Swedbank investicijų valdymas

1999 metais veiklą pradėjusi „Swedbank investicijų valdymas“, UAB užima didžiausią (~40 proc.) dalį Lietuvos II pakopos pensijų fondų rinkos. „Swedbank investicijų valdymas“ licencija.

Valdomi II pakopos pensijų fondai:

  • gyvenimo ciklo pensijų fondai: „Pensija 1996-2002", „Pensija 1989-1995", „Pensija 1982-1988", „Pensija 1975-1981", „Pensija 1968-1974", „Pensija 1961-1967";
  • tradiciniai fondai: Pensija 5, Pensija 4, Pensija 3, Pensija 2, Pensija 1, Pensijų išmokų fondas.

Plačiau.

100 proc. „Swedbank investicijų valdymas“ UAB akcijų priklauso bendrovei Swedbank Robur AB, o visos (100 proc.) Swedbank Robur AB akcijos priklauso Švedijoje registruotam bankui Swedbank AB (publ).

Klientų skundų nagrinėjimas

Buveinės adresas: