Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Tvarumas

Mūsų požiūris

Tvarumas „Swedbank“ yra strateginės svarbos sritis, kuri lemia banko verslo sprendimus ir procesus, formuoja socialinės atsakomybės ir verslo etikos pagrindus.

Tvarus požiūris į verslą mums reiškia:

 • Sumažinti neigiamą poveikį, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai gali sukelti mūsų veikla
 • Skatinti pozityvius pokyčius tose srityse, kuriose turime didžiausią poveikio potencialą ir kompetenciją

Išsami informacija apie visos „Swedbank“ Grupės tvarumo strategiją ir veiklas yra pateikiama „Swedbank“ Grupės interneto svetainėje.

Mums svarbūs visi tvarumo elementai:

Finansinis / ekonominis tvarumas

Nuoseklus ir subalansuotas ekonominis augimas ir visuomenės finansinė gerovė

Socialinis tvarumas

Atvira, rūpestinga ir įtrauki visuomenė, kurioje gerbiamos žmogaus teisės

Aplinkosauginis tvarumas

Atsakingas išteklių naudojimas, neigiamos poveikio aplinkai mažinimas, kova su klimato kaita

„Swedbank“ Grupės ambicija yra būti tarp tvariausių finansų sektoriaus įmonių pasaulyje. Dirbdami šia kryptimi tvarumą suvokiame kaip sudėtinę visų verslo procesų dalį. Siekiame ne tik patys daryti teigiamą poveikį, bet ir paskatinti savo klientus rinktis tvaresnius sprendimus.

Kurdami savo tvarumo viziją mes remiamės ir Jungtinių tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT). 17 pasaulinių tikslų – tai gairės, kokių pokyčių valstybės nori pasiekti iki 2030 m. Esame apsibrėžę, kuriose srityse galime daryti didžiausią poveikį ir prie kurių DVT galime prisidėti labiausiai:

Tikslas Nr.4: Kokybiškas švietimas

Užtikrinti kokybišką švietimą, prieinamą visiems.

Tikslas Nr.5: Lyčių lygybė

Pasiekti lyčių lygybę ir užkirsti kelią diskriminacijai.

Tikslas Nr. 8: Darbas ir ekonominis augimas

Skatinti didesnį produktyvumą, inovacijas, verslumą ir darbo vietų kūrimą.

Tikslas Nr.12: Atsakingas vartojimas ir gamyba

Skatinti sąmoningą, apgalvotą vartojimą ir atsakingą, aplinkai draugišką gamybą.

Tikslas Nr.13: Klimato kaita

Imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su klimato kaita ir jos padariniais.

Tikslas Nr.16: Taika ir stiprios institucijos

Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios visuomenės kūrimą.

Daugiau informacijos apie Darnaus vystymosi tikslus: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

„Swedbank“ Grupės Tvarumo politika

Tikime, kad atsakingas verslas pirmiausiai tvarumą turi integruoti į savo pagrindines veiklas. Tvarių paslaugų plėtra leidžia mums prisidėti prie šių tikslų:

Skaitmeninių paslaugų plėtra leidžia mums mažinti išteklių sunaudojimą ir mūsų paslaugų tiesioginį poveikį aplinkai (angl. footprint). Finansavimo ir investavimo sprendimai padeda nukreipti pinigus į tas sritis, kuriose kuriamas teigiamas poveikis aplinkai, visuomenei ir ekonominiam augimui. Kaip tai darome? Štai keli pavyzdžiai:

 • Palankesnės finansavimo sąlygos aplinkai draugiškiems sprendimams, pvz. mažiau taršiems automobiliams, namų saulės elektrinėms
 • Investavimas į tvarius fondus: vis didesnę dalį pensijų fondų nukreipiame į aukščiausią tvarumo indeksą turinčias investicijas
 • Vertindami įmonių paraiškas dėl didelių sumų finansavimo, atliekame išsamius tvarumo vertinimus
 • Elektroninių paslaugų plėtra leidžia sumažinti „popierinių“ procesų skaičių, užtikrinti nuotolinį aptarnavimą be poreikio vykti į banką
 • Paskola namų energiniam naudingumui gerinti, skirta atnaujinti Jūsų nuosavam namui.

Be to, „Swedbank“ Grupė turi griežtas gaires dėl įmonių, į kurias neinvestuoja ir jų nefinansuoja dėl netvariai vykdomos veiklos. Daugiau informacijos.

„Swedbank“ taip pat imasi visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. Apie tai plačiau čia.

„Swedbank“ integruoja tvarumo rizikas į investavimo sprendimų priėmimo procesus bei teikiamas investavimo konsultacijas. „Swedbank“ taip pat atsižvelgia į galimą neigiamą investicijų socialinį ir aplinkosauginį poveikį bei pateikia tokią informaciją galutiniams investuotojams.

Tvarių paslaugų plėtra leidžia mums prisidėti prie šių tikslų:

Tikslas Nr. 8: Darbas ir ekonominis augimas

Skatinti didesnį produktyvumą, inovacijas, verslumą ir darbo vietų kūrimą.

Tikslas Nr.12: Atsakingas vartojimas ir gamyba

Skatinti sąmoningą, apgalvotą vartojimą ir atsakingą, aplinkai draugišką gamybą.

Tikslas Nr.13: Klimato kaita

Imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su klimato kaita ir jos padariniais.

Tikslas Nr.16: Taika ir stiprios institucijos

Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios visuomenės kūrimą.

Daugiau informacijos:

Savo veikloje taikome aukščiausius etikos standartus ir turime mechanizmus, kurie padeda juos įgyvendinti. „Swedbank“ grupėje yra įdiegtos ir nuolat atnaujinamos vidinės politikos, tvarkos ir taisyklės, reglamentuojančios kovą su korupcija.

Savo darbe vadovaujamės elgesio kodeksu, laikomės tvarkų ir taisyklių, kurios reglamentuoja galimus interesų konfliktus, darbuotojų sudaromus finansinių priemonių sandorius. Banke veikia pranešimų apie interesų konfliktus ir etikos pažeidimus procedūra (angl. whistle blowing). Propaguojame darbo aplinką, kurioje darbuotojai galėtų nesibaimindami pranešti apie įtariamus vidinių ir išorinių įstatymų, teisės aktų pažeidimus arba neetišką elgesį. Mūsų darbuotojai taip pat kasmet pildo ekonominių interesų deklaracijas, banke veikia verslo etikos komitetas.

Tokios veiklos padeda mums siekti šio tikslo:

Tikslas Nr.16: Taika ir stiprios institucijos

Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios visuomenės kūrimą.

 • „Žalia“ darbo aplinka. Visos „Swedbank“ patalpose naudojame 100 proc. „žaliąją“ energiją, mažiname atliekų kiekius, aktyviai rūšiuojame, siekiame sumažinti elektros energijos ir vandens sunaudojimą.
 • Tvarus judėjimas. Centrinės būstinės darbuotojams sudaryta galimybė į darbą atvykti dviračiais ir paspirtukais. Tam įrengtos specialios saugojimo patalpos. Darbo kelionėms naudojami automobiliai atnaujinami į aplinkai draugiškus hibridinius ir elektromobilius.
 • Mažiau verslo kelionių. Nuolat stengiamės mažinti verslo kelionių – ypatingai skrydžių – skaičių. Kiekvieno mėnesio pirma savaitė „Swedbank“ yra neskraidymo savaitė. Jos metu visi susitikimai su užsienio kolegomis vyksta tik nuotoliniu būdu.

Mažindami neigiamą poveikį aplinkai prisidedame prie šių tikslų:

Tikslas Nr.12: Atsakingas vartojimas ir gamyba

Skatinti sąmoningą, apgalvotą vartojimą ir atsakingą, aplinkai draugišką gamybą.

Tikslas Nr.13: Klimato kaita

Imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su klimato kaita ir jos padariniais.

„Swedbank“ Grupės Aplinkos apsaugos politika

 • Fizinė ir emocinė sveikata. Vykdome įvairias sveikatingumo iniciatyvas, Vilniuje turime nuosavą sporto klubą. Darbuotojams suteikiamas sveikatos draudimas, papildomos laisvos dienos sveikatos patikrinimui ir sveikatinimuisi. Banke veikia emocinės paramos telefono linija, kurioje dirba profesionalūs psichologai.
 • Lankstumas ir tobulėjimas. Padedame savo darbuotojams augti sudarydami galimybes dalyvauti įvairiuose mokymuose, profesinio tobulėjimo programose, karjeros konsultacijose. Vertiname darbo laiko, vietos ir būdų lankstumą – tai padeda mūsų darbuotojams išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo.
 • Lygios galimybės. Kuriame įtraukią ir atvirą darbo aplinką, vertiname savo darbuotojų įvairovę ir netoleruojame jokios diskriminacijos. Vyrams ir moterims už tą patį darbą siūlome tą patį atlygį. Siekiame užtikrinti lyčių balansą tarp vadovų. Padedame sumažinti karjeros atotrūkį grįžus po vaiko priežiūros. Daugiau informacijos: https://blog.swedbank.lt/zalia-sviesa
 • Prasminga veikla drauge. Darbuotojų savanorystės programa „Mums rūpi“ leidžia darbuotojams imtis komandinės arba individualios savanorystės, kuriai bankas suteikia apmokamą laisvadienį ir padeda pasirūpinti priemonėmis.

Šiomis veiklomis prisidedame prie tokių tikslų:

Tikslas Nr.5: Lyčių lygybė

Pasiekti lyčių lygybę ir užkirsti kelią diskriminacijai.

Tikslas Nr. 8: Darbas ir ekonominis augimas

Skatinti didesnį produktyvumą, inovacijas, verslumą ir darbo vietų kūrimą.

Paslaugas perkame iš atsakingų įmonių. Dirbdami su partneriais ir įvairų paslaugų tiekėjais didelį dėmesį skiriame jų tvarumui. Siekiame dirbti tik su tokiais paslaugų tiekėjais, kurie laikosi aukščiausių verslo etikos ir tvarumo standartų. „Swedbank“ tiekėjų etikos kodekse, kurį turi pasirašyti visi paslaugų tiekėjai, numatyta, kad įmonė privalo atsakingai elgtis su savo darbuotojais, užtikrinti lygias galimybes, laikytis aplinkosauginių reikalavimų, užtikrinti skaidrumą ir korupcijos prevenciją.

Darbas su tiekėjais padeda mums siekti šio tikslo:

Tikslas Nr.12: Atsakingas vartojimas ir gamyba

Skatinti sąmoningą, apgalvotą vartojimą ir atsakingą, aplinkai draugišką gamybą.

Daugiau informacijos: „Swedbank“ Tiekėjo elgesio kodeksas

Išsamios „Swedbank“ Grupės tvarumo ataskaitos (anglų kalba) pateikiamos čia: https://swedbank.com/sustainability/reporting-monitoring.html

„Swedbank“ Lietuvoje socialinės atsakomybės veiklų ataskaita yra pateikiama kartu su banko metine ataskaita (kaip metinio pranešimo dalis), skiltyje „Socialinė atsakomybė“. Ataskaitas rasite čia.

Pareiškimas dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams, į kurį atsižvelgiama teikiant draudimo ir investavimo konsultacijas

Pozityvių pokyčių visuomenėje mes siekiame ne tik per savo verslo sprendimus, bet ir vykdydami įvairias socialines veiklas. Jos atliepia „Swedbank“ pasirinktas poveikio sritis pagal Darnaus vystytomis tikslus. Inicijuodami tokias veiklas ir dirbami su įvairiais visuomeniniais partneriais siekiame prisidėti prie finansinio, socialinio ir aplinkosauginio mūsų šalies tvarumo, visuomenės gerovės ir augimo.

Didžiausia mūsų kompetencija yra žinios finansų srityje, todėl dalindamiesi jomis galime daryti ir didžiausią teigimą poveikį. Aktyviai vykdome įvairias edukacines veiklas, skirtas skirtingoms visuomenės grupėms.

Mūsų tikslas – padėti žmonėms tvariai ir atsakingai planuoti asmeninį biudžetą, užsitikrinti finansinį saugumą ir augimą.

 • „Swedbank“ Finansų institutas stebi, analizuoja ir tiria šalies ūkio, gyventojų ir smulkiojo verslo finansinės situacijos pokyčius. Instituto ekspertai šviečia visuomenę apie asmeninių ir smulkaus verslo finansų valdymą, informuoja apie įvairių ekonominių reiškinių ir sprendimų galimą poveikį namų ūkių ir smulkaus verslo finansų padėčiai, teikia praktinių žinių realiems finansų valdymo įgūdžiams formuoti.
 • „Swedbank“ Finansų laboratorija unikali erdvė, padedanti išmaniai ir įdomiai susipažinti su pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų valdymo temomis, suprasti, kaip planuojamas biudžetas, kodėl svarbu taupyti, ar kas yra atsakingas skolinimasis. Visa tai pateikiama pasitelkiant išmaniąsias technologijas bei žaidžiant interaktyvius žaidimus. Čia kviečiami atvykti visi šalies 1–12 klasių moksleiviai. Daugiau informacijos: https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija
 • Swedbank“ blog‘e pateikiame aktualių patarimų, analizių ir prognozių, kurios padės geriau valdyti savo finanasus. Sekite naujienas: https://blog.swedbank.lt/
 • „Facebook“ grupėje „Pinigai ir reikalai“ diskutuojame įvairiais finansų klausimais, dalinamės patirtimi ir patarimais. Prisijunkite: https://www.facebook.com/groups/276699909909670/

Edukacinėmis veiklomis siekiame prisidėti prie šių tikslų:

Tikslas Nr.4: Kokybiškas švietimas

Užtikrinti kokybišką švietimą, prieinamą visiems.

Tikslas Nr.12: Atsakingas vartojimas ir gamyba

Skatinti sąmoningą, apgalvotą vartojimą ir atsakingą, aplinkai draugišką gamybą.

„Swedbank“ Verslumo platforma „Kiekvienas gali“ yra sukurta tam, kad padėtų smulkiesiems Lietuvos verslams sparčiau augti bei tobulėti. Prie platformos „Kiekvienas gali“ jau yra prisijungę apie 2500 Lietuvos smulkiųjų verslų, kurie pasinaudojo galimybe pritraukti naujų klientų ir padidinti savo verslo žinomumą. Prisijungti prie projekto gali tiek turintieji fizinius pardavimo taškus, tiek veikiantys elektroninėje erdvėje.

Platforma „Kiekvienas gali“

Verslumo skatinimo veiklos padeda siekti šio tikslo:

Tikslas Nr. 8: Darbas ir ekonominis augimas

Skatinti didesnį produktyvumą, inovacijas, verslumą ir darbo vietų kūrimą.

Tikime, kad progresyvi ir laiminga visuomenė yra neįmanoma be lygių galimybių ir įtraukties. Nuo 2015 m. kryptingai dirbame lygių galimybių, lyčių lygybės ir įvairovės klausimais. Visi organizacijos vadovai yra apmokyti lygybės ir įvairovės mokymuose, ši sritis yra įtraukta į naujų vadovų mokymų programą. Darbo užmokesčio tarp lyčių atotrūkis banke yra sumažintas iki 1%. Esame išsikėlę tikslus lygių galimybių srityje, tokius kaip lyčių balansas tarp vadovų, darbo užmokesčio atotrūkio tarp lyčių nebuvimas, nediskriminavimo principų laikymasis, darbuotojų įvairovę skatinantys projektai.

„Swedbank“ iniciatyva gimė kampanija „Žalia šviesa“ (www.zaliasviesa.lt), kuria skatinama mažinti atlyginimų atotrūkį tarp lyčių bei didinti visuomenės sąmoningumą. Bendradarbiaudami su visuomeniniais partneriais siekiame kelti diskusijas lyčių lygybės temomis ir skatinti pažangą šalies lygiu. Aktyviai prisidedame organizuojant įvairius moterų lyderystės renginius (pvz., konferencija „Go Forward“, „Moterų inovacijų sprintas“, t.t.).

„Swedbank“ yra Lietuvos „Įvairovės chartijos“ ambasadorius bei viena iš pirmųjų įmonių, kuri viešai pareiškė paramą „Baltic Pride“. Bankas tapo pagrindiniu „Baltic Pride“ Tarptautinės žmogaus teisių konferencijos partneriu ir rėmėju, dalyvavo „Eitynėse už lygybę“. Bankas taip pat yra Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų pagrindinis partneris.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba suteikė „Swedbank“ Lietuvoje aukščiausią įvertinimą lygių galimybių srityje – trejus „Lygių galimybių sparnus“.

Visos šios veiklos padeda mums siekti šio tikslo:

Tikslas Nr.5: Lyčių lygybė

Pasiekti lyčių lygybę ir užkirsti kelią diskriminacijai.

„Women for Global Challanges“ – tęstinė tvarių inovacijų programa, kurios tikslas – paskatinti daugiau moterų dalyvauti inovacijų kūrime ir auginti tvaraus verslo kultūrą. Iniciatyvą įgyvendiname kartu su „Go Forward“ ir „Future Leadership“. Daugiau: www.inovacijusprintas.lt

„Futurepreneurs“ – Saulėtekio mokslo ir technologijų centro tvaraus verslumo programa studentams. Tai – pirmasis Lietuvoje tvarumo pre-akseleratorius. Programos metu dalyviai mokosi kurti ne tik inovatyvų, bet ir teigiamą įtaką aplinkai, visuomenei ir ekonomikai darantį verslą. Daugiau: www.futurepreneurs.eu

Diskusijų festivalis „Būtent“. Tai atviras, nepolitinis, nemokamas renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. Tikime, kad atvirai diskutuodami, dalydamiesi pozicijomis, galime sėkmingiau ieškoti geriausių sprendimų bendrai valstybės vizijai. „Swedbank“ šiame festivalyje kviečia diskutuoti temomis, susijusiomis su mūsų pagrindiniais Darnaus vystymosi: švietimas, ekonominis augimas ir verslumas, atvrios visuomenės kūrimas, tvarumas ir aplinkosauga. Daugiau: http://diskusijufestivalis.lt

Mūsų vykdomos socialinės iniciatyvos prisideda prie šių tikslų:

Tikslas Nr.4: Kokybiškas švietimas

Užtikrinti kokybišką švietimą, prieinamą visiems.

Tikslas Nr.5: Lyčių lygybė

Pasiekti lyčių lygybę ir užkirsti kelią diskriminacijai.

Tikslas Nr. 8: Darbas ir ekonominis augimas

Skatinti didesnį produktyvumą, inovacijas, verslumą ir darbo vietų kūrimą.

Tikslas Nr.12: Atsakingas vartojimas ir gamyba

Skatinti sąmoningą, apgalvotą vartojimą ir atsakingą, aplinkai draugišką gamybą.

Tikslas Nr.13: Klimato kaita

Imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su klimato kaita ir jos padariniais.

Tikslas Nr.16: Taika ir stiprios institucijos

Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios visuomenės kūrimą.

Siekdamas pozityvių pokyčių, „Swedbank“ bendradarbiauja su įvairiais visuomeniniais partneriais. Prioritetą teikiame ilgalaikėms, didelę sklaidą ir poveikį turinčioms iniciatyvoms, kurios atitinka mūsų pasirinktus Darnaus vystymosi tikslus, banko vertybes ir rėmimo gaires.

Kiekvieną paramos ar bendradarbiavimo pasiūlymą „Swedbank“ vertina pagal aiškiai apibrėžtus kriterijus. Atsižvelgiame į šiuos aspektus:

 • ar projektas atitinka „Swedbank“ vertybes ir klientų bei visuomenės esamus ir būsimus poreikius,
 • kiek projektas aktualus plačiajai visuomenei ir kiek ją įtraukia, kokių realių pokyčių padeda pasiekti, kaip prisideda prie visuomenės gerovės,
 • partnerio profesionalumą ir patirtį, paties projekto tvarumą,
 • galimybes į projektą įtraukti „Swedbank“ darbuotojus ir klientus.

„Swedbank“ neteikia paramos:

 • projektams, kurie neatitinka banko vertybių,
 • politinėms ir religinėms organizacijoms,
 • iniciatyvoms, kurios kelia rizikų ar realių pavojų aplinkai ir gyventojų saugumui,
 • asmeniniams projektams.

Norėdami susisiekti su mumis dėl bendradarbiavimo ir rėmimo galimybių, užpildykite šią formą:

Prašymas dėl bendradarbiavimo ar rėmimo

Kurią „Swedbank“ rėmimo ir socialinių iniciatyvų kryptį atitinka Jūsų projektas?
Trumpai pristatykite savo iniciatyvą
Kokio bendradarbiavimo tikitės?
Kontaktai
Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.