Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Verslo kredito kortelė

Verslo kredito kortelėVerslo kredito kortelė

Kortelė atsiskaitymams ir papildomas kreditas įmonei

 • Iki 31 dienos nemokamo kredito laikotarpis atsiskaitymams kortele.
 • Kredito limitas nuo 300 Eur.
 • Užsisakykite kortelę gauti paštu Jūsų įmonės kontaktiniu adresu.
 • Sklandžiai atsiskaitykite išmaniuoju telefonu ar laikrodžiu.
 • Naujiena! Peržiūrėkite savo kortelės PIN kodą ir kitą kortelės informaciją „Swedbank“ programėlėje.
   Verslo kortelių palyginimas

Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką Jūsų kredito istorijai. Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

 • Kredito limitas nuo 300 iki 15 000 Eur. Banko sprendimas dėl galimo suteikti kredito limito dydžio priklauso ir nuo įmonės apyvartos bei kredito istorijos.
 • Taikomas iki 31 dienos nemokamo kredito limito laikotarpis atsiskaitymams kortele (nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito padengimo dienos).
 • Galimybė atlikti pervedimus ar išsiimti pinigų bankomate iš kortelės kredito limito sąskaitos.

Svarbu. Atlikus kredito pervedimą ar išgryninus bet kokią sumą iš kredito limito sąskaitos palūkanos skaičiuojamos nuo pat pirmos dienos.

 • Kortelės naudotojas, turintis banko prieigą prie su kortele susietos sąskaitos, „Swedbank“ programėlėje gali patikrinti kortelės PIN kodą, numerius, galiojimo datas ir CVC / CVC2 kodus.
 • Bekontakčiai mokėjimai kortele iki 50 Eur neįvedant PIN kodo (skirtingose šalyse gali būti nustatytas skirtingas bekontakčio mokėjimo limitas).
 • Pirkimui internetu, turi būti įjungta pirkimo internetu funkcija.
 • Galimybė kortelę naudoti bekontakčiams mokėjimams išmaniaisiais įrenginiais pridėjus kortelę Apple Pay, Google Pay™, Garmin Pay, Fitbit Pay programėlėse arba „Swedbank“ programėlėje.

„Swedbank“ programėlėje galite peržiūrėti savo kortelės sąsajas su įvairiomis skaitmeninėmis piniginėmis ir paslaugų teikėjais, naudojančiais skaitmenizuotas korteles.

Žiūrėkite, kaip tai veikia

Prie vienos kredito limito sąskaitos gali būti užsakytos kelios Verslo kredito kortelės.

Nurodytas limitas galios keliems darbuotojams, besinaudojantiems su sąskaita susietomis kortelėmis.

Naudodamiesi „Swedbank“ interneto banku verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle kiekvienam kortelės turėtojui galėsite nustatyti atskirus operacijų limitus ir naudotojo teises:

 • leisti arba neleisti atlikti įvairias operacijas kortele, pvz mokėjimus (įskaitant bekontakčius), grynųjų pinigų išėmimą ar įmokėjimą galės Interneto banko naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos ir sutartys“ su kortele susietai sąskaitai arba įmonės atstovas, kuris vienintelis, Registrų centro duomenimis, turi atstovavimo teisę. Esant poreikiui nustatyti verslo mokėjimo kortelei didesnį nei leistiną standartinį grynųjų pinigų įmokėjimo limitą kreipkitės į mus žinute.
 • įjungti arba išjungti bekontakčio mokėjimo funkciją Interneto banke taip pat galės bet kuris naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos“ su kortele susietai sąskaitai.
 • Kortelė išduodama tik įmonėms, kurios veikia ne trumpiau nei šešis mėnesius.
 • Teikdami paraišką kortelei gauti, turite nurodyti pageidaujamą kredito limitą, kortelės turėtoją, pirkimo sumos ir grynųjų pinigų išėmimo limitus.
 • Mažiausias suteikiamas kredito limitas yra 300 EUR, didžiausias – 15 000 EUR. Banko sprendimas dėl galimo suteikti kredito limito dydžio priklauso nuo įmonės apyvartos ir kredito istorijos.

Atkreipkite dėmesį, kad sprendimui dėl kredito limito priimti jums gali tekti pateikti papildomų dokumentų. Pavyzdžiui, paskutines metines finansines ataskaitas, jeigu jos nepateiktos Registrų centro sistemoje. Pateiktas balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita turi būti ne senesnė nei 12 mėnesių.

Gavus palankų finansavimo sprendimą, kortelė bus pagaminta ir pristatyta per 14 dienų:

 • paštu įmonės kontaktiniu adresu. Saugumui užtikrinti paštu siunčiame tik neaktyvintas korteles.
 • bet kuriame Jūsų pasirinktame „Swedbank“ padalinyje. Jei sutartis pasirašyta, kortelę padalinyje gali atsiimti asmuo, kurio vardu pagaminta kortelė, arba teisėtas atstovas (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija interneto banku arba tel. +370 5 268 4422).
 • Jeigu nurodėte kortelę atnaujinti automatiškai, jos atnaujinamas bus pradėtas 28-ą dieną mėnesio, einančio prieš Jūsų kortelės galiojimo pabaigos mėnesį, pagal mokėjimo kortelės sutarties nuostatas. Kortelės atnaujinimo būseną, taip pat pristatymo būdą ir adresą galite keisti interneto banke ne vėliau nei likus 35 dienoms iki turimos kortelės galiojimo pabaigos datos.
 • Atnaujinta kredito kortelė bus pristatyta likus mažiausiai dviem savaitėms iki senosios kortelės galiojimo pabaigos Jūsų įmonės kontaktiniu adresu arba nurodytu „Swedbank“ padalinio adresu, jei pasirinkote kortelę atsiimti banko padalinyje (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija).
 • Atnaujintai kortelei galios senasis PIN kodas.

Užsakykite kortelę įmonės kontaktiniu adresu

 • Kortelę paštu siunčiame nemokamai.
 • Prieš užsakydami kortelę įsitikinkite, kad įmonės kontaktinis adresas yra teisingas.
 • Jūsų įmonės kontaktinis adresas pasikeis automatiškai, jei pakeisite kortelės pristatymo adresą.

Paštu pristatytą naują arba atnaujintą kortelę galima naudoti tik pasirašius sutartį ir aktyvavus kortelę. Daugiau informacijos rasite „Aktyvinimo“ skiltyje prie „Kortelės valdymas“.

Verslo kredito kortelė

Bekontaktė „Mastercard“

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
Kortelė galioja 3 metus1
Kortelės išdavimo mokestis2 5 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis3 3 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5 Eur
Kortelės siuntimas paštu nemokamai
Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje 5 Eur
Kortelės pristatymas skubos tvarka4 30 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank AB (Švedija) bankomatuose, kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose5, bei bankomatų tinkle BANKOMATAS.LT 2 %, min. 2 Eur
Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija), Swedbank AB (Švedija), BANKOMATAS.LT bankomatuose 2 %, min. 3 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate 0,1 %
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
Kredito limitas
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito limito palūkanos 18%
Panaudoto kredito dengimo terminas kito mėnesio 1 diena
Nemokamo kredito laikotarpis6 iki artimiausios kredito dengimo dienos (iki 31 dienos)
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 0 % arba 5 %7
Minimali kredito limito suma 300 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais8 2,45 %
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB, bankomate nemokamai
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur
Saugumo programa nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Standartiniai operacijų limitai9
Bendra leistina dienos operacijų suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 1 400 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms10 15 000 Eur
Saugumo programos sąlygos
Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)
 • 1Visos kitos su ta pačia kredito limito sąskaita susietos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl, jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
 • 2Mokestis taikomas už naujos kortelės ir atnaujintos kortelės išdavimą. Mokestis nurašomas kortelę aktyvavus nuo kliento sąskaitos banke nepriklausomai nuo siuntimo/atsiėmimo būdo.
 • 3Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
 • 4Pristatant kortelę skubos tvarka papildomai yra taikomi ir standartinis kortelės išdavimo arba pakeitimo bei kortelės atsiėmimo banko padalinyje mokesčiai. Kliento pasirinkimu debeto kortelė ir kredito kortelė disponuoti jau turimu kredito limitu bus pristatyta arba į banko padalinį arba kliento kontaktiniu adresu Lietuvoje pristatys kurjeris:
  • kitą darbo dieną, jei kortelė buvo užsakyta iki 13.00 val.;
  • per dvi darbo dienas, jei kortelė buvo užsakyta po 13.00 val.;
  • nauja kredito kortelė, kai kredito limitas dar nėra suteiktas, po sprendimo dėl kredito limito suteikimo priėmimo.
 • 5Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
 • 6Tai laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudoto kredito lėšas, kuriomis sumokėta už pirkinius ir paslaugas atsiskaitant kortele. Šis laikotarpis nustatomas nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito dengimo dienos.
 • 7Nustatoma individualiai.
 • 8Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu. Valiutos keitimo mokesčiams apskaičiuoti gali būti naudojama valiutos keitimo skaičiuoklė, pateikiama čia.
 • 9Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti. Operacijoms kredito limito sąskaitoje, nesinaudojant kortele, taikomi Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatyti operacijų limitai.
 • 10Bankui sutikus gali būti nustatomas didesnis nei standartinis grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose limitas, kuris galioja iki kortelės galiojimo pabaigos datos.

documentVerslo kredito kortelės sutarties bendrosios sąlygos

Jei kortelę gavote paštu:

 • Jei kortelės sutartis jau pasirašyta, kortelę aktyvinti galės bet kuris naudotojas, turintis „Swedbank“ interneto banke verslui nustatytą profilį „Visos operacijos“ arba „Visos operacijos ir sutartys“ su kortele susietai sąskaitai.
 • Jei kortelės sutartis dar nepasirašyta, ją aktyvinti galima pasirašant sutartį. Sutartį pasirašyti ir aktyvinti kortelę galės įmonės atstovas, kuris vienintelis, VĮ Registrų centro duomenimis, turi įmonės atstovavimo teisę bei jungiasi prie „Swedbank“ interneto banko verslui naudodamasi „Smart-ID“, Mobile-ID arba e. parašu asmens tapatybės kortelėje ar VĮ Registrų centro USB laikmenoje.

Aktyvinti kortelę

documentKortelės aktyvinimo instrukcija

Banko padalinyje gautą kortelę padalinio darbuotojas suaktyvina tik įmonės teisėtam atstovui pasirašius mokėjimo kortelės sutartį ir kortelę įteikus asmeniui, kurio vardu užsakyta kortelė, arba teisėtam atstovui.

 • Atsiskaitymams kortele taikomas iki 31 dienos nemokamo kredito limito laikotarpis.
 • Panaudotas, bet iki kito mėnesio 1-os dienos negrąžintas kredito limitas automatiškai nurašomas iš sutartos banko sąskaitos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti tuo atveju, jeigu sutartoje banko sąskaitoje visai panaudotai sumai automatiškai nurašyti trūksta lėšų (jei pagal sutartį numatyta 5% minimali kredito limito grąžinimo suma, tokia suma bus nurašyta iš sutartos banko sąskaitos, o likusiai sumai pradėtos skaičiuoti palūkanos). Svarbu: atlikus kredito pervedimą ar grynųjų pinigų išmokėjimą iš kredito limito sąskaitos, palūkanos skaičiuojamos nuo pat pirmos dienos.
 • Bet kuriuo metu galima pervesti papildomai lėšų į kredito limito sąskaitą, susietą su kredito kortele, ir taip padidinti kortelei taikomą limitą arba grąžinti nesumokėtą sumą.
 • Norint gauti išsamią informaciją apie operacijas, atliktas kredito kortele, reikia atsižvelgti į kiekvienai operacijai priskirtą būseną. Informaciją apie visas debetuotas sumas galima rasti „Swedbank“ interneto banke verslui kredito limito sąskaitos išraše; pirkimo operacijos, kurioms galioja nemokamo kredito limito laikotarpis, matomos rezervuotų sumų sąraše.

Jeigu manote, kad mokėjimo kortelę pametėte, galite laikinai ją užblokuoti „Swedbank“ interneto banke verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle verslui (tik „Android“ operacine sistema). Jeigu kortelę rastumėte, per 10 dienų nuo užblokavimo galite ją atblokuoti; priešingu atveju po 10 dienų ji bus automatiškai uždaryta.

Jei kortelė buvo pavogta, privalote ją nedelsdami užblokuoti. Tai galite padaryti interneto banke, mobiliojoje programėlėje arba telefonu +370 5 268 4422.

Jeigu kortelę pametėte arba ją pavogė jums būnant užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti, paskambinę.

Jeigu kortelę pametėte arba ją pavogė jums būnant užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti paskambinę visą parą veikiančiu „VISA“ pagalbos numeriu +1 410 581 9994.

Dėl kortele atliktų operacijų galite pateikti užklausą „Swedbank“ interneto banke verslui, paskambinę telefonu +370 5 268 4422 ar bet kuriame „Swedbank“ padalinyje tuo atveju, jeigu:

 • paaiškėja, kad į jūsų sąskaitos ataskaitą įtrauktos operacijos, apie kurias nežinojote arba dėl kurių nebuvo tartasi su pardavėju ar paslaugų teikėju;
 • nepavyksta įnešti arba išsigryninti pinigų (pvz., bankomatas neišduoda pinigų, tačiau atitinkama suma išskaičiuojama iš sąskaitos arba tam tikra įnešta suma neįskaičiuojama į jūsų sąskaitą).

Į banką turėtumėte kreiptis ne vėliau kaip per 60 dienų nuo operacijos dienos, užpildyti ir pateikti prašymą.

Pastaba! Jeigu kreipsitės vėliau nei po 60 dienų, bankas turi teisę atmesti jūsų prašymą ir atsisakyti pradėti operacijos ginčijimo procedūrą.

Daugiau informacijos Klientų skundų nagrinėjimo „Swedbank“, AB, ir antrinėse įmonėse taisyklėse.

Finansinis Jūsų įmonės saugumas mums yra vienas svarbiausių prioritetų. Kviečiame atsakingai naudotis mokėjimo kortelėmis, laikantis saugaus kortelių naudojimo rekomendacijų.

 • Kortele gali naudotis tik kortelės naudotojas, tai yra kortelėje nurodytas asmuo. Neleiskite niekam, įskaitant artimiausius žmones, naudotis kitam asmeniui išduota kortele.
 • Visada žinokite, kur yra Jūsų vardu išduota mokėjimo kortelė.
 • Mokėdami kortele niekada neleiskite Jus aptarnaujančiam asmeniui nusinešti Jūsų kortelės į pagalbines patalpas ar kitaip pasišalinti su Jūsų kortele iš Jūsų akiračio, kad nebūtų pavogti Jūsų kortelės duomenys.
 • Visada patikrinkite mokėjimo sumą, kurią apmokate kortele.
 • Atliktus mokėjimus kortele reguliariai tikrinkite interneto banke verslui arba išmaniojoje programėlėje. Jei bet kuris mokėjimas atrodo įtartinas, nedelsdami praneškite apie tai bankui.
 • Apsipirkinėjant nerekomenduojama siųsti kortelės numerį paštu ar atskleisti telefonu, kad kortelės duomenys nebūtų panaudoti melagingiems sandoriams. Jei neturite kitos galimybės, kortelės numerį atskleiskite tik būdami itin atsargūs.
 • Atsargiai ir dėmesingai naudokitės bankomatais ar kitais bankais. Kai kuriuose bankomatuose kortelė grąžinama prieš išduodant grynuosius. Prieš pasitraukdami nuo bankomato įsitikinkite, kad gavote tikslią grynųjų sumą ir tikrai pasiėmėte savo mokėjimo kortelę.
 • „Swedbank“ programėlėje galite pasitikrinti turimos kortelės PIN kodą. Tai ypač pravers, jei jį pamiršote ar neprisimenate po pakeitimo. Jūsų kortelės PIN kodo nematys niekas kitas, net „Swedbank“ darbuotojai – tai užtikrina PSI DSS saugumo standartus atitinkantis specialus sprendimas.
 • Gaudamas naują mokėjimo kortelę kortelės naudotojas atskirame voke gauna ir PIN kodą. Atnaujintoms kortelėms galioja senosios kortelės PIN kodas.
 • Savo PIN kodo niekam niekada neatskleiskite, net banko darbuotojams.
 • PIN kodą įsiminkite, neužsirašinėkite jo ant kortelės ar bet kur kitur, kur jį galėtų pamatyti bet kuris kitas asmuo.
 • Tvirtindami mokėjimus PIN kodą suveskite taip, kad jo niekas nepamatytų, nes Jūsų kortelę kažkas gali pavogti ir ja pasinaudoti. Jei vagišiai atsiskaito kortele, suvesdami PIN kodą, laikoma, kad tai yra kortelės savininko atsakomybė.

Jei įtariate, kad Jūsų PIN kodą galėjo kas nors sužinoti arba jeigu apie būtinybę pasikeisti PIN kodą Jus perspėjo bankas, privalote jį pasikeisti nedelsdami. Pasikeisti PIN kodą galite bet kuriame „Swedbank“ bankomate. Rinkdamiesi naują PIN kodą sugalvokite naujus skaičius, nesirinkite senojo kodo.

Saugumui užtikrinti neteisingą PIN kodą galima įvesti tik du kartus. PIN kodą neteisingai įvedus tris kartus, kortelė bus automatiškai blokuojama.

 • Jeigu užblokavote savo kortelę prekybos vietoje, ją atblokuoti galite artimiausiame „Swedbank“ bankomate, pirmuoju bandymu įvedę teisingą PIN kodą.
 • Jeigu kortelę užblokavote neteisingai įvedę jos PIN kodą bankomate, atblokavimas galimas „Swedbank“ interneto banke verslui.
 • Jei kortelė buvo pavogta, privalote ją nedelsdami užblokuoti. Tai galite padaryti interneto banke, mobiliojoje programėlėje arba telefonu +370 5 268 4422.
 • Jei kortelė buvo pamesta ar pavogta užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti paskambinę visą parą veikiančia „Mastercard“ kortelių pagalbos linija +1 636 722 7111 (mokamas skambutis).

Norintiems turėti daugiau atsiskaitymo kortele galimybių.

Kortelė, jūsų įmonei užtikrinanti papildomų lėšų atsiskaitymams ir saugias keliones.

Nauja!

Suteikite klientams geresnę apsipirkimo patirtį.

Nuo paprastų kišeninių skaitytuvų iki specialiai Jums pritaikytų sprendimų.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Verslo akademija

Smulkieji Lietuvos verslai dalinasi išmoktomis pamokomis ir augimo receptais finaliniame projekto renginyje.

Žiūrėti