„Swedbank“ visuomenėje

„Swedbank“ visuomenėje

„Swedbank“ yra socialiai atsakinga bendrovė, nuosekliai vykdanti prisiimtus su tvarumu susijusius įsipareigojimus. Tvarumas užkoduotas mūsų banko veiklos vizijoje, vertybėse, jį atspindi ir mūsų pagrindinis tikslas.

  • Mūsų vizija: sudaryti galimybę gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti.
  • Mūsų vertybės: esame paprasti, atviri ir rūpestingi.
  • Mūsų tikslas: skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų ir įmonių finansinę padėtį.

Vykdydami veiklą laikomės Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact) principų, apimančių žmogaus ir darbuotojų teises, aplinkosaugą ir kovą su korupcija. Esame vieni iš Lietuvos atsakingo verslo asociacijos steigėjų, priklausome Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklui.

  • Verslo etika ir skaidrumas

  • Žmogaus teisės

  • Aplinkosauga

  • Antikorupcija

  • Verslo kreditavimas

„Swedbank“ grupės tvarią veiklą reglamentuojantys dokumentai pateikti čia.