Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Mokėjimų sprendimai e.verslui

„Swedbank“ techninis sprendimas

 • Techninė dokumentacija paslaugos diegimui
 • Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus apie mokėjimų įsidiegimą
 • Mokėjimo inicijavimo paslaugos išbandymas
 • Raktų poros generavimo įrankis
Daugiau apie atsiskaitymus internetu

Mano sutartys

Dokumentacija:

Įskiepiai:

downloadMagento 2.4.6, PHP 8.1.12 (.zip)

Pirmieji žingsniai

Norėdami įsidiegti „Bank Link“ mokėjimus ir (ar) mokėjimų inicijavimą, vadovaukitės paslaugos technine specifikacija arba naudokite įskiepius. Kitų bankų, iš kurių galima inicijuoti (priimti) mokėjimus, sąrašą bei užklausos nuorodas rasite šiame dokumente. Sertifikatus, skirtus patikrinti per „Swedbank“ siunčiamų užklausų autentiškumą, galite parsisiųsti čia (paslaugos versijai 008) arba čia (paslaugos versijai 009). Rekomenduojame suplanuoti reguliariai atnaujinti „Swedbank“ sertifikatą, nes jis galioja tik tam tikrą laikotarpį. Aprašymą, kaip patogiai susigeneruoti raktus, rasite čia. Gaires, kaip naudojantis OpenSSL kriptografijos įrankiu susigeneruoti raktus (privatųjį ir viešąjį), galite rasti „Bank Link“ techninėse specifikacijose.

Siekiant palengvinti Bank Link paslaugos diegimą galima naudoti įskiepius – tam nėra būtinos techninės žinios, nes įskiepio diegimas panašus į programinės įrangos diegimą kompiuteryje.

Siekdami palengvinti Bank Link paslaugos v009 integraciją į populiarias e. komercijos platformas, rekomenduojame naudoti įskiepius.

„Bank Link“ paslauga neturi testavimo aplinkos.

Mokėjimo inicijavimas

 • Mokėtojas, atsiskaitydamas už prekes ar paslaugas, Jūsų interneto svetainėje pasirenka jo sąskaitą tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją (ne „Swedbank“), iš kurio sąskaitos atliks apmokėjimą.
 • Mokėtojas duoda sutikimą „Swedbank“ inicijuoti mokėjimą, o „Swedbank“ gauna iš mokėtojo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitos informaciją.
 • Mokėtojas patikrina mokėjimo informaciją ir patvirtina mokėjimą.
 • Mokėtojas nukreipiamas atgal į Jūsų interneto svetainę.

Išbandykite čia: https://www.swedbank.lt/private/home/important/mbbl

Tai priklauso nuo mokėtojo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo:

 • „Swedbank“ yra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos, todėl tai priklauso nuo mokėtojo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo – jei jis taip pat prisijungęs, lėšų pervedimas vykdomas kaip momentinis mokėjimas. Jei momentinis mokėjimas dėl techninių priežasčių neįmanomas, mokėjimas vykdomas kaip SEPA mokėjimas.
 • Jei mokėtojo sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas nėra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos, mokėjimas vykdomas kaip SEPA mokėjimas.
 • Jei mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra tame pačiame banke, mokėjimas bus įvykdytas nedelsiant.

Atlikdamas mokėjimą mokėtojas privalo duoti sutikimą inicijuoti mokėjimą iš pasirinkto sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo (ne „Swedbank“). Sutikimo „Swedbank“ prašo vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais. Sutikimas gali būti vienkartinis arba ilgiau saugomas naršyklėje kaip slapukas, tuomet vykdant kitus mokėjimus sutikimo nebus prašoma.

Mokėtojas pirma turi kreiptis į savo sąskaitą tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją arba gali kreiptis į „Swedbank“, kaip mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją. Su pervedimu susijusią informaciją mokėtojas gali rasti savo banko sąskaitos išraše. Nepavykus gauti šios informacijos prašome kreiptis į Swedbank.

Šiuo metu iš kito sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo gali būti inicijuoti tik vieno patvirtinančio asmens mokėjimai.

Mokėjimas vykdomas mobiliojo įrenginio naršyklėje.

Lėšų įskaitymas

Šiuo metu numatyta, kad inicijuojant mokėjimą lėšos pervedamos į tą pačią sąskaitą, kaip ir „Bank Link“ mokėjimų iš „Swedbank“ mokėtojų sąskaitų atveju. Visos sėkmingai įvykdytos mokėjimo operacijos yra matomos sąskaitos, sutartyje nurodytos kaip lėšų įskaitymo sąskaita, išraše. Mokėjimo operacijoms taikomi mokesčiai nuskaičiuojami vieną kartą per mėnesį sutartyje numatytais terminais, taip pat matomi sąskaitos, sutartyje nurodytos kaip mokesčio sąskaita, išraše.

Paslaugos įkainiai

Paslaugai taikomi įkainiai skelbiami „Swedbank“ interneto svetainėje ir su „Swedbank“ pasirašytoje „Bank Link“ sutartyje. „Swedbank“ taiko operacijos mokesčius tik sėkmingai inicijuotoms operacijoms (t. y. pirkėjo patvirtintoms operacijoms).

Mokesčiai už visas praėjusio mėnesio mokėjimo operacijas nuskaičiuojami vieną kartą mėnesio pradžioje (tiksli data nurodyta „Bank Link“ paslaugos sąlygose). Mokesčiai už inicijuotus mokėjimus nuskaitomi nuo tos pačios prekybininko mokesčių sąskaitos, kaip ir „Bank Link“ atveju, tačiau atskiru įrašu.

Veikdamas kaip mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, „Swedbank“ netaiko jokių mokesčių mokėtojui. Tačiau mokėtojo sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas gali taikyti mokestį už mokėjimą pagal jo kainoraštį ir atsižvelgdamas į konkretaus mokėjimo sąlygas (pvz., ar (kokį) paslaugų planą pasirinkęs mokėtojas). Mūsų mokėjimo inicijavimo formoje nerodomi kitų bankų taikomi mokesčiai mokėtojui, nes tokia informacija mums neteikiama. Mokėtojas su jam taikomais mokesčiais gali susipažinti savo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo aplinkoje.

„Bank Link“ ir „Bank Link“ mokėjimo inicijavimo paslaugų palyginimas

Vykdant „Bank Link“ mokėjimus, „Swedbank“ atsako už mokėjimų įvykdymą ir įskaitymą. Pinigai į įmonės sąskaitą įskaitomi iškart, kai tik mokėtojas patvirtina mokėjimą. Naudojantis „Bank Link“ mokėjimo inicijavimo paslauga, „Swedbank“ veikia kaip trečioji šalis ir atsako tik už mokėjimo inicijavimą. Kadangi mokėtojo sąskaita yra kitoje finansų įstaigoje, „Swedbank“ įmonei praneša tik apie sėkmingai inicijuotą mokėjimą ir negali garantuoti, kad lėšos pasieks įmonės sąskaitą. Todėl rekomenduojame pristatyti atitinkamą prekę ar suteikti atitinkamą paslaugą tik gavus lėšas į Jūsų įmonės sąskaitą. Mokėtojo bankas nepateikia mokėtojo vardo ir pavardės, todėl kai inicijuojamas mokėjimas ir mokėtojas duoda tam sutikimą, „Swedbank“ mokėjimo lange pateikia mokėtojui tik jo sąskaitų sąrašą (su mokėtojo sukurtais sąskaitų pavadinimais, jei tokie būtų). Dirbame, kad mokėtojo sąskaitos likučio informaciją ateityje galėtume pateikti. Patvirtinus mokėjimą, „Swedbank“ sistema išsiunčia pranešimą apie sėkmingai inicijuotą mokėjimą (tokį patį kaip ir sėkmingo mokėjimo per „Bank Link“ atveju), tačiau mokėjimo inicijavimo patvirtinimo pranešimo laukelis, kuriame paprastai nurodomas mokėtojo vardas/pavardė (VK_SND_NAME), lieka neužpildytas, nes tokios informacijos mums nepateikia mokėtojo bankas. Mokėtojo vardas/pavardė matomi sąskaitos išraše gavus mokėjimą.

Dokumentai:

Įskiepiai ir lengva integracija:

 • Suderinama su PHP 8 versija
 • Suderinama su PHP 7.2 - 8.1 versijomis
 • Magento 2.4.2 arba senesnei versijai prieš įdiegiant įskiepio .zip bylą, reikia pirma įdiegti jwt-framework
  • Magento 2.2.7 - 2.4.2 versijose tai galima atlikti komandinės eilutės pagalba Magento šakniniame aplanke (angl. root folder) įvedus tokią komandą: composer require web-token/jwt-framework
Norėdami aktyvuoti Bank Link mokėjimo sprendimą savo el. parduotuvėje Verskis.lt platformoje vadovaukitės šia instrukcija. Norėdami aktyvuoti Swedbank mokėjimų inicijavimo sprendimą savo el. parduotuvėje Eshoprent platformoje vadovaukitės šia instrukcija. Norėdami aktyvuoti Bank Link mokėjimo sprendimą savo el. parduotuvėje Voog platformoje vadovaukitės šia instrukcija (EN).

Atidarydami šią nuorodą galite susipažinti su mokėjimo inicijavimo procesu kaip pirkėjas ir tuo pačiu padaryti gerą darbą paaukodami.

Išbandykite čia

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Suprasti finansų kalbą gali ne tik „verslo liūtai“

Įveikime finansų valdymo iššūkius kartu!

Kartu su finansų ekspertu paruošėme 3 pagrindinius finansų valdymo iššūkius. Pagal parengtas užduotis įveikę šiuos iššūkius, sustiprinsite savo kompetenciją finansinio raštingumo srityje bei padėsite savo verslui augti.