neteisingą PIN kodą galima įvesti tik du kartus. PIN kodą neteisingai įvedus tris kartus, jis automatiškai blokuojamas.

 • Jeigu užblokuojate savo PIN kodą prekybos vietoje, jį atblokuoti galite bankomate, pirmuoju bandymu įvedę teisingą PIN kodą.
 • Jeigu PIN kodą užblokuojate bankomate arba negalite kodo atsiminti, turėsite užsisakyti naują kortelę.

Dėl kortele atliktų operacijų galite pateikti užklausą „Swedbank“ interneto banke verslui, paskambinę telefonu +370 5 268 4422 ar bet kuriame „Swedbank“ padalinyje tuo atveju, jeigu:

 • paaiškėja, kad į jūsų sąskaitos ataskaitą įtrauktos operacijos, apie kurias nežinojote arba dėl kurių nebuvo tartasi su pardavėju ar paslaugų teikėju;
 • nepavyksta įnešti arba išsigryninti pinigų (pvz., bankomatas neišduoda pinigų, tačiau atitinkama suma išskaičiuojama iš sąskaitos arba tam tikra įnešta suma neįskaičiuojama į jūsų sąskaitą).

Į banką turėtumėte kreiptis ne vėliau kaip per 60 dienų nuo operacijos dienos, užpildyti ir pateikti prašymą.

Pastaba! Jeigu kreipsitės vėliau nei po 60 dienų, bankas turi teisę atmesti jūsų prašymą ir atsisakyti pradėti operacijos ginčijimo procedūrą.

Daugiau informacijos Klientų skundų nagrinėjimo „Swedbank“, AB, ir antrinėse įmonėse taisyklėse.

Finansinis Jūsų įmonės saugumas mums yra vienas svarbiausių prioritetų. Kviečiame atsakingai naudotis mokėjimo kortelėmis, laikantis saugaus kortelių naudojimo rekomendacijų.

 • Kortele gali naudotis tik kortelės naudotojas, tai yra kortelėje nurodytas asmuo. Neleiskite niekam, įskaitant artimiausius žmones, naudotis kitam asmeniui išduota kortele.
 • Visada žinokite, kur yra Jūsų vardu išduota mokėjimo kortelė.
 • Mokėdami kortele niekada neleiskite Jus aptarnaujančiam asmeniui nusinešti Jūsų kortelės į pagalbines patalpas ar kitaip pasišalinti su Jūsų kortele iš Jūsų akiračio, kad nebūtų pavogti Jūsų kortelės duomenys.
 • Visada patikrinkite mokėjimo sumą, kurią apmokate kortele.
 • Atliktus mokėjimus kortele reguliariai tikrinkite interneto banke verslui arba išmaniojoje programėlėje. Jei bet kuris mokėjimas atrodo įtartinas, nedelsdami praneškite apie tai bankui.
 • Apsipirkinėjant nerekomenduojama siųsti kortelės numerį paštu ar atskleisti telefonu, kad kortelės duomenys nebūtų panaudoti melagingiems sandoriams. Jei neturite kitos galimybės, kortelės numerį atskleiskite tik būdami itin atsargūs.
 • Atsargiai ir dėmesingai naudokitės bankomatais ar kitais bankais. Kai kuriuose bankomatuose kortelė grąžinama prieš išduodant grynuosius. Prieš pasitraukdami nuo bankomato įsitikinkite, kad gavote tikslią grynųjų sumą ir tikrai pasiėmėte savo mokėjimo kortelę.
 • Gaudamas naują mokėjimo kortelę kortelės naudotojas atskirame voke gauna ir PIN kodą. Atnaujintoms kortelėms galioja senosios kortelės PIN kodas.
 • Savo PIN kodo niekam niekada neatskleiskite, net banko darbuotojams.
 • PIN kodą įsiminkite, neužsirašinėkite jo ant kortelės ar bet kur kitur, kur jį galėtų pamatyti bet kuris kitas asmuo.
 • Tvirtindami mokėjimus PIN kodą suveskite taip, kad jo niekas nepamatytų, nes Jūsų kortelę kažkas gali pavogti ir ja pasinaudoti. Jei vagišiai atsiskaito kortele, suvesdami PIN kodą, laikoma, kad tai yra kortelės savininko atsakomybė.

Jei įtariate, kad Jūsų PIN kodą galėjo kas nors sužinoti arba jeigu apie būtinybę pasikeisti PIN kodą Jus perspėjo bankas, privalote jį pasikeisti nedelsdami. Pasikeisti PIN kodą galite bet kuriame „Swedbank“ bankomate. Rinkdamiesi naują PIN kodą sugalvokite naujus skaičius, nesirinkite senojo kodo.

Skirtingoms kortelėms naudokite skirtingus PIN kodus, nesirinkite to paties, bandydami lengviau įsiminti PIN kodo skaičius.

Saugumui užtikrinti neteisingą PIN kodą galima įvesti tik du kartus. PIN kodą neteisingai įvedus tris kartus, jis automatiškai blokuojamas.

 • Jeigu užblokuojate savo PIN kodą prekybos vietoje, jį atblokuoti galite bankomate, pirmuoju bandymu įvedę teisingą PIN kodą.
 • Jeigu PIN kodą užblokuojate bankomate arba negalite kodo atsiminti, turėsite užsisakyti naują kortelę.
 • Jei kortelė buvo pavogta, privalote ją nedelsdami užblokuoti. Tai galite padaryti interneto banke, mobiliojoje programėlėje arba telefonu +370 5 268 4422 (+370 5 268 4820 bet kuriuo paros metu).
 • Jei kortelė buvo pamesta ar pavogta užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti paskambinę visą parą veikiančia „Mastercard“ kortelių pagalbos linija +1 636 722 7111 (mokamas skambutis) arba „VISA“ kortelių tarptautine pagalbos linija +1 410 581 9994 (mokamas skambutis).

Lankstus sprendimas, kad nepritrūktų pinigų atsiskaityti.

Kortelė, jūsų įmonei užtikrinanti papildomų lėšų atsiskaitymams ir saugias keliones.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!