Swedbank investicijų valdymas

1999 metais veiklą pradėjusi „Swedbank investicijų valdymas“, UAB užima didžiausią (~40 proc.) dalį Lietuvos II pakopos pensijų fondų rinkos. „Swedbank investicijų valdymas“ licencija.

Valdomi II pakopos pensijų fondai:

  • Swedbank gyvenimo ciklo pensijų fondai: „Pensija 1996-2002", „Pensija 1989-1995", „Pensija 1982-1988", „Pensija 1975-1981", „Pensija 1968-1974", „Pensija 1961-1967", „Pensija 1954-1960";
  • Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas.

Vykdant Pensijų kaupimo įstatymą, valdyti tradiciniai fondai: Pensija 5, Pensija 4, Pensija 3, Pensija 2, Pensija 1, Pensijų išmokų fondas buvo prijungti prie gyvenimo ciklo pensijų fondų.

Plačiau.

Valdomi III pakopos pensijų fondai:

  • Swedbank pensijų fondas 100 (apriboto nutraukimo), Swedbank pensijų fondas 60 (apriboto nutraukimo), Swedbank pensijų fondas 30 (apriboto nutraukimo).

100 proc. „Swedbank investicijų valdymas“ UAB akcijų priklauso bendrovei Swedbank Robur AB, o visos (100 proc.) Swedbank Robur AB akcijos priklauso Švedijoje registruotam bankui Swedbank AB (publ).

Klientų skundų nagrinėjimas

Buveinės adresas: