Svarbi informacija paslaugos klientams

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento “Dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas“ (ES 2015/751) reikalavimus, nuo 2016 m. birželio 9 d. yra keičiamos tarp paslaugos klientų ir „Swedbank“, AB sudarytų paslaugų, pagal kurias vykdomi atsiskaitymai kortelėmis sutartys ir kiti su Paslaugos sutartimi susiję dokumentai.