Sąskaitos atidarymas

Turint sąskaitą „Swedbank“ patogu tvarkyti kasdienius savo įmonės finansinius reikalus

Gaukite banko finansavimą, investuokite laisvas lėšas ir naudokitės kitomis „Swedbank“ teikiamomis paslaugomis.

Įmonei banko sąskaitą gali atidaryti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo (turintis notaro patvirtintą įgaliojimą). Norint atsidaryti banko sąskaitą tereikia užsukti į bet kurį „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ir sudaryti banko sąskaitos sutartį.

Taip pat banko sąskaitai atidaryti reikės pateikti banko nustatytos formos Juridinio asmens deklaraciją. Tuo atveju, jei manote, kad bankas nepagrįstai prašo užpildyti Juridinio asmens deklaraciją, maloniai prašome susipažinti su išsamesne informacija apie principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad prieš atidarydamas banko sąskaitą, vadovaudamasis rizika pagrįstu vertinimu bei siekdamas kliento atžvilgiu deramai įgyvendinti principą „Pažink savo klientą, Bankas gali asmens paprašyti pateikti ir kitus (nei nurodyti aukščiau) papildomus dokumentus ir (arba) papildomus rašytinius paaiškinimus. Dėl principo Pažink savo klientą įgyvendinimo, kai kuriais atvejais, sąskaitos atidarymas gali užtrukti iki 10 darbo dienų

Papildoma informacija
!

Visi indėliai iki 100 000 eurų ir ekvivalentu užsienio valiuta yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Naudinga žinoti