Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Verslo debeto kortelė

Jūsų įmonės veiklos pagalbininkė kiekvieną dieną

 • Nauja! Patogiai valdykite savo įmonės korteles ir mobiliajame telefone.
 • Patogu atsiskaityti kiekvieną dieną – už degalus, prekes, paslaugas, verslo keliones ir kt.
 • Paprastesnė išlaidų apskaita.
 • Galimybė saugiai pirkti ir internetu, ir įprastose parduotuvėse.
 • Prireikus greitai pasiimsite grynųjų pinigų ar įnešite jų į sąskaitą.
Užsakyti   Verslo kortelių palyginimas

Galimybė naudotis įmonės sąskaitoje esančiomis lėšomis apmokėti verslo išvykų, susitikimų, komandiruočių, reprezentacines ar ūkio išlaidas, įskaitant pirkimą internetu.

Svarbu: kad pirkti internetu mažmeninės prekybos vietose būtų patogu ir saugu, turite aktyvinti saugaus pirkimo internetu funkciją.

Ši funkcija bus aktyvinta automatiškai, jei pasirinkote atnaujintą ar pakeistą kortelę gauti paštu ir tokia funkcija buvo nustatyta keičiamai kortelei.

Įjungti saugaus pirkimo internetu funkciją

Prie vienos Banko sąskaitos įmonės darbuotojams gali būti užsakytos ir išduotos kelios Verslo debeto kortelės.

Naudodamiesi „Swedbank“ interneto banku verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle kiekvienam kortelės turėtojui galėsite nustatyti atskirus operacijų limitus ir naudotojo teises:

 • leisti arba neleisti atlikti įvairias operacijas kortele, pvz., mokėjimus (įskaitant bekontakčius), grynųjų pinigų išėmimą ar įmokėjimą galės Interneto banko naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos ir sutartys“ su kortele susietai sąskaitai arba įmonės atstovas, kuris vienintelis, Registrų centro duomenimis, turi atstovavimo teisę.
 • įjungti arba išjungti bekontakčio mokėjimo funkciją Interneto banke taip pat galės bet kuris naudotojas, turintis nustatytą profilį „Visos operacijos“ su kortele susietai sąskaitai.

Bekontakte kortele galima sumokėti už pirkinius, kurių vertė iki 50 Eur, neįvedant PIN kodo. Tereikia pridėti kortelę prie kortelių skaitytuvo. Bekontakčiai mokėjimai gali būti atliekami ir užsienyje; skirtingose šalyse gali būti nustatytas skirtingas bekontakčio mokėjimo limitas.

Bekontakčio mokėjimo funkciją galima įjungti arba išjungti. Pakeitimas įsigalioja vieną mokėjimą patvirtinus PIN kodu. Jeigu netyčia kortelę prie terminalo pridedate du kartus, fiksuojamas tik pirmasis mokėjimas.

Gali būti, kad netgi už nedidelės vertės pirkinius bus reikalaujama įvesti PIN kodą.

Verslo debeto kortelę užsisakyti galite:

 • „Swedbank“ interneto banke verslui;
 • paskambinę tel. 1633;
 • bet kuriame „Swedbank“ padalinyje Lietuvoje (iš anksto užsiregistravus).

Paprasčiausia užsisakyti kortelę ir pasirašyti sutartį „Swedbank“ interneto banke verslui

Verslo debeto kortelė gali būti pristatyta paštu jūsų įmonės kontaktiniu adresu arba į bet kurį „Swedbank“ padalinį Lietuvoje.

Užsakymą gauti kortelę gali užpildyti bet kuris įmonės darbuotojas, turintis prieigą prie įmonės „Swedbank“ interneto banko verslui. Sutartį per septynias dienas „Swedbank“ interneto banke verslui turi pasirašyti įmonės atstovas, kuris vienintelis, VĮ Registrų centro duomenimis, turi įmonės atstovavimo teisę bei jungiasi prie „Swedbank“ interneto banko verslui naudodamasis „Smart-ID“, m. parašu arba e. parašu asmens tapatybės kortelėje ar VĮ Registrų centro USB laikmenoje. Priešingu atveju užsakymas bus atšauktas ir kortelė nebus pagaminta.

Pristatymas per 5–10 dienų

 • Kortelė pagaminama ir išsiunčiama paštu įmonės nurodytu kontaktiniu adresu. Saugumui užtikrinti paštu siunčiame tik neaktyvintas korteles. Gavę mokėjimo kortelę ją galite suaktyvinti „Swedbank“ interneto banke verslui.
 • Jei pasirinkote mokėjimo kortelę atsiimti banko padalinyje ir yra pasirašyta sutartis, kortelę banko padalinyje galės atsiimti asmuo, kurio vardu pagaminta kortelė (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija Interneto banku arba tel. 1633).

Užsisakyti kortelę

 • Jeigu nurodėte kortelę atnaujinti automatiškai, atnaujinamas bus pradėtas 1-ą dieną mėnesio einančio iki kortelės galiojimo mėn. pagal mokėjimo kortelės sutarties nuostatas (atnaujiname tik tas mokėjimo korteles, kurios per paskutinius 6 mėn. iki nurodytos dienos buvo naudojamos atsiskaitymams). Kortelės atnaujinimo būseną bei pristatymo būdą ir (arba) kontaktinį adresą galima pakeisti „Swedbank“ interneto banke verslui ne vėliau nei 2 mėn. iki turimos kortelės galiojimo pabaigos.
 • Atnaujinta kortelė pristatoma iki senosios kortelės galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip dviem savaitėms įmonės nurodytu kontaktiniu adresu arba nurodytu „Swedbank“ padalinio adresu, jei pasirinkote kortelę atsiimti banko padalinyje (vizitui į padalinį būtina išankstinė registracija Interneto banku arba tel. 1633).
 • Atnaujintai kortelei galios senasis PIN kodas.
 • Atnaujinta kortele bus galima naudotis tik pasirašius Verslo debeto kortelės sutartį ir suaktyvinus kortelę.

Užsisakykite kortelę įmonės kontaktiniu adresu

 • Lietuvoje korteles paštu siunčiame nemokamai.
 • Prieš užsisakydami kortelę įsitikinkite, kad nurodytas kontaktinis įmonės adresas yra teisingas.
 • Pasikeitus kortelės pristatymo adresui, įmonės kontaktinis adresas pasikeičia automatiškai.

Verslo debeto kortelė

Bekontaktė „Mastercard“

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
Kortelė galioja 3 metus, jei užsakyta iki 2020-09-23
4 metus, jei užsakyta nuo 2020-09-24
Kortelės išdavimo mokestis1 Iki 2020-09-23 – 10 Eur
Nuo 2020-09-24 – 5 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Kortelės išdavimo mokestis, jei nustatytos tik grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos kortelei1 Iki 2020-09-23 – 8 Eur
Nuo 2020-09-24 – 5 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis2 2 Eur
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis, jei nustatytos tik grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos kortelei2, 3 0,50 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5 Eur
Kortelės siuntimas paštu1 nemokamai
Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje1 Iki 2020-11-30 – 1,45 Eur
Nuo 2020-12-01 – 5 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose Iki 2021-01-31 – 0,5 %, min. 0,58 Eur
Nuo 2021-02-01 - 1 %, min. 1 Eur
Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,90 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 3 Eur
Kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose4 Iki 2021-01-31 – 0,5 %, min. 0,87 Eur
Nuo 2021-02-01 – 1 %, min. 1 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate Iki 2021-01-31 – 0,07 %
Nuo 2021-02-01 – 0,1 %
Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais5 2,45 %
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“", AB bankomate nemokamai
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Saugumo programa nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Standartiniai operacijų limitai6
Bendra leistina dienos operacijų suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur
Nuo 2021-02-01 užsakomoms kortelėms 1 400 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms7 15 000 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 2 900 Eur
Saugumo programos sąlygos
Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas kortele)

1Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
2Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
3Jei kortelei, kuriai buvo nustatytos tik grynųjų pinigų įmokėjimo operacijos, bus nustatytos „Swedbank“ interneto banke verslui arba banko padalinyje ir kitos operacijos (pavyzdžiui, grynųjų pinigų išmokėjimo, atsiskaitymo už prekes ir paslaugas ir kt.), tokiu atveju kortelei bus taikomas Mėnesinis kortelės administravimo mokestis.
4Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
5Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu. Valiutos keitimo mokesčiams apskaičiuoti gali būti naudojama valiutos keitimo skaičiuoklė, pateikiama čia.
6Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti.
7Bankui sutikus gali būti nustatomas didesnis nei standartinis grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose limitas, kuris galioja iki kortelės galiojimo pabaigos datos.


Verslo kredito kortelė

Įkainiai galioja „Mastercard“, bei „Visa“ kortelėms

„Mastercard“ kortelės užsakomos ir išduodamos nuo 2020-09-24.

Nuo nurodytos datos „Visa“ kortelės nebeužsakomos ir nebeišduodamos, atnaujinamos ir keičiamos praradus, sugadinus ar kliento prašymu tik į „Mastercard“ kredito korteles.
Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
Kortelė galioja 3 metus1
Kortelės išdavimo mokestis2 Iki 2020-09-23 – 15 Eur
Nuo 2020-09-24 – 5 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis3 3 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,03 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 2 Eur
Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,90 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 3 Eur
kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose4 Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,03 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 2 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate Iki 2021-01-31 – 0,07 %
Nuo 2021-02-01 – 0,1 %
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
Kredito limitas
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito limito palūkanos 18%
Panaudoto kredito dengimo terminas kito mėnesio 1 diena
Nemokamo kredito laikotarpis5 iki artimiausios kredito dengimo dienos (iki 31 dienos)
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 0 % arba 5 %6
Minimali kredito limito suma 300 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais7 2,45 %
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“", AB bankomate nemokamai
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur
Saugumo programa nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Standartiniai operacijų limitai8
Bendra leistina dienos operacijų suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur
Nuo 2021-02-01 užsakomoms kortelėms 1 400 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms9 15 000 Eur
Saugumo programos sąlygos
Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)

1Visos kitos su ta pačia kredito limito sąskaita susietos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl, jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
2Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
3Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
4Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
5Tai laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudoto kredito lėšas, kuriomis sumokėta už pirkinius ir paslaugas atsiskaitant kortele. Šis laikotarpis nustatomas nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito dengimo dienos.
6Nustatoma individualiai.
7Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu. Valiutos keitimo mokesčiams apskaičiuoti gali būti naudojama valiutos keitimo skaičiuoklė, pateikiama čia.
8Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti. Operacijoms kredito limito sąskaitoje, nesinaudojant kortele, taikomi Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatyti operacijų limitai.
9Bankui sutikus gali būti nustatomas didesnis nei standartinis grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose limitas, kuris galioja iki kortelės galiojimo pabaigos datos.


Auksinė verslo kredito kortelė

Įkainiai galioja „Mastercard“, bei „VISA“ kortelėms

„Mastercard“ kortelės užsakomos ir išduodamos nuo 2020-09-24.

Nuo nurodytos datos „Visa“ kortelės nebeužsakomos ir nebeišduodamos, atnaujinamos ir keičiamos praradus, sugadinus ar kliento prašymu tik į „Mastercard“ kredito korteles.
Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
Kortelė galioja 3 metus1
Kortelės išdavimo mokestis2 Iki 2020-09-23 – 30 Eur
Nuo 2020-09-24 – 15 Eur (taikomas ir už atnaujintos kortelės išdavimą)
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis3 10 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,03 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 2 Eur
kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,90 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 3 Eur
kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose4 Iki 2021-01-31 – 2 %, min. 2,03 Eur
Nuo 2021-02-01 - 2 %, min. 2 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate Iki 2021-01-31 – 0,07 %
Nuo 2021-02-01 – 0,1 %
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
Kredito limitas
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito limito palūkanos 15 %
Panaudoto kredito dengimo terminas Kito mėnesio 10 diena
Nemokamo kredito laikotarpis5 Iki artimiausios kredito dengimo dienos (iki 41 dienos)
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 0 %
Minimali kredito limito suma 300 Eur
Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais6 2,45 %
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur
Saugumo programa nemokamai
Kelionių draudimas nemokamai
„Priority pass“ kortelės išdavimas (tik prie „Visa“ kortelės) nemokamai
Apsilankymas LoungeKey (su Auksine verslo kredito kortele „Mastercard“) arba Priority Pass (su „Priority Pass“ kortele išduota prie Auksinės verslo kredito kortelės „Visa“) oro uostų laukimo salėse7 28 Eur
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu:
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Standartiniai operacijų limitai8
Bendra leistina dienos operacijų suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur
Nuo 2021-02-01 užsakomoms kortelėms 1 400 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms9 15 000 Eur
Saugumo programos sąlygos
Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)
Kelionių draudimo apsaugos ir draudimo sumos10
Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas
Gydymo ir transporto išlaidos 500 000 Eur
Neatidėliotina odontologo pagalba 200 Eur
Papildomų medicinos pagalbos priemonių įsigijimas 200 Eur
Nelaimingų atsitikimų draudimas
Apdraustojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo 10 000 Eur
Traumų draudimas 10 000 Eur
Asmeninių daiktų draudimas 2 000 Eur
Kelionės sutrikimo draudimas
Maršruto / grafiko pasikeitimas (įskaitant kelionės atšaukimą, nutrūkimą) 2 000 Eur
Lėktuvo bilieto keitimas 150 Eur
Skrydžio išvykimo laiko atidėjimas:
daugiau nei 4 h 150 Eur
daugiau nei 24 h 300 Eur
Bagažo vėlavimas daugiau nei 4 h 1 000 Eur
Civilinės atsakomybės ir teisinės pagalbos draudimas
Civilinė atsakomybė 20 000 Eur
Teisinė pagalba 1 000 Eur
Užstatas 3 000 Eur

1Visos kitos su ta pačia kredito limito sąskaita susietos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl, jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
2Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
3Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
4Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
5Tai laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudoto kredito lėšas, kuriomis sumokėta už pirkinius ir paslaugas atsiskaitant kortele. Šis laikotarpis nustatomas nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito dengimo dienos.
6Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu. Valiutos keitimo mokesčiams apskaičiuoti gali būti naudojama valiutos keitimo skaičiuoklė, pateikiama čia.
7Už vieną apsilankymą vienam asmeniui oro uosto laukiamojoje salėje. Įkainį nustato ne „Swedbank“, AB, o atitinkamą paslaugą (LoungeKey arba Priority Pass) teikianti trečioji šalis, kuriai ir sumokamas nurodyto dydžio mokestis. Priority Pass paslaugos atveju mokestį nuo kliento sąskaitos nurašo ir trečiajai šaliai perveda „Swedbank“, AB.
8Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti. Operacijoms kredito limito sąskaitoje, nesinaudojant kortele, taikomi Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatyti operacijų limitai.
9Bankui sutikus gali būti nustatomas didesnis nei standartinis grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose limitas, kuris galioja iki kortelės galiojimo pabaigos datos.
10Detali informacija apie draudimo paslaugų sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.


Laikinos bankomato kortelės įkainiai

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
Kortelė galioja Iki kito artimiausio mėnesio, esančio po mėnesio, kurio metu buvo išduota Laikina bankomato kortelė, paskutinės dienos
Kortelės administravimo mokestis 3 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas „Swedbank", AB bankomatuose Lietuvoje 0,5%, min. 0,58 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas „Swedbank", AB bankomate Lietuvoje 0,07%
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Standartiniai operacijų limitai
Bendra leistina dienos operacijų suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms1 870 Eur
Bendra leistina mėnesio operacijų suma grynųjų pinigų įmokėjimo „Swedbank“, AB bankomatuose operacijoms 10 000 Eur

1Kliento pageidavimu operacijų limitas gali būti pakeistas.

Verslo debeto kortelės sutarties bendrosios sąlygos

Jei naują kortelę užsakėte „Swedbank“ interneto banke verslui ir gavote ją paštu, ją aktyvinti galės bet kuris naudotojas, turintis „Swedbank“ interneto banke verslui nustatytą profilį „Visos operacijos“ su kortele susietai įmonės banko sąskaitai.

Paštu gavus atnaujintą Verslo debeto kortelę ar užsakytą naują kortelę, dėl kurios sutartis dar nepasirašyta, „Swedbank“ interneto banke verslui ją aktyvinti galima tik kartu pasirašant sutartį. Sutartį pasirašyti ir aktyvinti kortelę galės įmonės atstovas, kuris vienintelis, VĮ Registrų centro duomenimis, turi įmonės atstovavimo teisę bei jungiasi prie „Swedbank“ interneto banko verslui naudodamasis „Smart-ID“, m. parašu arba e. parašu asmens tapatybės kortelėje ar VĮ Registrų centro USB laikmenoje.

Kilus nesklandumų pasirašant sutartį, kreipkitės į artimiausią banko padalinį.

Banko padalinyje gautą kortelę padalinio darbuotojas suaktyvina tik Verslo debeto kortelės sutartį pasirašius įmonės teisėtam atstovui ir kortelę įteikus asmeniui, kurio vardu užsakyta kortelė.

Aktyvinti kortelę

Kortelės aktyvinimo instrukcija

Jeigu manote, kad mokėjimo kortelę pametėte, galite laikinai ją užblokuoti „Swedbank“ interneto banke verslui arba „Swedbank“ išmaniąja programėle verslui (tik „Android“ operacine sistema). Jeigu kortelę rastumėte, per 10 dienų nuo užblokavimo galite ją atblokuoti; priešingu atveju po 10 dienų ji bus automatiškai uždaryta.

Jeigu kortelė buvo pavogta, ją reikia nedelsiant uždaryti. Galite padaryti tai patys, naudodamiesi „Swedbank“ interneto banku verslui, paskambinę trumpuoju numeriu 1633 arba bet kuriuo paros metu paskambinę tel. Nr. (8 5) 268 4820. Jei skambinate iš užsienio, rinkite numerį +370 5 268 4422 arba +370 5 268 4820.

Jeigu kortelę pametėte arba ją pavogė jums būnant užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti, paskambinę visą parą veikiančiu „MasterCard“ kortelės pagalbos numeriu +1 636 722 7111 arba tos šalies, kurioje esate, nemokama pagalbos linija.

Išduodant naują debeto kortelę (kortelė atsiimama banko padalinyje arba siunčiama paštu) PIN kodas saugumui užtikrinti pateikiamas ar siunčiamas atskirame voke.

Atnaujintai kortelei galioja toks pats PIN kodas kaip ir ankstesniajai.

Esant poreikiui PIN kodą galite pakeisti bet kuriame „Swedbank“ bankomate Lietuvoje.

Saugumui užtikrinti neteisingą PIN kodą galima įvesti tik du kartus. PIN kodą neteisingai įvedus tris kartus, jis automatiškai blokuojamas.

 • Jeigu užblokuojate savo PIN kodą prekybos vietoje, jį atblokuoti galite bankomate, pirmuoju bandymu įvedę teisingą PIN kodą.
 • Jeigu PIN kodą užblokuojate bankomate arba negalite kodo atsiminti, turėsite užsisakyti naują kortelę.

Dėl kortele atliktų operacijų galite pateikti užklausą „Swedbank“ interneto banke verslui, paskambinę telefonu +370 5 268 4422 ar bet kuriame „Swedbank“ padalinyje tuo atveju, jeigu:

 • paaiškėja, kad į jūsų sąskaitos ataskaitą įtrauktos operacijos, apie kurias nežinojote arba dėl kurių nebuvo tartasi su pardavėju ar paslaugų teikėju;
 • nepavyksta įnešti arba išsigryninti pinigų (pvz., bankomatas neišduoda pinigų, tačiau atitinkama suma išskaičiuojama iš sąskaitos arba tam tikra įnešta suma neįskaičiuojama į jūsų sąskaitą).

Į banką turėtumėte kreiptis ne vėliau kaip per 60 dienų nuo operacijos dienos, užpildyti ir pateikti prašymą.

Pastaba! Jeigu kreipsitės vėliau nei po 60 dienų, bankas turi teisę atmesti jūsų prašymą ir atsisakyti pradėti operacijos ginčijimo procedūrą.

Daugiau informacijos Klientų skundų nagrinėjimo „Swedbank“, AB, ir antrinėse įmonėse taisyklėse.

Finansinis Jūsų įmonės saugumas mums yra vienas svarbiausių prioritetų. Kviečiame atsakingai naudotis mokėjimo kortelėmis, laikantis saugaus kortelių naudojimo rekomendacijų.

 • Kortele gali naudotis tik kortelės naudotojas, tai yra kortelėje nurodytas asmuo. Neleiskite niekam, įskaitant artimiausius žmones, naudotis kitam asmeniui išduota kortele.
 • Visada žinokite, kur yra Jūsų vardu išduota mokėjimo kortelė.
 • Mokėdami kortele niekada neleiskite Jus aptarnaujančiam asmeniui nusinešti Jūsų kortelės į pagalbines patalpas ar kitaip pasišalinti su Jūsų kortele iš Jūsų akiračio, kad nebūtų pavogti Jūsų kortelės duomenys.
 • Visada patikrinkite mokėjimo sumą, kurią apmokate kortele.
 • Atliktus mokėjimus kortele reguliariai tikrinkite interneto banke verslui arba išmaniojoje programėlėje. Jei bet kuris mokėjimas atrodo įtartinas, nedelsdami praneškite apie tai bankui.
 • Apsipirkinėjant nerekomenduojama siųsti kortelės numerį paštu ar atskleisti telefonu, kad kortelės duomenys nebūtų panaudoti melagingiems sandoriams. Jei neturite kitos galimybės, kortelės numerį atskleiskite tik būdami itin atsargūs.
 • Atsargiai ir dėmesingai naudokitės bankomatais ar kitais bankais. Kai kuriuose bankomatuose kortelė grąžinama prieš išduodant grynuosius. Prieš pasitraukdami nuo bankomato įsitikinkite, kad gavote tikslią grynųjų sumą ir tikrai pasiėmėte savo mokėjimo kortelę.
 • Gaudamas naują mokėjimo kortelę kortelės naudotojas gauna ir PIN kodą, žinomą tik jam vienam. Atnaujintoms kortelėms galioja senosios kortelės PIN kodas.
 • Savo PIN kodo niekam niekada neatskleiskite, net banko darbuotojams.
 • PIN kodą įsiminkite, neužsirašinėkite jo ant kortelės ar bet kur kitur, kur jį galėtų pamatyti bet kuris kitas asmuo.
 • Tvirtindami mokėjimus PIN kodą suveskite taip, kad jo niekas nepamatytų, nes Jūsų kortelę gali pavogti ir ja pasinaudoti. Jei vagišiai atsiskaito kortele, suvesdami PIN kodą, laikoma, kad tai kortelės naudotojo atsakomybė ir jo kaltė.
 • Jei įtariate, kad Jūsų PIN kodą galėjo kas nors sužinoti arba jeigu apie būtinybę pasikeisti PIN kodą Jus perspėjo bankas, privalote jį pasikeisti nedelsdami. Pasikeisti PIN kodą galite bet kuriame „Swedbank“ bankomate. Rinkdamiesi naują PIN kodą sugalvokite naujus skaičius, nesirinkite senojo.
 • Skirtingoms kortelėms naudokite skirtingus PIN kodus, nesirinkite to paties, bandydami lengviau įsiminti PIN kodo skaičius.
 • Jei kortelė buvo pavogta, privalote ją nedelsdami užblokuoti. Tai galite padaryti interneto banke arba paskambinę verslo klientų telefonu 1633, arba bet kuriuo metu telefonu (8 5) 268 4820. Skambinant iš užsienio: +370 5 268 4422 arba +370 5 268 4820.
 • Jei kortelė buvo pamesta ar pavogta užsienyje ir negalite su mumis susisiekti, kortelę galite užblokuoti paskambinę visą parą veikiančia „Mastercard“ kortelių pagalbos linija +1 636 722 7111 (mokamas skambutis) arba „VISA“ kortelių tarptautine pagalbos linija +1 410 581 9994 (mokamas skambutis).

Lankstus sprendimas, kad nepritrūktų pinigų atsiskaityti.

Kortelė, jūsų įmonei užtikrinanti papildomų lėšų atsiskaitymams ir saugias keliones.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu verslas@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Du būdai geriau nei vienas

Prisijungimui rekomenduojame turėti du būdus – biometrinį ir Smart-ID.

Sužinokite daugiau